Tích hợp Crashlytics với Google Play

Bằng cách liên kết Firebase với Google Play, bạn sẽ có thông tin chi tiết hơn về tình trạng của ứng dụng Android. Ví dụ: trong trang tổng quan Crashlytics, bạn có thể lọc báo cáo sự cố của ứng dụng theo kênh của Google Play. Nhờ đó, bạn có thể tập trung hơn vào trang tổng quan của mình vào các bản dựng cụ thể.

Điều kiện tiên quyết

Thiết lập ứng dụng trong Google Play

Để tận dụng việc tích hợp Crashlytics với Google Play, hãy đảm bảo ứng dụng của bạn đáp ứng các yêu cầu sau:

  • Cả ứng dụng của bạn trong Google Play và ứng dụng Android của bạn trên Firebase đều được đăng ký bằng cùng một tên gói.

  • Ứng dụng của bạn trong Google Play được thiết lập trên trang tổng quan của ứng dụng và được phân phối cho một trong các kênh Google Play (Kiểm thử nội bộ, Kiểm thử khép kín, Kiểm thử công khai hoặc Phát hành công khai).

Liên kết ứng dụng Android trên Firebase với tài khoản nhà phát triển trên Google Play:

  1. Trong bảng điều khiển của Firebase, hãy chuyển đến > Cài đặt dự án, rồi chọn thẻ Tích hợp.

  2. Trên thẻ Google Play, hãy nhấp vào Liên kết.
    Nếu bạn đã có đường liên kết đến Google Play, hãy nhấp vào Quản lý.

  3. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để bật tính năng tích hợp Crashlytics và chọn các Ứng dụng Android trên Firebase mà bạn muốn liên kết với Google Play.

Tìm hiểu thêm về cách tạo và quản lý mối liên kết giữa Firebase và Google Play.

Lọc sự kiện theo kênh Google Play

Bạn có thể lọc báo cáo sự cố của ứng dụng theo kênh trên Google Play ngay trên trang tổng quan Crashlytics. Nhờ đó, bạn có thể tập trung tốt hơn vào trang tổng quan về các bản dựng cụ thể.

Dưới đây là cách lọc theo kênh Play:

  1. Ở đầu trang tổng quan Crashlytics trong bảng điều khiển của Firebase, hãy chọn Ứng dụng Android trên Firebase mà bạn muốn.

  2. Trong trình đơn Bộ lọc cấp cao nhất, hãy nhấp vào Phiên bản, sau đó chọn kênh Google Play mà bạn muốn xem sự kiện Crashlytics. Bạn có thể chọn nhiều bản nhạc.

  3. Nhấp vào Áp dụng.

Giờ đây, tất cả dữ liệu trên trang tổng quan Crashlytics (số liệu thống kê không xảy ra sự cố, xu hướng và vấn đề) sẽ được dành riêng cho (các) kênh và phiên bản đã chọn trên Play.

Chủ đề quan tâm khác