Google is committed to advancing racial equity for Black communities. See how.
Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

Strategie ładowania Firebase Remote Config

Zdalna konfiguracja Firebase zapewnia dużą elastyczność w zakresie tego, jak i kiedy pobierać nowe wartości z serwera i aktywować je w aplikacji, umożliwiając zapewnienie wysokiej jakości obsługi użytkownika końcowego poprzez kontrolowanie czasu wszelkich widocznych zmian konfiguracji. W tym przewodniku omówiono kilka strategii ładowania i omówiono kluczowe kwestie, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze najlepszej opcji dla Twojej aplikacji.

Strategia 1: Pobierz i aktywuj podczas ładowania

W tej strategii Twoja aplikacja wywoła fetchAndActivate() gdy aplikacja zostanie uruchomiona po raz pierwszy, aby pobrać nowe wartości ze Zdalnej konfiguracji i aktywować je, gdy tylko zakończy się ładowanie. To proste podejście działa dobrze w przypadku zmian konfiguracji, które nie powodują żadnych dramatycznych zmian wizualnych w interfejsie użytkownika. Należy tego unikać w każdej sytuacji, w której interfejs użytkownika może się znacznie zmienić, gdy użytkownicy są w trakcie jego używania.

Strategia 2: Aktywuj za ekranem ładowania

Jako środek zaradczy na potencjalny problem z interfejsem użytkownika napotkany w strategii 1, możesz polegać na ekranie ładowania. Zamiast od razu uruchamiać aplikację, pokaż ekran ładowania i wywołaj fetchAndActivate w fetchAndActivate obsługi zakończenia. Następnie zaraz po tym - ponownie używając oddzwonienia lub powiadomienia - zamknij ekran ładowania i pozwól użytkownikowi rozpocząć interakcję z Twoją aplikacją.

Jeśli używasz tej strategii, zalecamy dodanie limitu czasu do ekranu ładowania. Minutowy limit czasu Zdalnej konfiguracji może być zbyt długi, aby zapewnić użytkownikom wysoką jakość uruchamiania aplikacji.

Strategia 3: Załaduj nowe wartości do następnego uruchomienia

Skuteczną strategią jest załadowanie nowych wartości konfiguracyjnych w celu aktywacji przy następnym uruchomieniu aplikacji. W tej strategii Twoja aplikacja aktywuje pobrane wartości podczas uruchamiania przed próbą pobrania nowych, działając przy założeniu, że mogła już pobrać - ale jeszcze nie aktywowała - nowe wartości konfiguracyjne. Kolejność operacji dla tej strategii jest następująca:

  1. Przy uruchomieniu natychmiast aktywuj pobrane wcześniej wartości. Dotyczy to wszystkich wartości pobranych z serwera w poprzedniej sesji i jest prawie natychmiastowe.
  2. Gdy użytkownik wchodzi w interakcję z Twoją aplikacją, uruchom wywołanie asynchroniczne, aby pobrać nowe wartości zgodnie z domyślnym minimalnym interwałem pobierania.
  3. W module obsługi zakończenia lub wywołaniu zwrotnym dla wywołania pobierania nie rób nic. Twoja aplikacja zachowa pobrane wartości do momentu ich aktywacji przy następnym uruchomieniu aplikacji.

Dzięki tej strategii czas oczekiwania użytkownika jest znacznie zminimalizowany. Jednak użytkownik musi ponownie uruchomić aplikację, aby zobaczyć najnowszą konfigurację. Musisz zrównoważyć te kwestie z logiką biznesową i aplikacyjną.

Ładowanie antystrategii

Jak być może zrozumiałeś z powyższego omówienia zalet i wad ładowania, istnieje kilka wzorców użytkowania, których należy unikać.

  • Nie aktualizuj ani nie zmieniaj aspektów interfejsu użytkownika, gdy użytkownik go przegląda lub wchodzi w interakcję z nim - chyba że masz ku temu poważne powody biznesowe lub aplikacyjne, takie jak usunięcie opcji związanych z promocją, która właśnie się zakończyła.
  • Nie wysyłaj masowych liczb jednoczesnych żądań pobierania, które mogą spowodować, że serwer ograniczy Twoją aplikację. Ryzyko takiego zdarzenia jest niskie w większości scenariuszy produkcyjnych, ale może to stanowić problem podczas aktywnego rozwoju. Zapoznaj się ze wskazówkami dotyczącymi ograniczania przepustowości dla systemów Android i iOS .

Następne kroki

Te trzy podstawowe strategie w żadnym wypadku nie obejmują pełnej listy sposobów ładowania wartości konfiguracyjnych. W zależności od potrzeb możesz opracować znacznie bardziej wyrafinowane strategie, takie jak aktualizacje w tle oparte na funkcjach, opisane w artykule Propaguj aktualizacje w czasie rzeczywistym .

Zapoznaj się z dokumentacją API dla swojej platformy, aby dowiedzieć się więcej o określonych wywołaniach pobierania i aktywowania wartości konfiguracyjnych.