Performans sorunlarını görüntüleyin

Performans İzleme, önemli sayıda iz veya ağ isteği, aylık bir dönem boyunca önceden belirlenmiş bir eşiği aştığında, uygulamanızdaki olası performans sorunlarını otomatik olarak işaretler.

Sorunların listesini gözden geçirin

  1. Git Performans İzleme bölümünde sonra Sorunlar sekmesini Firebase konsolunun.

  2. Olası performans sorunlarının listesini gözden geçirin. En yeni sorunlar ilk olarak listelenir.

Sorunları sessize alma veya kapatma

Sorunları kapatabilir, sessize alabilir ve yeniden açabilirsiniz.

Sessize alma, mevcut veya gelecekteki durumdan bağımsız olarak sorunu gizler. Kapatma, sorunu giderildi olarak işaretler ve Performans İzleme, gerilerse sorunu yeniden açabilir.

  1. Git Performans İzleme bölümünde sonra Sorunlar sekmesini Firebase konsolunun.

  2. Gizlemek istediğiniz konusunda, tıklayın ardından Sessiz veya Kapat seçin.

    Sen kapalı veya kapatılabilir konulara geri gelip tekrar açmak için menüden Yeniden seçebilirsiniz.