Catch up on highlights from Firebase at Google I/O 2023. Learn more

Zacznij korzystać z Firebase Test Lab z konsoli Firebase

W tym przewodniku opisano, jak uruchamiać testy iOS przy użyciu konsoli Firebase.

Krok 1. Utwórz projekt Firebase

Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, przejdź do konsoli Firebase i utwórz nowy projekt Firebase.

Krok 2. Prześlij i uruchom test

XCTest

 1. Otwórz Laboratorium testowe w konsoli Firebase .

 2. Jeśli to Twój pierwszy test, kliknij Rozpocznij w systemie iOS. Jeśli wcześniej przeprowadzałeś test, kliknij Uruchom test , a następnie wybierz Uruchom test XCTest .

 3. Kliknij Przeglądaj i znajdź utworzony plik .zip .

 4. Zaznacz pole obok każdego urządzenia, wersji, orientacji i języka, na którym chcesz przeprowadzić test.

 5. (Opcjonalnie) Aby łatwiej zidentyfikować i zlokalizować macierze testowe w konsoli Firebase, możesz dodać etykietę do macierzy testowej, wpisując nazwę etykiety w polu Etykieta macierzy testowej (opcjonalnie) .

 6. Kliknij Rozpocznij testy .

Test pętli gry

 1. Na stronie Laboratorium testowe konsoli Firebase kliknij Uruchom swój pierwszy test > Uruchom pętlę gry na iOS .

 2. W sekcji Prześlij aplikację kliknij Przeglądaj , a następnie wybierz plik IPA swojej aplikacji (jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, wygeneruj plik IPA dla swojej aplikacji).

 3. (Opcjonalnie) Aby łatwiej zidentyfikować i zlokalizować macierze testowe w konsoli Firebase, możesz dodać etykietę do macierzy testowej, wpisując nazwę etykiety w polu Etykieta macierzy testowej (opcjonalnie) .

 4. (Opcjonalnie) Jeśli chcesz uruchamiać wiele pętli (inaczej scenariuszy) naraz lub wybrać określone pętle do uruchomienia, wprowadź numery pętli w polu Scenariusze .

  Na przykład, gdy wpiszesz „1-3, 5”, Test Lab uruchomi pętle 1, 2, 3 i 5. Domyślnie (jeśli nic nie wpiszesz w polu Scenariusze ), Test Lab uruchomi tylko pętlę 1.

 5. W sekcji Urządzenia wybierz co najmniej jedno urządzenie fizyczne, na którym chcesz przetestować aplikację, a następnie kliknij Rozpocznij testy .

Krok 3. Zbadaj wyniki testu

Po rozpoczęciu testu następuje automatyczne przekierowanie na stronę wyników testu. Uruchomienie testów może potrwać kilka minut, w zależności od liczby wybranych różnych konfiguracji i ustawionego limitu czasu testu. Po uruchomieniu testów możesz przejrzeć wyniki testów. Zobacz Analizowanie wyników laboratorium testowego Firebase, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak interpretować wyniki testu.