Udostępnianie aplikacji na Androida testerom za pomocą konsoli Firebase

Z tego przewodnika dowiesz się, jak przesyłać pliki APK do usługi Rozpowszechniania aplikacji i rozpowszechniać kompilacje wśród testerów za pomocą konsoli Firebase.

Zanim zaczniesz

Dodaj Firebase do swojego projektu na Androida, chyba że masz to już za sobą.

Jeśli nie korzystasz z żadnych innych usług Firebase, musisz tylko utworzyć projekt i zarejestrować aplikację. Jeśli jednak w przyszłości zdecydujesz się używać dodatkowych usług, musisz wykonać wszystkie czynności na stronie, do której link znajdziesz powyżej.

Krok 1. Utwórz aplikację

Gdy zechcesz udostępnić testerom przedpremierową wersję aplikacji, skompiluj plik APK w zwykły sposób. Musisz podpisać plik APK kluczem debugowania lub kluczem podpisywania aplikacji.

Krok 2. Udostępnianie aplikacji testerom

Aby udostępnić aplikację testerom, prześlij plik APK za pomocą konsoli Firebase:

  1. Otwórz stronę Rozpowszechnianie aplikacji w konsoli Firebase. Gdy pojawi się prośba, wybierz projekt Firebase.

  2. Na stronie Wersje wybierz z menu aplikację, którą chcesz rozpowszechniać.

  3. Przeciągnij plik APK aplikacji do konsoli, aby go przesłać.

  4. Po zakończeniu przesyłania wskaż grupy testerów i poszczególnych testerów, którzy mają otrzymać kompilację. Następnie dodaj informacje o wersji dla kompilacji.

    Więcej informacji o tworzeniu grup testerów znajdziesz w artykule Zarządzanie testerami.

  5. Kliknij Distribute (Dystrybucja), aby udostępnić kompilację testerom. Tester automatycznie otrzyma e-maila z zaproszeniem do przetestowania aplikacji.

  6. (Opcjonalnie) Aby udostępnić linki do konkretnych wersji testerom, którzy mają do nich dostęp, kliknij ikonę Link, aby skopiować link do wersji do schowka.

Po rozpowszechnieniu kompilacji będzie ona dostępna w panelu Rozpowszechniania aplikacji w konsoli Firebase przez 150 dni (5 miesięcy). Gdy upłynie 30 dni od wygaśnięcia kompilacji, zarówno w konsoli, jak i na liście kompilacji testera na urządzeniu testowym pojawi się odpowiednie powiadomienie.

Testerzy, którzy nie zostali zaproszeni do testowania aplikacji, otrzymują e-maile z zaproszeniem do rozpoczęcia testowania, a dotychczasowi testerzy otrzymują powiadomienia e-mail o tym, że nowa kompilacja jest gotowa do przetestowania. Instrukcje instalowania aplikacji testowej znajdziesz w artykule na temat konfigurowania aplikacji jako tester w usłudze Rozpowszechnianie aplikacji. Możesz monitorować stan każdego testera – czy zaakceptował zaproszenie i czy pobrał aplikację za pomocą konsoli Firebase.

Testerzy mają 30 dni na zaakceptowanie zaproszenia do testowania aplikacji, zanim wygaśnie. Jeśli zaproszenie wygasa po 5 dniach, w konsoli Firebase obok wersji pojawia się powiadomienie o wygaśnięciu. Zaproszenie można odnowić, wysyłając je ponownie, korzystając z menu w wierszu testera.

Dalsze kroki