Catch up on highlights from Firebase at Google I/O 2023. Learn more

Utwórz linki z zaproszeniem

Linki z zaproszeniami to opcjonalny, łatwy sposób na zwiększenie bazy testów wewnętrznych przez umożliwienie użytkownikom dodawania się do listy testerów aplikacji. Łącze z zaproszeniem to unikalny adres URL, który umożliwia testerom wpisanie ich adresów e-mail w celu zarejestrowania się w celu przetestowania aplikacji.

Istnieją dwa rodzaje linków z zaproszeniami:

  • Zaproś link do aplikacji bez wybranej grupy
  • Zaproś link do grupy

Jeśli użyjesz linku z zaproszeniem z dołączoną grupą, testerzy zostaną dodani do wszystkich wersji we wszystkich aplikacjach, do których grupa ma dostęp. Jeśli użyjesz linku z zaproszeniem bez grupy, testerzy zostaną dodani tylko do najnowszej dystrybuowanej wersji aplikacji, do testowania której zostali zaproszeni. Aby dowiedzieć się więcej o grupach, zobacz Dodawanie i usuwanie testerów z grupy .

Link z zaproszeniem tworzysz na karcie Linki z zaproszeniem na stronie Dystrybucja aplikacji w konsoli Firebase. Zalecamy dodanie ograniczenia domeny i grupy. Ograniczenie domeny umożliwia zarejestrowanie się w celu przetestowania aplikacji tylko testerom z adresem e-mail pasującym do domeny, na przykład mycompany.com .

Następne kroki