Google มุ่งมั่นที่จะพัฒนาความเท่าเทียมทางเชื้อชาติสำหรับชุมชนคนผิวดำ มาดูกันว่า
หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

ทำการทดสอบด้วย Android Studio

Firebase Test Lab ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานบนคลาวด์สำหรับการทดสอบแอพ Android และมีการรวมอย่างสมบูรณ์กับ Android Studio สำหรับการทดสอบแบบใช้เครื่องมือและตรวจสอบผลการทดสอบ

คู่มือนี้จะอธิบายถึงวิธีการแก้ไขการทดสอบแบบใช้เครื่องมือใน Android Studio เพื่อให้คุณสามารถรวมและเรียกใช้งานได้ด้วยห้องปฏิบัติการทดสอบ สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ห้องปฏิบัติการทดสอบจาก Android Studio UI เพื่อสร้างเมทริกซ์การทดสอบเรียกใช้การทดสอบแบบใช้เครื่องมือและดูผลการทดสอบดู การทดสอบของคุณด้วย Firebase Test Lab

จับภาพหน้าจอ

ห้องปฏิบัติการทดสอบให้การสนับสนุนสำหรับการจับภาพหน้าจอเมื่อเรียกใช้การทดสอบด้วยเครื่องมือ หากต้องการเรียนรู้วิธีการจับภาพหน้าจอให้ดู เพิ่มห้องสมุดภาพหน้าจอในโครงการของคุณ

สร้างการทดสอบโดยใช้ Espresso Test Recorder

เครื่องมือ Espresso Test Recorder ช่วยให้คุณสร้างการทดสอบ UI สำหรับแอปของคุณโดยไม่ต้องเขียนรหัสทดสอบใด ๆ คุณสามารถบันทึกการโต้ตอบของคุณกับอุปกรณ์และเพิ่มการยืนยันเพื่อตรวจสอบองค์ประกอบ UI ในภาพรวมของแอปของคุณ Espresso Test Recorder จะทำการบันทึกที่บันทึกไว้และสร้างการทดสอบ Espresso UI ที่สอดคล้องกันโดยอัตโนมัติซึ่งคุณสามารถเรียกใช้เพื่อทดสอบแอปของคุณในห้องปฏิบัติการทดสอบ

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมดู สร้างการทดสอบ UI ด้วย Espresso Test Recorder

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทดสอบแบบใช้เครื่องมือสำหรับห้องปฏิบัติการทดสอบ

ห้องปฏิบัติการทดสอบจัดให้มีตัวแปรระบบที่คุณสามารถเพิ่มลงในการทดสอบแบบใช้เครื่องมือของคุณเพื่อให้คุณสามารถทำให้พวกเขาทำงานแตกต่างกันเมื่อคุณเรียกใช้งานในห้องปฏิบัติการทดสอบมากกว่าเมื่อคุณเรียกใช้งานบนอุปกรณ์ทดสอบหรือโปรแกรมจำลอง

ตัวอย่างโค้ดต่อไปนี้อ่านคุณสมบัติของระบบ firebase.test.lab และตั้งค่าสตริง testLabSetting true หากการทดสอบทำงานในห้องปฏิบัติการทดสอบ จากนั้นจะใช้ค่าของสตริงนี้เพื่อควบคุมว่าจะเรียกใช้คำสั่งเพิ่มเติมหรือไม่:

ชวา

String testLabSetting = Settings.System.getString(getContentResolver(), "firebase.test.lab");
if ("true".equals(testLabSetting)) {
    // Do something when running in Test Lab
    // ...
}

Kotlin + KTX

val testLabSetting = Settings.System.getString(contentResolver, "firebase.test.lab")
if ("true" == testLabSetting) {
    // Do something when running in Test Lab
    // ...
}