Lập chỉ mục ứng dụng Firebase

Lập chỉ mục ứng dụng Firebase không còn là cách lập chỉ mục nội dung được khuyến nghị để hiển thị dưới dạng kết quả được đề xuất trong Ứng dụng Google Tìm kiếm. Trang này trỏ đến các sản phẩm hữu ích khác dành cho nhà phát triển của Google.

Android

Android App Liên kết là cách đề nghị của liên kết người dùng trực tiếp từ kết quả tìm kiếm, các trang web và các ứng dụng khác tới nội dung cụ thể trong ứng dụng của bạn.

Các nhà phát triển cũng có thể quan tâm đến:

  • Search app - hiệu suất cao tìm kiếm trên thiết bị
  • App Hoạt động - cho phép người dùng khởi động và kiểm soát các ứng dụng Android với giọng nói của họ, sử dụng Google Assistant.
    • Android Shortcuts - cung cấp cho người dùng với phương pháp nhanh chóng để thực hiện một nội dung hoạt động hoặc truy cập vào ứng dụng của bạn.

Nền tảng của Apple

Phổ Liên kết là cách đề nghị của liên kết người dùng trực tiếp từ kết quả tìm kiếm, các trang web và các ứng dụng khác tới nội dung cụ thể trong ứng dụng của bạn.