Zintegruj Crashlytics z Google Play

Łącząc Firebase i Google Play, uzyskasz pełniejszy wgląd w stan swojej aplikacji na Androida. Na przykład w panelu Crashlytics możesz filtrować raporty o awariach aplikacji według ścieżki Google Play, co pozwala lepiej skoncentrować pulpit nawigacyjny na konkretnych kompilacjach.

Warunki wstępne

Skonfiguruj aplikację w Google Play

Aby skorzystać z integracji Crashlytics z Google Play, upewnij się, że Twoja aplikacja spełnia następujące wymagania:

  • Twoja aplikacja w Google Play i aplikacja Firebase na Androida są zarejestrowane przy użyciu tej samej nazwy pakietu.

  • Twoja aplikacja w Google Play jest konfigurowana w panelu aplikacji i jest rozpowszechniana w jednej ze ścieżek Google Play (testy wewnętrzne, testy zamknięte, testy otwarte lub produkcja).

Połącz swoją aplikację Firebase na Androida z kontem programisty Google Play:

  1. W konsoli Firebase przejdź do > Ustawienia projektu , a następnie wybierz zakładkę Integracje .

  2. Na karcie Google Play kliknij Link .
    Jeśli masz już linki do Google Play, kliknij Zarządzaj .

  3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby włączyć integrację Crashlytics i wybierz aplikacje Firebase na Androida, które chcesz połączyć z Google Play.

Dowiedz się więcej o tworzeniu połączeń między Firebase i Google Play i zarządzaniu nimi .

Filtruj wydarzenia według utworu Google Play

Możesz filtrować raporty o awariach aplikacji według ścieżki Google Play bezpośrednio w panelu Crashlytics. Dzięki temu możesz lepiej skoncentrować swój pulpit nawigacyjny na konkretnych kompilacjach.

Oto jak filtrować według utworu Play:

  1. W górnej części panelu Crashlytics w konsoli Firebase wybierz żądaną aplikację Firebase na Androida.

  2. Na najwyższym poziomie W menu Filtr kliknij Wersje , a następnie wybierz ścieżkę Google Play, dla której chcesz wyświetlić zdarzenia Crashlytics. Można wybrać więcej niż jeden utwór.

  3. Kliknij Zastosuj .

Wszystkie dane w panelu Crashlytics (bezawaryjne statystyki, trendy i problemy) będą teraz specyficzne dla wybranych utworów i wersji Play.

Inne interesujące tematy