Catch up on highlights from Firebase at Google I/O 2023. Learn more

Dystrybuuj aplikacje na iOS do testerów za pomocą konsoli Firebase

Możesz zarządzać testerami swojego zespołu i przekazywać im kompilacje za pomocą konsoli Firebase.

Aby rozpowszechnić aplikację wśród testerów, prześlij plik IPA za pomocą konsoli Firebase:

  1. Otwórz stronę Dystrybucja aplikacji w konsoli Firebase. Po wyświetleniu monitu wybierz swój projekt Firebase.

  2. Na stronie Wersje wybierz z menu rozwijanego aplikację, którą chcesz rozpowszechniać.

  3. Przeciągnij plik IPA swojej aplikacji do konsoli, aby go przesłać.

  4. Po zakończeniu przesyłania określ grupy testerów i poszczególnych testerów, którzy mają otrzymać kompilację. Następnie dodaj informacje o wersji dla kompilacji.

    Zobacz Zarządzanie testerami, aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia grup testerów.

  5. Kliknij Rozpowszechnij , aby udostępnić kompilację testerom.

  6. Aby udostępnić łącza do określonych wersji testerom, którzy mają do nich dostęp, kliknij ikonę Łącze , aby skopiować łącze do schowka.

Po rozpowszechnieniu kompilacji staje się ona dostępna na pulpicie nawigacyjnym Dystrybucja aplikacji w konsoli Firebase przez 150 dni (pięć miesięcy). Gdy kompilacja wygaśnie za 30 dni, powiadomienie o wygaśnięciu pojawi się zarówno w konsoli Firebase, jak i na liście kompilacji testera na jego urządzeniu testowym.

Testerzy, którzy nie zostali zaproszeni do testowania aplikacji, otrzymują e-maile z zaproszeniem do rozpoczęcia, a obecni testerzy otrzymują powiadomienia e-mail, że nowa kompilacja jest gotowa do przetestowania. Aby dowiedzieć się, jak zainstalować aplikację testową, zobacz Konfiguracja jako tester . Możesz monitorować status każdego testera – czy zaakceptował zaproszenie i czy pobrał aplikację – w konsoli Firebase.

Testerzy mają 30 dni na zaakceptowanie zaproszenia do przetestowania aplikacji przed jego wygaśnięciem. Gdy zaproszenie wygaśnie za 5 dni, w konsoli Firebase obok testera pojawi się powiadomienie o wygaśnięciu. Zaproszenie można odnowić, wysyłając je ponownie, korzystając z menu rozwijanego w wierszu testera.

Następne kroki