ดูข้อมูล Analytics สำหรับลิงก์แบบไดนามิก

ลิงก์แบบไดนามิกของ Firebase มอบวิธีที่หลากหลายในการดูข้อมูลวิเคราะห์และผสานรวมกับเครื่องมือวิเคราะห์เพื่อช่วยคุณวัดประสิทธิภาพของโปรโมชันและแคมเปญ

ลิงก์แบบไดนามิกของ Firebase จะบันทึกเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของลิงก์แบบไดนามิก ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอกแอป เช่น จำนวนครั้งที่มีคนคลิกลิงก์แบบไดนามิกแบบสั้นลิงก์ใดลิงก์หนึ่ง คุณดูข้อมูลนี้ได้ในส่วนลิงก์แบบไดนามิกของคอนโซล Firebase และดึงข้อมูลโดยใช้ REST API

ลิงก์แบบไดนามิกยังทำงานร่วมกับ Google Analytics ได้ด้วย Google Analytics แสดงสถิติโดยละเอียดสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแอป เช่น เมื่อมีผู้เปิดแอปโดยการคลิกลิงก์แบบไดนามิก คุณดูข้อมูลนี้ได้ในส่วน Analytics ของคอนโซล Firebase

ตารางต่อไปนี้สรุปฟีเจอร์ของตัวเลือกการวิเคราะห์ 2 รายการนี้

การวิเคราะห์ลิงก์แบบไดนามิกของ Firebase Google Analytics
กิจกรรมที่ติดตาม
 • การเปิดแอปครั้งแรก
 • การเปิดแอปอีกครั้ง
 • การคลิก
 • การเปลี่ยนเส้นทาง
 • การติดตั้งแอป
 • การเปิดแอปครั้งแรก
 • การเปิดแอปอีกครั้ง
 • การอัปเดตแอป
การเข้าถึงข้อมูล
 • คอนโซล Firebase (ส่วนลิงก์แบบไดนามิก)
 • API ของ REST
 • คอนโซล Firebase (ส่วน Analytics)
 • การส่งออก BigQuery
การระบุแหล่งที่มาของแคมเปญที่กำหนดเอง
(utm_ พารามิเตอร์)

ตัวเลือกการวิเคราะห์ทั้ง 2 แบบจะติดตามเหตุการณ์ในแอปที่เครื่องมือติดตามบนเว็บมักพลาดไป เช่น เมื่อเปิดลิงก์แบบไดนามิกใน iOS เป็น Universal Link ลิงก์จะเปิดโดยตรงโดยข้ามการวิเคราะห์เว็บ ทั้ง Analytics ลิงก์แบบไดนามิกของ Firebase และ Google Analytics จะติดตามเหตุการณ์เหล่านี้อย่างถูกต้อง

การวิเคราะห์ลิงก์แบบไดนามิกของ Firebase

ลิงก์แบบไดนามิกของ Firebase จะติดตามจำนวนครั้งที่มีการคลิกลิงก์แบบไดนามิกแบบสั้นแต่ละลิงก์ รวมถึงจำนวนครั้งที่การคลิกทำให้เกิดการเปลี่ยนเส้นทาง การติดตั้งแอป การเปิดแอปครั้งแรก หรือการเปิดแอปอีกครั้ง คุณสามารถดูสถิติเหล่านี้ในคอนโซล Firebase หรือเรียกดูข้อมูลด้วย REST API

เหตุการณ์ คำอธิบาย คอนโซล Firebase API ของ REST
คลิก จำนวนคลิกบนลิงก์แบบไดนามิก โดยไม่คำนึงถึงวิธีจัดการและปลายทาง
การเปลี่ยนเส้นทาง จํานวนความพยายามเปลี่ยนเส้นทางผู้ใช้ไปยัง App Store หรือ Play Store เพื่อติดตั้งหรืออัปเดตแอป หรือไปยังปลายทางอื่นๆ
ติดตั้งแอป จำนวนการติดตั้งจริง (สนับสนุนโดย Play Store เท่านั้น)
APP_FIRST_เปิด จำนวนการเปิดครั้งแรกหลังจากการติดตั้ง
เปิดแอปอีกครั้ง จำนวนครั้งที่ลิงก์แบบไดนามิกทำให้แอปถูกเปิดอีกครั้ง

คอนโซล Firebase

ในคอนโซล Firebase คุณสามารถดูจำนวนเหตุการณ์ของลิงก์แบบไดนามิกแบบสั้นแต่ละลิงก์ที่สร้างขึ้นในคอนโซล

API ของ REST

หากต้องการดูจำนวนเหตุการณ์สำหรับลิงก์แบบไดนามิกแบบสั้นใดก็ตามของคุณ ไม่ว่าคุณจะสร้างลิงก์ในคอนโซลหรือแบบเป็นโปรแกรม ให้ใช้ Dynamic Links Analytics REST API

การเรียก API มีลักษณะเหมือนตัวอย่างคำขอ HTTP ต่อไปนี้

GET https://firebasedynamiclinks.googleapis.com/v1/https%3A%2F%2Fexample.page.link%2FwXYz/linkStats?durationDays=7

Authorization: Bearer ya29.Abc123...

การตอบกลับคำขอจะเป็นออบเจ็กต์ JSON ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

{
 "linkEventStats": [
  {
   "platform": "ANDROID",
   "count": "123",
   "event": "CLICK"
  },
  {
   "platform": "IOS",
   "count": "123",
   "event": "CLICK"
  },
  {
   "platform": "DESKTOP",
   "count": "456",
   "event": "CLICK"
  },
  {
   "platform": "ANDROID",
   "count": "99",
   "event": "APP_INSTALL"
  },
  {
   "platform": "ANDROID",
   "count": "42",
   "event": "APP_FIRST_OPEN"
  },

  ...

 ]
}

Google Analytics

คุณยังใช้ Google Analytics ในแอปเพื่อติดตามประสิทธิภาพของลิงก์แบบไดนามิกได้ด้วย ระบบจะบันทึกเหตุการณ์ Analytics ต่อไปนี้โดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปิดลิงก์แบบไดนามิกแบบสั้นหรือแบบยาวในแอป

เหตุการณ์ Analytics
dynamic_link_first_open บันทึกเมื่อผู้ใช้เปิดแอปเป็นครั้งแรกผ่านลิงก์แบบไดนามิก
dynamic_link_app_open บันทึกเมื่อผู้ใช้เปิดแอปอีกครั้งผ่านลิงก์แบบไดนามิก
dynamic_link_app_update บันทึกเมื่อมีการอัปเดตแอปเป็นเวอร์ชันใหม่ผ่านลิงก์แบบไดนามิก Android เท่านั้น

จากนั้นคุณจะดูข้อมูลที่บันทึกไว้ได้ในส่วน Analytics ของคอนโซล Firebase

เหตุการณ์ลิงก์แบบไดนามิกใน Google Analytics

หากทำเครื่องหมายเหตุการณ์ลิงก์แบบไดนามิกเป็น Conversion คุณจะดูประสิทธิภาพของลิงก์แบบไดนามิกได้ในหน้าการระบุแหล่งที่มา

พารามิเตอร์แคมเปญ Google Analytics และ Apple App Analytics

คุณใช้ลิงก์แบบไดนามิกกับแคมเปญที่กำหนดเองของ Google Analytics ที่มีอยู่และแคมเปญ iTunes Connect App Analytics ได้โดยระบุพารามิเตอร์แคมเปญเมื่อสร้างลิงก์แบบไดนามิก เมื่อผู้ใช้เปิดลิงก์แบบไดนามิกพร้อมพารามิเตอร์แคมเปญที่ระบุไว้ ระบบจะส่งพารามิเตอร์แคมเปญไปยัง Google Analytics หรือ App Store

การเพิ่มพารามิเตอร์การติดตามเหล่านี้ลงในลิงก์แบบไดนามิกทำให้ Google Analytics และ iTunes Connect สามารถปฏิบัติต่อพารามิเตอร์เหล่านี้ได้เหมือนกับแคมเปญอื่นๆ ที่วัดการรายงานการระบุแหล่งที่มา และคุณสามารถดูเหตุการณ์ Conversion ที่ไม่ใช่เฉพาะโดยแคมเปญโฆษณาที่มีหน้าที่นำผู้ใช้เหล่านี้เท่านั้น แต่ยังรวมถึงสิ่งที่ลิงก์แบบไดนามิกอาจนำผู้ใช้มา

ระบบจะส่งพารามิเตอร์ต่อไปนี้ไปยัง Google Analytics: utm_source, utm_medium, utm_campaign, utm_term, utm_content

ระบบจะส่งพารามิเตอร์ต่อไปนี้ไปยัง App Store: at, ct, mt, pt