Giám sát hiệu suất Firebase

Thu thập thông tin chi tiết về các vấn đề liên quan đến hiệu suất của ứng dụng.

Giám sát hiệu suất Firebase là một dịch vụ giúp bạn hiểu rõ hơn về các đặc điểm về hiệu suất của các ứng dụng web của Apple, Android và ứng dụng web.

Bạn sử dụng SDK giám sát hiệu suất để thu thập dữ liệu về hiệu suất từ ứng dụng của mình, sau đó xem xét và phân tích dữ liệu đó trong bảng điều khiển của Firebase. Tính năng Giám sát hiệu suất giúp bạn biết được mình có thể cải thiện hiệu suất của ứng dụng theo thời gian thực ở đâu để có thể dùng thông tin đó nhằm khắc phục các vấn đề về hiệu suất.

Nền tảng của Apple Android Web

Flutter

Các khả năng chính

Tự động đo lường thời gian khởi động ứng dụng, yêu cầu mạng HTTP, v.v. Khi tích hợp SDK Giám sát hiệu suất vào ứng dụng của mình, bạn không cần viết bất kỳ mã nào trước khi ứng dụng bắt đầu tự động theo dõi một số khía cạnh quan trọng của hiệu suất.
Đối với các ứng dụng gốc, SDK sẽ ghi lại thời gian khởi động, hiển thị dữ liệu theo màn hình và hoạt động khi ở nền trước hoặc nền. Đối với ứng dụng web, SDK ghi lại các khía cạnh như nội dung hiển thị đầu tiên, khả năng người dùng tương tác với ứng dụng, v.v.
Nắm được thông tin chi tiết về những trường hợp có thể cải thiện hiệu suất của ứng dụng Việc tối ưu hoá hiệu suất của ứng dụng có thể khó khăn khi bạn không biết chính xác lý do ứng dụng không đáp ứng được kỳ vọng của người dùng. Đó là lý do tính năng Giám sát hiệu suất giúp bạn xem các chỉ số hiệu suất được phân tích theo các thuộc tính như quốc gia, thiết bị, phiên bản ứng dụng và cấp hệ điều hành.
Tuỳ chỉnh tính năng giám sát cho ứng dụng Bạn có thể đo lường dấu vết mã tuỳ chỉnh để ghi lại hiệu suất của ứng dụng trong các trường hợp cụ thể, chẳng hạn như khi bạn tải màn hình mới hoặc hiển thị một tính năng tương tác mới. Ngoài ra, bạn có thể tạo chỉ số tuỳ chỉnh trên các dấu vết mã tuỳ chỉnh này để đếm các sự kiện mà bạn xác định (như lượt truy cập vào bộ nhớ đệm) trong các dấu vết đó.
Xác định những thay đổi đáng kể về hiệu suất của ứng dụng Việc xác định và giải quyết các vấn đề nghiêm trọng về hiệu suất của ứng dụng (như ngừng hoạt động mạng) là rất quan trọng đối với sự thành công của ứng dụng. Tính năng giám sát hiệu suất cho phép bạn thiết lập và tuỳ chỉnh cảnh báo cho những phần quan trọng nhất của ứng dụng để bạn có thể xem và xử lý các lỗi về hiệu suất trước khi các lỗi này ảnh hưởng đến người dùng.

Tính năng này hoạt động như thế nào?

Khi bạn thêm SDK giám sát hiệu suất, Firebase sẽ tự động bắt đầu thu thập dữ liệu cho một số quy trình phổ biến trong ứng dụng của bạn, ví dụ:

Tính năng Giám sát hiệu suất sử dụng dấu vết để thu thập dữ liệu về các quá trình này. Dấu vết là một báo cáo chứa dữ liệu được thu thập giữa hai thời điểm trong ứng dụng của bạn.

Dữ liệu hiệu suất được thu thập cho mỗi dấu vết được gọi là chỉ số và thay đổi tuỳ thuộc vào loại dấu vết. Ví dụ: khi một thực thể của ứng dụng đưa ra yêu cầu mạng, dấu vết sẽ thu thập các chỉ số quan trọng để theo dõi yêu cầu mạng, như thời gian phản hồi và kích thước tải trọng.

Mỗi khi một thực thể của ứng dụng chạy quy trình được giám sát, dấu vết được liên kết cũng sẽ tự động thu thập dữ liệu về thuộc tính cho thực thể ứng dụng đó. Ví dụ: nếu một ứng dụng Android đưa ra yêu cầu mạng, thì dấu vết sẽ thu thập thiết bị, phiên bản ứng dụng và các thuộc tính khác cho phiên bản cụ thể của ứng dụng đó. Bạn có thể sử dụng các thuộc tính này để lọc dữ liệu hiệu suất và tìm hiểu xem các phân khúc người dùng cụ thể có đang gặp vấn đề hay không.

Các dấu vết có sẵn từ tính năng Giám sát hiệu suất giúp bạn bắt đầu theo dõi ứng dụng của mình, nhưng để tìm hiểu về hiệu suất của các tác vụ hoặc luồng cụ thể, hãy thử đo lường dấu vết mã tùy chỉnh của riêng bạn trong ứng dụng.

Lộ trình triển khai

Thêm SDK giám sát hiệu suất vào ứng dụng của bạn Bạn có thể thêm SDK Giám sát hiệu suất vào ứng dụng của mình, cùng với bất kỳ sản phẩm Firebase nào khác mà bạn muốn sử dụng trong ứng dụng.
Nền tảng Apple | Android | Web | Flutter
(Không bắt buộc)
Dấu vết mã tuỳ chỉnh và chỉ số tuỳ chỉnh của công cụ trong ứng dụng của bạn
Khi sử dụng SDK giám sát hiệu suất, bạn có thể đo lường dấu vết mã và chỉ số tuỳ chỉnh để đo lường các khía cạnh cụ thể trong hiệu suất của ứng dụng.
Theo dõi dữ liệu hiệu suất trong bảng điều khiển theo thời gian thực Trong bảng điều khiển của Firebase, bạn có thể theo dõi dữ liệu về hiệu suất của người dùng để tìm hiểu các trường hợp cụ thể mà hiệu suất của ứng dụng có thể được cải thiện. Bạn cũng có thể phân tích dữ liệu hiệu suất theo các thuộc tính, chẳng hạn như phiên bản ứng dụng, quốc gia, thiết bị hoặc hệ điều hành.

Dữ liệu người dùng

Tính năng Giám sát hiệu suất không lưu trữ vĩnh viễn bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào (chẳng hạn như tên, địa chỉ email hoặc số điện thoại). Trong khi theo dõi các yêu cầu mạng HTTP, tính năng Giám sát hiệu suất sử dụng URL (không bao gồm tham số URL) để tạo các mẫu URL tổng hợp và ẩn danh mà cuối cùng được duy trì và hiển thị trong bảng điều khiển của Firebase.

Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy tham khảo Ví dụ về thông tin do tính năng Giám sát hiệu suất thu thập.

Các bước tiếp theo