Catch up on everything announced at Firebase Summit, and learn how Firebase can help you accelerate app development and run your app with confidence. Learn More

แจกจ่ายแอป iOS ให้กับผู้ทดสอบโดยใช้คอนโซล Firebase

จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

คุณสามารถจัดการผู้ทดสอบของทีมและแจกจ่ายบิลด์ให้กับพวกเขาได้โดยใช้คอนโซล Firebase

หากต้องการเผยแพร่แอปของคุณให้กับผู้ทดสอบ ให้อัปโหลดไฟล์ IPA โดยใช้คอนโซล Firebase:

  1. เปิด หน้าการแจกจ่ายแอป ของคอนโซล Firebase เลือกโปรเจ็กต์ Firebase เมื่อได้รับแจ้ง

  2. ในหน้าการ เผยแพร่ ให้เลือกแอปที่คุณต้องการเผยแพร่จากเมนูแบบเลื่อนลง

  3. ลากไฟล์ IPA ของแอปไปที่คอนโซลเพื่ออัปโหลด

  4. เมื่อการอัปโหลดเสร็จสิ้น ให้ระบุกลุ่มผู้ทดสอบและผู้ทดสอบแต่ละรายที่คุณต้องการรับบิลด์ จากนั้น เพิ่มบันทึกประจำรุ่นสำหรับบิลด์

    ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างกลุ่มผู้ทดสอบที่ จัดการผู้ทดสอบ

  5. คลิก แจกจ่าย เพื่อให้รุ่นพร้อมใช้งานสำหรับผู้ทดสอบ

  6. หากต้องการแชร์ลิงก์ไปยังรุ่นเฉพาะกับผู้ทดสอบที่มีสิทธิ์เข้าถึงรุ่นดังกล่าว ให้คลิกไอคอน ลิงก์ เพื่อคัดลอกลิงก์รุ่นไปยังคลิปบอร์ด

เมื่อคุณเผยแพร่บิลด์ บิลด์จะพร้อมใช้งานในแดชบอร์ดการแจกจ่ายแอปของคอนโซล Firebase เป็นเวลา 150 วัน (5 เดือน) เมื่อบิลด์มีอายุ 30 วันนับจากหมดอายุ การแจ้งการหมดอายุจะปรากฏในคอนโซล Firebase และรายการบิลด์ของผู้ทดสอบในอุปกรณ์ทดสอบ

ผู้ทดสอบที่ไม่ได้รับเชิญให้ทดสอบแอปจะได้รับคำเชิญทางอีเมลเพื่อเริ่มต้น และผู้ทดสอบที่มีอยู่จะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลว่าบิวด์ใหม่พร้อมที่จะทดสอบ หากต้องการเรียนรู้วิธีติดตั้งแอปทดสอบ โปรดดู ที่ตั้งค่าเป็นผู้ทดสอบ คุณสามารถตรวจสอบสถานะของผู้ทดสอบแต่ละคนได้ว่าพวกเขายอมรับคำเชิญหรือไม่และดาวน์โหลดแอปในคอนโซล Firebase หรือไม่

ผู้ทดสอบมีเวลา 30 วันในการยอมรับคำเชิญให้ทดสอบแอปก่อนที่จะหมดอายุ เมื่อคำเชิญหมดอายุ 5 วัน การแจ้งการหมดอายุจะปรากฏในคอนโซล Firebase ถัดจากผู้ทดสอบในรุ่น สามารถต่ออายุคำเชิญได้โดยส่งใหม่โดยใช้เมนูแบบเลื่อนลงในแถวผู้ทดสอบ

ขั้นตอนถัดไป