Catch up on everything announced at Firebase Summit, and learn how Firebase can help you accelerate app development and run your app with confidence. Learn More

Dystrybuuj aplikacje na iOS do testerów za pomocą konsoli Firebase

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Możesz zarządzać testerami swojego zespołu i dystrybuować do nich kompilacje za pomocą konsoli Firebase.

Aby rozpowszechnić aplikację wśród testerów, prześlij plik IPA za pomocą konsoli Firebase:

  1. Otwórz stronę Dystrybucja aplikacji w konsoli Firebase. Po wyświetleniu monitu wybierz projekt Firebase.

  2. Na stronie Wydania wybierz z menu aplikację, którą chcesz rozpowszechniać.

  3. Przeciągnij plik IPA aplikacji na konsolę, aby go przesłać.

  4. Po zakończeniu przesyłania określ grupy testerów i poszczególnych testerów, którzy mają otrzymać kompilację. Następnie dodaj uwagi do wersji kompilacji.

    Zobacz Zarządzanie testerami , aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia grup testerów.

  5. Kliknij Dystrybuuj , aby udostępnić kompilację testerom.

  6. Aby udostępnić linki do określonych wydań testerom, którzy mają do nich dostęp, kliknij ikonę łącza , aby skopiować łącze do wydania do schowka.

Po rozesłaniu kompilacji staje się ona dostępna w panelu dystrybucji aplikacji konsoli Firebase przez 150 dni (pięć miesięcy). Po upływie 30 dni od wygaśnięcia kompilacji powiadomienie o wygaśnięciu pojawi się zarówno w konsoli Firebase, jak i na liście kompilacji testera na urządzeniu testowym.

Testerzy, którzy nie zostali zaproszeni do testowania aplikacji, otrzymują zaproszenia e-mail, aby rozpocząć, a dotychczasowi testerzy otrzymują powiadomienia e-mail, że nowa kompilacja jest gotowa do testowania. Aby dowiedzieć się, jak zainstalować aplikację testową, zobacz Konfigurowanie jako tester . Możesz monitorować stan każdego testera – czy zaakceptował zaproszenie i czy pobrał aplikację – w konsoli Firebase.

Testerzy mają 30 dni na zaakceptowanie zaproszenia do przetestowania aplikacji przed jej wygaśnięciem. Po upływie 5 dni od wygaśnięcia zaproszenia w konsoli Firebase obok testera wersji pojawia się informacja o wygaśnięciu. Zaproszenie można odnowić, wysyłając je ponownie za pomocą menu rozwijanego w wierszu testera.

Następne kroki