Samouczek: Optymalizacja częstotliwości reklam AdMob

Krok 1: za pomocą AdMob utwórz nowe warianty jednostki reklamowej do testowania


Wprowadzenie: zoptymalizuj częstotliwość reklam AdMob za pomocą Firebase

Krok 1: za pomocą AdMob utwórz nowe warianty jednostki reklamowej do testowania

Krok 2. Skonfiguruj test A/B w konsoli Firebase
Krok 3: Obsługuj wartości parametrów Zdalnej konfiguracji w kodzie aplikacji
Krok 4: Rozpocznij test A/B i przejrzyj wyniki testu w konsoli Firebase
Krok 5: Zdecyduj, czy wprowadzić nowy format reklamy


Aby rozpocząć, musisz najpierw utworzyć nowe jednostki reklamowe, a następnie zaimplementować reklamy w kodzie aplikacji.

W tym samouczku wykorzystano format reklamy pełnoekranowej jako przykładowy przypadek testowy. Czytając ten samouczek, pamiętaj, że możesz wykonać podobne czynności, aby wdrożyć i przetestować ograniczenie liczby wyświetleń w innych formatach reklam.

Utwórz jednostkę reklamową

Interfejs AdMob pokazujący, jak utworzyć nową pełnoekranową jednostkę reklamową

 1. Na koncie AdMob utwórz nową pełnoekranową jednostkę reklamową.

 2. Ustaw limit wyświetleń na użytkownika:

  1. Rozwiń Ustawienia zaawansowane w interfejsie AdMob, a następnie włącz Ograniczenie liczby wyświetleń .

  2. Określ częstotliwość reklam, którą chcesz przetestować. Wybierz częstotliwość wyższą niż częstotliwość używana w istniejącej jednostce reklamowej.

  Załóżmy na przykład, że istniejąca pełnoekranowa jednostka reklamowa wyświetla 4 wyświetlenia na użytkownika na 10 minut, ale chcesz sprawdzić, czy możesz zwiększyć limit do 6 wyświetleń na użytkownika na 10 minut.

  Zalecamy utrzymywanie jednakowego czasu trwania (czyli „na 10 minut”) we wszystkich porównywanych jednostkach reklamowych. Jednak inne ustawienia jednostki reklamowej nie są istotne w przypadku tego konkretnego samouczka, więc wybierz ustawienia odpowiednie dla Twojej aplikacji.

  Interfejs AdMob pokazujący, jak ustawić ograniczenie liczby wyświetleń dla nowej jednostki reklamowej
 3. Powtórz powyższe kroki, jeśli chcesz dodać kolejną jednostkę pełnoekranową, aby przetestować jeszcze wyższy limit wyświetleń na użytkownika. Na potrzeby tego samouczka utworzyliśmy kolejną jednostkę reklamową z 8 wyświetleniami na użytkownika na 10 minut.

Zaimplementuj jednostkę reklamową

Interfejs AdMob wyświetlający nowy identyfikator jednostki reklamowej i instrukcje integracji pakietu SDK

Po utworzeniu każdej jednostki reklamowej AdMob udostępnia unikalny identyfikator jednostki reklamowej . Zapamiętaj, gdzie znaleźć ten identyfikator jednostki reklamowej na koncie AdMob, ponieważ będzie on potrzebny do zaimplementowania reklamy w aplikacji.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zintegrować pakiet SDK do reklam mobilnych Google (AdMob) i wdrożyć nową jednostkę reklamową w swojej aplikacji.

Po utworzeniu dwóch nowych pełnoekranowych jednostek reklamowych na koncie AdMob powinny znajdować się trzy jednostki reklamowe dla tej konkretnej aplikacji. W kolejnych krokach tego samouczka skonfigurujesz Firebase tak, aby używała każdej z tych jednostek reklamowych w teście A/B przy użyciu tego samego miejsca docelowego reklamy .

Interfejs AdMob wyświetlający wszystkie jednostki reklamowe aplikacji
Wprowadzenie Krok 2 : Skonfiguruj test A/B w konsoli