Các phương pháp hay nhất để phân phối ứng dụng Android cho người kiểm thử đảm bảo chất lượng bằng CI/CD

Tài liệu này giới thiệu các phương pháp hay nhất để sử dụng tính năng Phân phối ứng dụng Firebase nhằm giúp quy trình kiểm thử trước khi phát hành trên Android trở nên bền vững và có thể lặp lại trong môi trường CI/CD. Các giải pháp bao gồm Gradle và nhanh, nhưng để giúp bạn linh hoạt hơn nữa, chúng tôi cũng cung cấp các giải pháp có sẵn thông qua bảng điều khiển của Firebase, Firebase CLI và API Phân phối ứng dụng Firebase công khai. Chúng tôi cũng mô tả các giới hạn đối với bản phát hành và người kiểm thử để bạn có thể lên kế hoạch trước nhằm có được trải nghiệm tối ưu.

Nếu bạn cũng đang sử dụng các nền tảng của Apple, hãy xem bài viết Các phương pháp hay nhất để phân phối ứng dụng của Apple cho người kiểm thử đảm bảo chất lượng bằng CI/CD và Fastlane.

Trước khi bắt đầu

Trước khi triển khai các phương pháp hay nhất trong tài liệu này, hãy nhớ bật tính năng Phân phối ứng dụng trong bảng điều khiển của Firebase cho từng ứng dụng. Nếu chưa bật tính năng Phân phối ứng dụng, bạn sẽ gặp lỗi 404.

Để bật tính năng Phân phối ứng dụng, hãy làm theo các bước sau:

 1. Mở trang Phân phối ứng dụng trong bảng điều khiển của Firebase.
 2. Chọn ứng dụng Android của bạn.
 3. Nhấp vào Bắt đầu.

Do Android App Bundle (AAB) đang trở thành định dạng gói Android phổ biến nhất, bạn nên thiết lập khả năng phân phối tệp AAB cho người kiểm thử bằng cách liên kết với Google Play.

Tự động hoá quy trình kiểm thử trước khi phát hành bằng quy trình CI/CD

Nếu muốn tự động hoá việc xây dựng và phát hành ứng dụng cho người kiểm thử và bạn đang sử dụng CI/CD, bạn nên sử dụng fastlane hoặc Gradle. Một lựa chọn khác là sử dụng Firebase CLI, cho phép bạn truy cập vào nhiều sản phẩm của Firebase.

Sử dụng chế độ tua nhanh

Tích hợp tính năng Phân phối ứng dụng vào quy trình CI/CD bằng cách sử dụng Fastlane, một công cụ nguồn mở tự động tạo và phát hành các ứng dụng dành cho iOS và Android. Bằng cách tự động tạo và phân phối bản phát hành mới nhất cho người kiểm thử, bạn đảm bảo người kiểm thử luôn có phiên bản kiểm thử mới nhất của ứng dụng.

Để tìm hiểu cách tích hợp tính năng Phân phối ứng dụng với Fastlane, hãy xem nội dung Phân phối ứng dụng Android cho người kiểm thử bằng cách sử dụng công cụ phân phối nhanh.

Sử dụng Gradle

Sử dụng Gradle để tích hợp tính năng Phân phối ứng dụng vào quy trình xây dựng Android bằng cách sử dụng trình bổ trợ Gradle cho Phân phối ứng dụng. Trình bổ trợ này cho phép bạn chỉ định người kiểm thử và ghi chú phát hành trong tệp build.gradle của ứng dụng. Tệp này cho phép bạn định cấu hình các bản phân phối cho nhiều loại bản dựng và biến thể của ứng dụng.

Để tìm hiểu cách tích hợp tính năng Phân phối ứng dụng với Gradle, hãy xem bài viết Phân phối ứng dụng Android cho người kiểm thử bằng Gradle.

Sử dụng Giao diện dòng lệnh (CLI) của Firebase

Sử dụng các công cụ Giao diện dòng lệnh (CLI) của Firebase mà tính năng Phân phối ứng dụng cung cấp để phân phối bản dựng cho người kiểm thử theo cách lập trình. Bạn có thể chỉ định người kiểm thử và ghi chú phát hành cho một bản dựng.

Phân phối bản dựng Android mới nhất bằng cách chỉ định Mã ứng dụng Firebase của ứng dụng, tuỳ ý thêm ghi chú phát hành và một tệp chứa email của người kiểm thử:

firebase appdistribution:distribute test.aab \
  --app 1:1234567890:android:0a1b2c3d4e5f67890 \
  --release-notes "Bug fixes and improvements" --testers-file testers.txt

Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Giao diện dòng lệnh (CLI) của Firebase để tự động hoá bản dựng, hãy xem bài viết Phân phối ứng dụng Android cho người kiểm thử bằng Giao diện dòng lệnh (CLI) của Firebase.

Sử dụng thông tin xác thực dịch vụ để xác thực

Sử dụng trình bổ trợ Fastlane của tính năng Phân phối ứng dụng, trình bổ trợ Gradle hoặc Firebase CLI với các tài khoản dịch vụ. Tài khoản dịch vụ là một loại Tài khoản Google đại diện cho ứng dụng (chứ không phải người dùng). Hệ thống CI có thể dùng tài khoản dịch vụ để chạy tải công việc Phân phối ứng dụng. Để tìm hiểu thêm, hãy xem bài viết Xác thực bằng tài khoản dịch vụ.

Nếu đang sử dụng tính năng liên kết danh tính của khối lượng công việc, bạn có thể tạo và sử dụng tệp cấu hình thông tin xác thực thay vì khoá tài khoản dịch vụ.

Lưu ý về giới hạn phát hành

Tính năng Phân phối ứng dụng hỗ trợ tối đa 1.000 bản phát hành cho mỗi ứng dụng. Tức là khi bạn vượt quá giới hạn bản phát hành, tính năng Phân phối ứng dụng sẽ tự động xoá các bản phát hành cũ nhất vượt quá giới hạn. Để tìm hiểu cách quản lý giới hạn bản phát hành, hãy xem phần Bản phát hành ứng dụng có sẵn trong bao lâu?

Thêm cùng một nhóm người kiểm thử vào nhiều bản phát hành

Nếu bạn muốn thêm số lượng lớn người kiểm thử vào bản phát hành của mình, hãy sử dụng chức năng quản lý người kiểm thử hàng loạt của tính năng Phân phối ứng dụng.

Bạn nên sử dụng nhóm để thêm cùng một người kiểm thử vào nhiều bản phát hành. Nhóm hoạt động như một danh sách kiểm soát quyền truy cập; khi bạn xoá người kiểm thử khỏi nhóm, họ sẽ mất quyền truy cập vào mọi bản phát hành được phân phối cho nhóm đó. Để tìm hiểu thêm, hãy xem phần Thêm và xoá người kiểm thử khỏi nhóm.

Nếu cần quản lý nhiều người kiểm thử, bạn có thể thêm và xoá hàng loạt người kiểm thử bằng bảng điều khiển của Firebase. Để tự động thêm và xoá người kiểm thử, hãy sử dụng Firebase CLI, fastlane, Gradle, hoặc API Phân phối ứng dụng Firebase công khai.

Lưu ý về giới hạn số người kiểm thử

Tính năng Phân phối ứng dụng giới hạn số lượng người kiểm thử mà bạn có thể thêm vào dự án Firebase hoặc nhóm Phân phối ứng dụng. Khi vượt quá các giới hạn này, bạn sẽ không thể phân phối ứng dụng cho người kiểm thử khác. Để tìm hiểu thêm về giới hạn người kiểm thử, hãy xem phần Có giới hạn đối với việc thêm người kiểm thử vào ứng dụng của tôi không?

Cho phép người thử nghiệm tiềm năng tự đăng ký tham gia thử nghiệm

Để dễ dàng phân phối ứng dụng cho nhiều người kiểm thử hơn, bạn nên sử dụng đường liên kết của lời mời. Đường liên kết mời là một URL duy nhất cho phép người kiểm thử nhập địa chỉ email của họ để đăng ký kiểm thử ứng dụng. Việc cho phép người dùng tự thêm họ vào danh sách người kiểm thử ứng dụng là một cách liền mạch giúp tăng cơ sở kiểm thử nội bộ của bạn.

Các trường hợp sử dụng đường liên kết của lời mời bao gồm các chương trình thử nghiệm nội bộ của công ty, tổ chức có nhóm đảm bảo chất lượng lớn và nhóm nhà phát triển muốn từng khách hàng cá nhân có thể kiểm soát quyền truy cập của người kiểm thử.

Bạn nên tạo đường liên kết mời tham gia nhóm. Mọi người kiểm thử đăng ký bằng đường liên kết của lời mời sẽ tự động được thêm vào các bản phát hành tiếp theo.

Để tìm hiểu thêm, hãy xem phần Tạo đường liên kết mờiThêm và xoá người kiểm thử khỏi nhóm.

Đảm bảo rằng người kiểm thử đang kiểm thử phiên bản mà bạn quan tâm

Khi phiên bản mới được tải lên, người kiểm thử sẽ nhận được thông báo qua email. Để bổ sung thông báo này, bạn có thể sử dụng các tính năng sau – đường liên kết phát hành và cảnh báo trong ứng dụng – để đảm bảo người kiểm thử đang kiểm thử phiên bản ứng dụng cụ thể mà bạn quan tâm:

 • Đường liên kết phát hành: Sử dụng tính năng này khi bạn muốn chia sẻ một phiên bản cụ thể với người kiểm thử. Để tìm hiểu cách sử dụng đường liên kết phát hành, hãy xem bài viết Phân phối ứng dụng Android cho người kiểm thử bằng bảng điều khiển của Firebase. Các đường liên kết này cũng có trong các công cụ dòng lệnh (CLI) của Firebase, fastlaneGradle để sử dụng với các công cụ tự động hoá bản dựng.
 • Cảnh báo trong ứng dụng: Hãy sử dụng những cảnh báo này khi bạn muốn đảm bảo rằng người kiểm thử đang kiểm thử phiên bản mới nhất của ứng dụng. Bằng cách tích hợp SDK Android Phân phối ứng dụng Firebase, bạn có thể hiển thị cảnh báo trực tiếp bên trong ứng dụng cho người kiểm thử khi có bản dựng mới của ứng dụng. Để tìm hiểu cách thêm cảnh báo trong ứng dụng, hãy xem phần Thông báo cho người kiểm thử về bản dựng mới.

Tự động xoá quyền truy cập của những người kiểm thử rời khỏi công ty

Khi quy trình kiểm thử nội bộ CI/CD được thiết lập và chạy, bạn cần đảm bảo rằng những người rời khỏi công ty sẽ không còn quyền truy cập vào các bản dựng nội bộ của bạn nữa. Để giúp bạn quản lý quyền truy cập của người kiểm thử vào các bản dựng, tính năng Phân phối ứng dụng cung cấp các tuỳ chọn sau: