Catch up on everything announced at Firebase Summit, and learn how Firebase can help you accelerate app development and run your app with confidence. Learn More

Ustaw właściwości użytkownika

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Właściwości użytkownika to atrybuty, które definiujesz w celu opisania segmentów bazy użytkowników, takich jak preferencje językowe lub położenie geograficzne.

Analytics automatycznie rejestruje niektóre właściwości użytkownika ; nie musisz dodawać żadnego kodu, aby je włączyć. Jeśli Twoja aplikacja musi zbierać dodatkowe dane, możesz skonfigurować w niej do 25 różnych właściwości użytkownika Analytics.

Zanim zaczniesz

Upewnij się, że masz skonfigurowany projekt i masz dostęp do Analytics zgodnie z opisem w artykule Pierwsze kroki z Analytics dla C++ .

Ustaw właściwości użytkownika

Możesz ustawić właściwości użytkownika Analytics, aby opisywać użytkowników Twojej aplikacji. Możesz analizować zachowania różnych segmentów użytkowników, stosując te właściwości jako filtry w swoich raportach.

Ustaw właściwość użytkownika w następujący sposób:

  1. Zarejestruj usługę na karcie Analytics w konsoli Firebase .

  2. Dodaj kod, aby ustawić usługę użytkownika Analytics za pomocą metody SetUserProperty() . Możesz użyć nazwy i wartości wybranej przez siebie dla każdej nieruchomości.

Poniższy przykład pokazuje dodawanie hipotetycznej ulubionej właściwości żywności, która przypisuje wartość w ciągu mFavoriteFood do aktywnego użytkownika:

SetUserProperty("favorite_food", mFavoriteFood);

Możesz uzyskać dostęp do tych danych w następujący sposób:

  1. W konsoli Firebase otwórz projekt.
  2. Wybierz Analytics z menu, aby wyświetlić panel raportowania Analytics.

Karta Właściwości użytkownika zawiera listę właściwości użytkownika zdefiniowanych dla Twojej aplikacji. Możesz użyć tych właściwości jako filtra w wielu raportach dostępnych w Google Analytics. Więcej informacji o panelu raportowania Analytics znajdziesz w Centrum pomocy Firebase.