Utwórz linki z zaproszeniem

Linki zaproszeń to opcjonalny, łatwy sposób na zwiększenie bazy testerów wewnętrznych poprzez umożliwienie użytkownikom dodawania się do listy testerów aplikacji. Link z zaproszeniem to unikalny adres URL, który umożliwia testerom wprowadzenie adresów e-mail w celu zarejestrowania się w celu przetestowania aplikacji.

Istnieją dwa rodzaje linków zaproszeń:

  • Zaproś link do aplikacji bez wybranej grupy
  • Zaproś link do grupy

Jeśli użyjesz linku z zaproszeniem do dołączonej grupy, testerzy zostaną dodani do wszystkich wersji we wszystkich aplikacjach, do których grupa ma dostęp. Jeśli użyjesz linku z zaproszeniem bez grupy, testerzy zostaną dodani tylko do najnowszej rozproszonej wersji aplikacji, do przetestowania której zostali zaproszeni. Aby dowiedzieć się więcej o grupach, zobacz Dodawanie i usuwanie testerów z grupy .

Tworzysz link z zaproszeniem na karcie Linki z zaproszeniami na stronie Dystrybucja aplikacji w konsoli Firebase. Zalecamy dodanie ograniczenia domeny i grupy. Ograniczenie domeny pozwala tylko testerom posiadającym adres e-mail pasujący do domeny, na przykład mycompany.com , zarejestrować się w celu przetestowania aplikacji.

Następne kroki