Bắt đầu sử dụng Firebase Crashlytics

Hướng dẫn nhanh này mô tả cách thiết lập Firebase Crashlytics trong ứng dụng bằng SDK Firebase Crashlytics để bạn có thể nhận được báo cáo sự cố toàn diện trong bảng điều khiển của Firebase. Với Crashlytics dành cho Android, bạn sẽ nhận được báo cáo về sự cố, lỗi không nghiêm trọng và lỗi "Ứng dụng không phản hồi" (ANR).

Để thiết lập Crashlytics, bạn cần thực hiện các thao tác trong cả bảng điều khiển của Firebase và IDE (chẳng hạn như thêm tệp cấu hình Firebase và SDK Crashlytics). Để hoàn tất việc thiết lập, bạn cần buộc một sự cố thử nghiệm gửi báo cáo sự cố đầu tiên cho Firebase.

Trước khi bắt đầu

 1. Thêm Firebase vào dự án Android của bạn nếu bạn chưa thực hiện. Nếu không có ứng dụng Android, bạn có thể tải một ứng dụng mẫu xuống.

 2. Đề xuất: Để tự động nhận nhật ký đường dẫn nhằm tìm hiểu các hành động của người dùng dẫn đến sự cố, sự kiện không nghiêm trọng hoặc lỗi ANR, bạn cần bật Google Analytics trong dự án Firebase của mình.

  • Nếu dự án Firebase hiện tại của bạn chưa bật Google Analytics, bạn có thể bật Google Analytics từ thẻ Tích hợp trong > Cài đặt dự án trong bảng điều khiển của Firebase.

  • Nếu bạn đang tạo một dự án Firebase mới, hãy bật Google Analytics trong quy trình tạo dự án.

 3. Đảm bảo rằng ứng dụng của bạn có các phiên bản bắt buộc tối thiểu sau đây:

  • Gradle 8.0
  • Trình bổ trợ Android cho Gradle 8.1.0
  • Trình bổ trợ Gradle cho dịch vụ của Google 4.4.1

Bước 1: Thêm SDK Crashlytics vào ứng dụng của bạn

<project>/<app-module>/build.gradle.kts<project>/<app-module>/build.gradle Bạn nên sử dụng Firebase Android BoM để kiểm soát việc tạo phiên bản thư viện.

Để tận dụng nhật ký đường dẫn, hãy thêm Firebase SDK cho Google Analytics vào ứng dụng của bạn. Bạn hãy nhớ bật Google Analytics trong dự án Firebase.

dependencies {
  // Import the BoM for the Firebase platform
  implementation(platform("com.google.firebase:firebase-bom:33.0.0"))

  // Add the dependencies for the Crashlytics and Analytics libraries
  // When using the BoM, you don't specify versions in Firebase library dependencies
  implementation("com.google.firebase:firebase-crashlytics")
  implementation("com.google.firebase:firebase-analytics")
}

Bằng cách sử dụng Firebase Android BoM, ứng dụng của bạn sẽ luôn sử dụng các phiên bản tương thích của thư viện Android Firebase.

(Thay thế) Thêm các phần phụ thuộc thư viện Firebase mà không sử dụng BoM

Nếu chọn không sử dụng BoM của Firebase, bạn phải chỉ định từng phiên bản thư viện Firebase trong dòng phần phụ thuộc tương ứng.

Xin lưu ý rằng nếu sử dụng nhiều thư viện Firebase trong ứng dụng của mình, bạn nên sử dụng BoM để quản lý các phiên bản thư viện nhằm đảm bảo rằng mọi phiên bản đều tương thích.

dependencies {
  // Add the dependencies for the Crashlytics and Analytics libraries
  // When NOT using the BoM, you must specify versions in Firebase library dependencies
  implementation("com.google.firebase:firebase-crashlytics:19.0.0")
  implementation("com.google.firebase:firebase-analytics:22.0.0")
}
Bạn đang tìm một mô-đun thư viện dành riêng cho Kotlin? Kể từ tháng 10 năm 2023 (Firebase BoM 32.5.0), cả nhà phát triển Kotlin và Java đều có thể sử dụng mô-đun thư viện chính (để biết thông tin chi tiết, hãy xem phần Câu hỏi thường gặp về sáng kiến này).

Bước 2: Thêm trình bổ trợ Gradle cho Crashlytics vào ứng dụng

 1. Trong tệp Gradle cấp độ gốc (cấp dự án) (<project>/build.gradle.kts hoặc <project>/build.gradle), hãy thêm trình bổ trợ Gradle cho Crashlytics vào khối plugins:

  Kotlin

  plugins {
    // Make sure that you have the AGP plugin 8.1+ dependency
    id("com.android.application") version "8.1.4" apply false
    // ...
  
    // Make sure that you have the Google services Gradle plugin 4.4.1+ dependency
    id("com.google.gms.google-services") version "4.4.1" apply false
  
    // Add the dependency for the Crashlytics Gradle plugin
    id("com.google.firebase.crashlytics") version "3.0.0" apply false
  }
  

  Groovy

  plugins {
    // Make sure that you have the AGP plugin 8.1+ dependency
    id 'com.android.application' version '8.1.4' apply false
    // ...
  
    // Make sure that you have the Google services Gradle plugin 4.4.1+ dependency
    id 'com.google.gms.google-services' version '4.4.1' apply false
  
    // Add the dependency for the Crashlytics Gradle plugin
    id 'com.google.firebase.crashlytics' version '3.0.0' apply false
  }
  
 2. Trong tệp Gradle mô-đun (cấp ứng dụng) (thường là <project>/<app-module>/build.gradle.kts hoặc <project>/<app-module>/build.gradle), hãy thêm trình bổ trợ Gradle Crashlytics:

  Kotlin

  plugins {
   id("com.android.application")
   // ...
  
   // Make sure that you have the Google services Gradle plugin
   id("com.google.gms.google-services")
  
   // Add the Crashlytics Gradle plugin
   id("com.google.firebase.crashlytics")
  }

  Groovy

  plugins {
   id 'com.android.application'
   // ...
  
   // Make sure that you have the Google services Gradle plugin
   id 'com.google.gms.google-services'
  
   // Add the Crashlytics Gradle plugin
   id 'com.google.firebase.crashlytics'
  }

Bước 3: Buộc một sự cố thử nghiệm hoàn tất quá trình thiết lập

Để hoàn tất việc thiết lập Crashlytics và xem dữ liệu ban đầu trong trang tổng quan Crashlytics của bảng điều khiển của Firebase, bạn cần buộc xảy ra sự cố thử nghiệm.

 1. Thêm mã vào ứng dụng mà bạn có thể dùng để buộc kiểm thử sự cố.

  Bạn có thể sử dụng mã sau trong MainActivity của ứng dụng để thêm một nút vào ứng dụng. Nút này sẽ gây ra sự cố khi được nhấn. Nút này có nhãn "Test Crash" (Kiểm thử sự cố).

  Kotlin+KTX

  val crashButton = Button(this)
  crashButton.text = "Test Crash"
  crashButton.setOnClickListener {
    throw RuntimeException("Test Crash") // Force a crash
  }
  
  addContentView(crashButton, ViewGroup.LayoutParams(
      ViewGroup.LayoutParams.MATCH_PARENT,
      ViewGroup.LayoutParams.WRAP_CONTENT))
  

  Java

  Button crashButton = new Button(this);
  crashButton.setText("Test Crash");
  crashButton.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
    public void onClick(View view) {
      throw new RuntimeException("Test Crash"); // Force a crash
    }
  });
  
  addContentView(crashButton, new ViewGroup.LayoutParams(
      ViewGroup.LayoutParams.MATCH_PARENT,
      ViewGroup.LayoutParams.WRAP_CONTENT));
  
 2. Tạo bản dựng và chạy ứng dụng của bạn.

 3. Buộc thử nghiệm sự cố để gửi báo cáo sự cố đầu tiên của ứng dụng:

  1. Mở ứng dụng trên thiết bị kiểm thử hoặc trình mô phỏng.

  2. Trong ứng dụng, hãy nhấn nút "Test Crash" (Kiểm thử sự cố) mà bạn đã thêm bằng mã ở trên.

  3. Sau khi ứng dụng của bạn gặp sự cố, hãy khởi động lại để ứng dụng có thể gửi báo cáo sự cố cho Firebase.

 4. Chuyển đến trang tổng quan của Crashlytics trong bảng điều khiển của Firebase để xem sự cố kiểm thử của bạn.

  Nếu đã làm mới bảng điều khiển mà vẫn không thấy sự cố kiểm thử sau 5 phút, hãy bật tính năng ghi nhật ký gỡ lỗi để xem liệu ứng dụng có đang gửi báo cáo sự cố hay không.


Chỉ vậy thôi! Crashlytics hiện đang theo dõi ứng dụng của bạn để phát hiện các sự cố, lỗi không nghiêm trọng và lỗi ANR. Truy cập vào trang tổng quan Crashlytics để xem và tìm hiểu tất cả các báo cáo và số liệu thống kê của bạn.

Các bước tiếp theo

 • Tích hợp với Google Play để bạn có thể lọc báo cáo sự cố của ứng dụng Android theo kênh trên Google Play ngay trong trang tổng quan của Crashlytics. Nhờ đó, bạn có thể tập trung hiệu quả hơn vào trang tổng quan vào các bản dựng cụ thể.
 • Trong Android Studio, hãy xem và lọc dữ liệu của Crashlytics.
  • Sử dụng cửa sổ App Quality Insights (Thông tin chi tiết về chất lượng ứng dụng) (AQI) trong Android Studio để xem dữ liệu của Crashlytics cùng với mã của bạn mà không cần chuyển đổi qua lại giữa trang tổng quan của Crashlytics và IDE để bắt đầu gỡ lỗi các vấn đề hàng đầu.
  • Hãy có quyền truy cập vào cửa sổ AQI trong bản phát hành Electric Eel của Android Studio (ổn định) hoặc dùng thử các tính năng AQI mới trong Flamingo (bản beta). Tải phiên bản Android Studio mà bạn muốn dùng.
  • Tìm hiểu cách sử dụng cửa sổ AQI trong tài liệu của Android Studio.
  • Chúng tôi muốn nghe ý kiến của bạn! Gửi phản hồi về khoảng thời gian AQI bằng cách gửi báo cáo lỗi.