Catch up on everything announced at Firebase Summit, and learn how Firebase can help you accelerate app development and run your app with confidence. Learn More

Bắt đầu với Firebase Crashlytics

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Phần bắt đầu nhanh này mô tả cách thiết lập Firebase Crashlytics trong ứng dụng của bạn với SDK Firebase Crashlytics để bạn có thể nhận được báo cáo sự cố toàn diện trong bảng điều khiển Firebase.

Việc thiết lập Crashlytics yêu cầu các tác vụ trong bảng điều khiển Firebase và IDE của bạn (như thêm tệp cấu hình Firebase và Crashlytics SDK). Để hoàn tất quá trình thiết lập, bạn cần phải thực hiện kiểm tra sự cố để gửi báo cáo sự cố đầu tiên của bạn tới Firebase.

Trước khi bắt đầu

 1. Nếu bạn chưa có, hãy thêm Firebase vào dự án Apple của bạn. Nếu bạn không có ứng dụng Apple, bạn có thể tải xuống một ứng dụng mẫu .

 2. Được đề xuất : Để có được các tính năng như người dùng không gặp sự cố, nhật ký đường dẫn và cảnh báo vận tốc, bạn cần bật Google Analytics trong dự án Firebase của mình.

  • Nếu dự án Firebase hiện tại của bạn chưa bật Google Analytics, bạn có thể bật Google Analytics từ tab Tích hợp trong đặt dự án trong bảng điều khiển Firebase.

  • Nếu bạn đang tạo một dự án Firebase mới, hãy bật Google Analytics trong quá trình tạo dự án.

Bước 1 : Thêm Crashlytics SDK vào ứng dụng của bạn

Sử dụng Trình quản lý gói Swift để cài đặt và quản lý các phần phụ thuộc của Firebase.

 1. Trong Xcode, khi dự án ứng dụng của bạn đang mở, hãy điều hướng đến Tệp> Thêm gói .
 2. Khi được nhắc, hãy thêm kho lưu trữ SDK nền tảng Apple Firebase:
 3.  https://github.com/firebase/firebase-ios-sdk
 4. Chọn thư viện Crashlytics.
 5. Để có trải nghiệm tối ưu với Crashlytics, chúng tôi khuyên bạn nên bật Google Analytics trong dự án Firebase và thêm SDK Firebase cho Google Analytics vào ứng dụng của mình. Bạn có thể chọn thư viện không có bộ sưu tập IDFA hoặc có bộ sưu tập IDFA.
 6. Khi hoàn tất, Xcode sẽ tự động bắt đầu giải quyết và tải xuống các phần phụ thuộc của bạn trong nền.

Tiếp theo, hãy định cấu hình mô-đun Firebase:

 1. Nhập mô-đun Firebase vào Cấu trúc App của bạn hoặc UIApplicationDelegate :

  Nhanh

  import Firebase

  Objective-C

  @import Firebase;
 2. Định cấu hình phiên bản được chia sẻ FirebaseApp , thường là trong ứng dụng của đại biểu ứng dụng của bạn application(_:didFinishLaunchingWithOptions:) phương thức:

  Nhanh

  // Use the Firebase library to configure APIs.
  FirebaseApp.configure()
  

  Objective-C

  // Use the Firebase library to configure APIs.
  [FIRApp configure];
  

Bước 3 : Buộc kiểm tra sự cố để hoàn tất thiết lập

Để hoàn tất quá trình thiết lập Crashlytics và xem dữ liệu ban đầu trong trang tổng quan Crashlytics của bảng điều khiển Firebase, bạn cần thực hiện kiểm tra sự cố.


Và đó là nó! Crashlytics hiện đang theo dõi ứng dụng của bạn để tìm sự cố. Truy cập trang tổng quan Crashlytics để xem và điều tra tất cả các báo cáo và thống kê của bạn.

Bước tiếp theo

 • Tích hợp với Google Play để bạn có thể lọc báo cáo sự cố của ứng dụng Android của mình theo Google Play trực tiếp trong trang tổng quan Crashlytics. Điều này cho phép bạn tập trung tốt hơn trang tổng quan của mình vào các bản dựng cụ thể.