Zintegruj Crashlytics z Google Play

Łącząc Firebase i Google Play, zyskujesz pełniejszy wgląd w stan swojej aplikacji na Androida. Na przykład w panelu Crashlytics możesz filtrować raporty o awariach swojej aplikacji według ścieżki Google Play, co pozwala lepiej skoncentrować panel na konkretnych kompilacjach.

Warunki wstępne

Skonfiguruj swoją aplikację w Google Play

Aby skorzystać z integracji Crashlytics z Google Play, upewnij się, że Twoja aplikacja spełnia następujące wymagania:

  • Twoja aplikacja w Google Play i aplikacja Firebase na Androida są zarejestrowane przy użyciu tej samej nazwy pakietu.

  • Twoja aplikacja w Google Play jest konfigurowana w panelu aplikacji i dystrybuowana do jednej ze ścieżek Google Play (testy wewnętrzne, testy zamknięte, testy otwarte lub produkcja).

Połącz aplikację Firebase na Androida z kontem programisty Google Play:

  1. W konsoli Firebase przejdź do > Ustawienia projektu , a następnie wybierz zakładkę Integracje .

  2. Na karcie Google Play kliknij Połącz .
    Jeśli masz już linki do Google Play, kliknij Zarządzaj .

  3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby włączyć integrację Crashlytics i wybrać, które aplikacje Firebase na Androida mają być połączone z Google Play.

Dowiedz się więcej o tworzeniu i zarządzaniu połączeniami między Firebase a Google Play .

Filtruj wydarzenia według ścieżki Google Play

Raporty o awariach aplikacji możesz filtrować według ścieżki Google Play bezpośrednio w panelu Crashlytics. Dzięki temu możesz lepiej skoncentrować swój pulpit nawigacyjny na konkretnych kompilacjach.

Oto jak filtrować według utworu Play:

  1. U góry panelu Crashlytics w konsoli Firebase wybierz żądaną aplikację Firebase na Androida.

  2. W menu najwyższego poziomu kliknij Wersje , a następnie wybierz ścieżkę Google Play, dla której chcesz wyświetlić zdarzenia Crashlytics . Możesz wybrać więcej niż jeden utwór.

  3. Kliknij Zastosuj .

Wszystkie dane w panelu Crashlytics (statystyki bezawaryjne, trendy i problemy) będą teraz dotyczyć wybranych utworów i wersji Play.

Inne interesujące tematy