Catch up on everything announced at Firebase Summit, and learn how Firebase can help you accelerate app development and run your app with confidence. Learn More

Android için Performans İzlemeyi kullanmaya başlayın

Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

Sen başlamadan önce

Henüz yapmadıysanız, Android projenize Firebase'i ekleyin .

1. Adım : Performans İzleme SDK'sını uygulamanıza ekleyin

Performans İzleme SDK'sını ekledikten sonra, Firebase otomatik olarak uygulamanızın ekran oluşturma ve uygulamanızın yaşam döngüsüyle ilgili verileri ( uygulama başlangıç ​​zamanı gibi) toplamaya başlar. Firebase'in ağ isteklerini izlemesini sağlamak için Performance Monitoring Gradle eklentisini de eklemelisiniz (sonraki adım).

 1. Modülünüzde (app-level) Gradle dosyanızda (genellikle <project>/<app-module>/build.gradle ), Performance Monitoring Android kitaplığı için bağımlılığı ekleyin. Kitaplık sürümü oluşturmayı kontrol etmek için Firebase Android BoM'yi kullanmanızı öneririz.

  Java

  dependencies {
    // Import the BoM for the Firebase platform
    implementation platform('com.google.firebase:firebase-bom:31.1.0')
  
    // Add the dependency for the Performance Monitoring library
    // When using the BoM, you don't specify versions in Firebase library dependencies
    implementation 'com.google.firebase:firebase-perf'
  }
  

  Firebase Android BoM'yi kullanarak uygulamanız her zaman Firebase Android kitaplıklarının uyumlu sürümlerini kullanır.

  (Alternatif) BoM kullanmadan Firebase kitaplık bağımlılıkları ekleyin

  Firebase Malzeme Listesini kullanmamayı seçerseniz, her bir Firebase kitaplık sürümünü bağımlılık satırında belirtmeniz gerekir.

  Uygulamanızda birden fazla Firebase kitaplığı kullanıyorsanız kitaplık sürümlerini yönetmek için BoM'yi kullanmanızı şiddetle tavsiye ettiğimizi unutmayın; bu, tüm sürümlerin uyumlu olmasını sağlar.

  dependencies {
    // Add the dependency for the Performance Monitoring library
    // When NOT using the BoM, you must specify versions in Firebase library dependencies
    implementation 'com.google.firebase:firebase-perf:20.3.0'
  }
  

  Kotlin+KTX

  dependencies {
    // Import the BoM for the Firebase platform
    implementation platform('com.google.firebase:firebase-bom:31.1.0')
  
    // Add the dependency for the Performance Monitoring library
    // When using the BoM, you don't specify versions in Firebase library dependencies
    implementation 'com.google.firebase:firebase-perf-ktx'
  }
  

  Firebase Android BoM'yi kullanarak uygulamanız her zaman Firebase Android kitaplıklarının uyumlu sürümlerini kullanır.

  (Alternatif) BoM kullanmadan Firebase kitaplık bağımlılıkları ekleyin

  Firebase Malzeme Listesini kullanmamayı seçerseniz, her bir Firebase kitaplık sürümünü bağımlılık satırında belirtmeniz gerekir.

  Uygulamanızda birden fazla Firebase kitaplığı kullanıyorsanız kitaplık sürümlerini yönetmek için BoM'yi kullanmanızı şiddetle tavsiye ettiğimizi unutmayın; bu, tüm sürümlerin uyumlu olmasını sağlar.

  dependencies {
    // Add the dependency for the Performance Monitoring library
    // When NOT using the BoM, you must specify versions in Firebase library dependencies
    implementation 'com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.3.0'
  }
  

 2. Uygulamanızı yeniden derleyin.

Adım 2 : Uygulamanıza Performance Monitoring Gradle eklentisini ekleyin

Performans İzleme Gradle eklentisini ekledikten sonra, Firebase otomatik olarak HTTP/S ağ istekleri için veri toplamaya başlar. Eklenti ayrıca @AddTrace ek açıklamasını kullanarak özel kod izlemelerini izlemenizi sağlar.

 1. Kök düzeyinde (proje düzeyinde) Gradle dosyanızda ( <project>/build.gradle ), Performance Monitoring Gradle eklentisini bir buildscript bağımlılığı olarak ekleyin:

  buildscript {
    repositories {
     // Make sure that you have the following two repositories
     google() // Google's Maven repository
     mavenCentral() // Maven Central repository
    }
  
    dependencies {
      ...
      // To benefit from the latest Performance Monitoring plugin features,
      // update your Android Gradle plugin dependency to at least v3.4.0
      classpath 'com.android.tools.build:gradle:7.2.0'
  
      // Make sure that you have the Google services Gradle plugin dependency
      classpath 'com.google.gms:google-services:4.3.14'
  
      // Add the dependency for the Performance Monitoring Gradle plugin
      classpath 'com.google.firebase:perf-plugin:1.4.2'
    }
  }
 2. Modülünüzde (app-level) Gradle dosyanızda (genellikle <project>/<app-module>/build.gradle ), Performance Monitoring Gradle eklentisini ekleyin:

  plugins {
    id 'com.android.application'
  
    // Make sure that you have the Google services Gradle plugin
    id 'com.google.gms.google-services'
  
    // Add the Performance Monitoring Gradle plugin
    id 'com.google.firebase.firebase-perf'
    ...
  }
 3. Uygulamanızı yeniden derleyin.

Adım 3 : İlk veri gösterimi için performans olayları oluşturun

Firebase, SDK'yı uygulamanıza başarıyla eklediğinizde olayları işlemeye başlar. Hâlâ yerel olarak geliştiriyorsanız, ilk veri toplama ve işleme için olaylar oluşturmak üzere uygulamanızla etkileşim kurun.

 1. Uygulamanızı arka plan ve ön plan arasında birkaç kez değiştirerek, ekranlar arasında gezinerek uygulamanızla etkileşimde bulunarak ve/veya ağ isteklerini tetikleyerek olaylar oluşturun.

 2. Firebase konsolunun Performans panosuna gidin. Birkaç dakika içinde ilk veri görüntünüzü görmelisiniz.

  İlk verilerinizin bir görüntüsünü görmüyorsanız, sorun giderme ipuçlarını gözden geçirin.

Adım 4 : (İsteğe bağlı) Performans olayları için günlük mesajlarını görüntüleyin

 1. Uygulamanızın AndroidManifest.xml dosyasına aşağıdaki gibi bir <meta-data> öğesi ekleyerek Performans İzleme için hata ayıklama günlüğünü etkinleştirin:

  <application>
    <meta-data
     android:name="firebase_performance_logcat_enabled"
     android:value="true" />
  </application>
  
 2. Herhangi bir hata mesajı için günlük mesajlarınızı kontrol edin.

 3. Performans İzleme, günlük mesajlarını FirebasePerformance ile etiketler. Logcat filtrelemeyi kullanarak, aşağıdaki komutu çalıştırarak özellikle süre izlemeyi ve HTTP/S ağ isteği günlüğünü görüntüleyebilirsiniz:

  adb logcat -s FirebasePerformance
 4. Performans İzleme'nin performans olaylarını günlüğe kaydettiğini gösteren aşağıdaki günlük türlerini kontrol edin:

  • Logging trace metric: TRACE_NAME , FIREBASE_PERFORMANCE_CONSOLE_URL
  • Logging network request trace: URL
 5. Firebase konsolunda verilerinizi görüntülemek için URL'yi tıklayın. Verilerin kontrol panelinde güncellenmesi birkaç dakika sürebilir.

Uygulamanız performans olaylarını günlüğe kaydedmiyorsa sorun giderme ipuçlarını inceleyin .

Adım 5 : (İsteğe bağlı) Belirli kod için özel izleme ekleyin

Uygulamanızdaki belirli kodla ilişkili performans verilerini izlemek için özel kod izlemelerini kullanabilirsiniz.

Özel bir kod izlemeyle, uygulamanızın belirli bir görevi veya bir dizi görüntüyü yükleme veya veritabanınızı sorgulama gibi görevleri tamamlamasının ne kadar sürdüğünü ölçebilirsiniz. Özel kod izlemesi için varsayılan ölçüm, süresidir, ancak önbellek isabetleri ve bellek uyarıları gibi özel ölçümler de ekleyebilirsiniz.

Kodunuzda, Performance Monitoring SDK tarafından sağlanan API'yi kullanarak özel kod izlemenin başlangıcını ve sonunu tanımlarsınız (ve istediğiniz özel metrikleri eklersiniz). Android uygulamaları için, @AddTrace ek açıklamasını kullanarak belirli yöntemlerin süresini de izleyebilirsiniz.

Bu özellikler ve bunları uygulamanıza nasıl ekleyeceğiniz hakkında daha fazla bilgi edinmek için belirli kod için izleme ekleme sayfasını ziyaret edin.

6. Adım : Uygulamanızı dağıtın ve sonuçları inceleyin

Bir veya daha fazla test cihazı kullanarak Performans İzleme'yi doğruladıktan sonra, uygulamanızın güncellenmiş sürümünü kullanıcılarınıza dağıtabilirsiniz.

Performans verilerini Firebase konsolunun Performans panosunda izleyebilirsiniz.

Bilinen Sorunlar

 • Performance Monitoring Gradle eklentisi v1.1.0, Guava bağımlılıklarında uyumsuzluğa neden olarak aşağıdaki hataya neden olabilir:

  Error:Execution failed for task ':app:packageInstantRunResourcesDebug'.
  > com.google.common.util.concurrent.MoreExecutors.directExecutor()Ljava/util/concurrent/Executor;

  Bu hatayı görürseniz, şunları yapabilirsiniz:

  • Performans İzleme eklentisini v1.1.1 veya sonraki bir sürümüne yükseltin (en son sürüm v1.4.2'dir).

  • Kök düzeyinde (proje düzeyinde) Gradle dosyanızdaki ( build.gradle ) Performans İzleme eklentisi bağımlılık satırını aşağıdaki gibi değiştirin:

   buildscript {
    // ...
   
    dependencies {
     // ...
   
     // Replace the standard Performance Monitoring plugin dependency line, as follows:
     classpath ('com.google.firebase:perf-plugin:1.1.0') {
           exclude group: 'com.google.guava', module: 'guava-jdk5'
     }
    }
   }
   
 • Performans İzleme, HTTP içerik uzunluğu başlığında ayarlanan değere dayalı olarak HTTP ağ istekleri için toplam yük boyutunu raporlar. Bu değer her zaman doğru olmayabilir.

 • Performans İzleme, yalnızca çok işlemli Android uygulamalarında ana işlemi destekler.

Sonraki adımlar