Ręczne tworzenie adresu URL łącza dynamicznego

Możesz utworzyć link dynamiczny, ręcznie konstruując adres URL w następującej formie:

https://your_subdomain.page.link/?link=your_deep_link&apn=package_name[&amv=minimum_version][&afl=fallback_link]

Parametry łącza dynamicznego

Parametr głębokiego linku (parametr Ładunek)
połączyć

Link, który otworzy Twoja aplikacja. Określ adres URL, który aplikacja może obsłużyć, zazwyczaj zawartość lub ładunek aplikacji, który inicjuje logikę specyficzną dla aplikacji (np. przyznanie użytkownikowi kuponu lub wyświetlenie ekranu powitalnego). Ten link musi być poprawnie sformatowanym adresem URL, być prawidłowo zakodowanym adresem URL, używać protokołu HTTP lub HTTPS i nie może być innym linkiem dynamicznym.

Parametry Androida
apn Nazwa pakietu aplikacji na Androida, która ma być używana do otwierania linku. Aplikację należy połączyć z projektem na stronie Przegląd w konsoli Firebase. Wymagane, aby Dynamic Link otworzył aplikację na Androida.
afl Link do otwarcia, gdy aplikacja nie jest zainstalowana. Określ to, aby zrobić coś innego niż instalowanie aplikacji ze Sklepu Play, gdy aplikacja nie jest zainstalowana, na przykład otworzyć mobilną wersję treści w internecie lub wyświetlić stronę promocyjną aplikacji.
amw versionCode minimalnej wersji Twojej aplikacji, w której można otworzyć link. Jeśli zainstalowana aplikacja jest starszą wersją, użytkownik zostanie przeniesiony do Sklepu Play, aby zaktualizować aplikację.
Parametry iOS
ibi Identyfikator pakietu aplikacji na iOS, który ma zostać użyty do otwarcia linku. Aplikację należy połączyć z projektem na stronie Przegląd w konsoli Firebase. Wymagane, aby Dynamic Link otworzył aplikację na iOS.
jeśli Link do otwarcia, gdy aplikacja nie jest zainstalowana. Określ to, aby zrobić coś innego niż instalowanie aplikacji ze sklepu App Store, gdy aplikacja nie jest zainstalowana, na przykład otworzyć mobilną wersję internetową treści lub wyświetlić stronę promocyjną aplikacji.
ius Niestandardowy schemat adresu URL Twojej aplikacji, jeśli został zdefiniowany jako coś innego niż identyfikator pakietu Twojej aplikacji
ipfl Link do otwierania na iPadach, gdy aplikacja nie jest zainstalowana. Określ to, aby zrobić coś innego niż instalowanie aplikacji ze sklepu App Store, gdy aplikacja nie jest zainstalowana, na przykład otworzyć internetową wersję zawartości lub wyświetlić stronę promocyjną aplikacji.
ipbi Identyfikator pakietu aplikacji na iOS, który ma być używany na iPadach w celu otwarcia łącza. Aplikację należy połączyć z projektem na stronie Przegląd w konsoli Firebase.
isi Identyfikator App Store Twojej aplikacji, używany do wysyłania użytkowników do App Store, gdy aplikacja nie jest zainstalowana
imv Numer wersji minimalnej wersji Twojej aplikacji, w której można otworzyć link. Ta flaga jest przekazywana do aplikacji po jej otwarciu, a aplikacja musi zdecydować, co z nią zrobić.
efr Jeśli ustawiono na „1”, pomiń stronę podglądu aplikacji po otwarciu Linku dynamicznego i zamiast tego przekieruj do aplikacji lub sklepu. Strona podglądu aplikacji (domyślnie włączona) może bardziej niezawodnie wysyłać użytkowników do najodpowiedniejszego miejsca docelowego, gdy otworzą oni Dynamic Links w aplikacjach; jeśli jednak oczekujesz, że Dynamic Link będzie otwierany tylko w aplikacjach, które mogą niezawodnie otwierać Dynamic Links bez tej strony, możesz go wyłączyć za pomocą tego parametru. Ten parametr wpłynie na zachowanie Dynamic Link tylko na iOS.
Inne parametry platformy
off Link do otwarcia na platformach innych niż Android i iOS. Jest to przydatne do określenia innego zachowania na komputerze, na przykład wyświetlania pełnej strony internetowej z zawartością/ładunkiem aplikacji (zgodnie z parametrem link) z innym dynamicznym łączem do zainstalowania aplikacji.
Parametry metatagu społecznościowego
st Tytuł używany, gdy link dynamiczny jest udostępniany w poście społecznościowym.
sd Opis do użycia, gdy link dynamiczny jest udostępniany w poście społecznościowym.
si Adres URL obrazu powiązanego z tym linkiem. Obraz powinien mieć co najmniej 300x200 px i mniej niż 300 KB.
Parametry analityczne
utm_source
utm_medium
utm_kampania
utm_term
utm_content
Parametry analityczne Google Play.
w
ct
mt
pt
Parametry analityczne iTunes Connect.

Debugowanie adresu URL

Możesz debugować link dynamiczny, wybierając długi lub krótki adres URL i dołączając parametr debugowania.

https://example.page.link/?link=https://www.example.com&d=1
https://example.page.link/WXYZ?d=1
Parametr debugowania
D Zamiast wczytywać link dynamiczny, wygeneruj schemat blokowy, którego możesz użyć do podglądu zachowania linków dynamicznych na różnych platformach i konfiguracjach.

Następne kroki

Po utworzeniu linku dynamicznego musisz skonfigurować swoją aplikację tak, aby odbierała linki dynamiczne i wysyłała użytkowników we właściwe miejsce w aplikacji po ich otwarciu.

Aby otrzymywać Dynamic Links w swojej aplikacji, zapoznaj się z dokumentacją dla systemów iOS , Android , C++ i Unity .