เหตุการณ์ในบันทึก

คู่มือนี้แสดงวิธีบันทึกเหตุการณ์ในแอป

เหตุการณ์ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในแอป เช่น การดำเนินการของผู้ใช้ เหตุการณ์ของระบบ หรือข้อผิดพลาด

Analytics จะบันทึกเหตุการณ์บางอย่างให้คุณโดยอัตโนมัติ คุณไม่จำเป็นต้องเพิ่มโค้ดใดๆ เพื่อรับเหตุการณ์ดังกล่าว หากแอปของคุณต้องรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม คุณสามารถบันทึกประเภทเหตุการณ์ Analytics ในแอปได้สูงสุด 500 ประเภท ไม่มีการจํากัดปริมาณเหตุการณ์ทั้งหมดที่แอปบันทึก โปรดทราบว่าชื่อเหตุการณ์คำนึงถึงตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่ การบันทึก 2 เหตุการณ์ที่มีชื่อต่างกันเพียงตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่จะส่งผลให้มี 2 เหตุการณ์ที่ต่างกัน

ก่อนเริ่มต้น

ตรวจสอบว่าคุณได้สร้างโปรเจ็กต์และสามารถเข้าถึง Analytics ตามที่อธิบายไว้ในเริ่มต้นใช้งาน Analytics แล้ว

เหตุการณ์ในบันทึก

หลังจากสร้างอินสแตนซ์ FirebaseAnalytics แล้ว คุณจะใช้อินสแตนซ์เพื่อบันทึกเหตุการณ์ด้วยเมธอด logEvent() ได้

Analytics SDK จะกำหนดเหตุการณ์ที่แนะนำจำนวนหนึ่งซึ่งพบได้บ่อยในแอปประเภทต่างๆ เช่น แอปค้าปลีกและอีคอมเมิร์ซ แอปท่องเที่ยว และแอปเกม เพื่อช่วยคุณเริ่มต้นใช้งาน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์เหล่านี้และกรณีที่ควรใช้เหตุการณ์ที่หัวข้อเหตุการณ์ที่แนะนํา

คุณดูรายละเอียดการใช้งานสำหรับประเภทเหตุการณ์ที่แนะนำได้ในตำแหน่งต่อไปนี้

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีบันทึกเหตุการณ์ SELECT_CONTENT

Kotlin+KTX

firebaseAnalytics.logEvent(FirebaseAnalytics.Event.SELECT_ITEM) {
  param(FirebaseAnalytics.Param.ITEM_ID, id)
  param(FirebaseAnalytics.Param.ITEM_NAME, name)
  param(FirebaseAnalytics.Param.CONTENT_TYPE, "image")
}

Java

Bundle bundle = new Bundle();
bundle.putString(FirebaseAnalytics.Param.ITEM_ID, id);
bundle.putString(FirebaseAnalytics.Param.ITEM_NAME, name);
bundle.putString(FirebaseAnalytics.Param.CONTENT_TYPE, "image");
mFirebaseAnalytics.logEvent(FirebaseAnalytics.Event.SELECT_CONTENT, bundle);

นอกเหนือจากพารามิเตอร์ที่กําหนดไว้ คุณยังเพิ่มพารามิเตอร์ต่อไปนี้ลงในเหตุการณ์ใดก็ได้

 • พารามิเตอร์ที่กำหนดเอง: พารามิเตอร์ที่กำหนดเองสามารถใช้เป็นมิติข้อมูลหรือเมตริกในรายงาน Analytics คุณสามารถใช้มิติข้อมูลที่กําหนดเองสําหรับข้อมูลพารามิเตอร์เหตุการณ์ที่ไม่ใช่ตัวเลข และเมตริกที่กําหนดเองสําหรับข้อมูลพารามิเตอร์ใดๆ ที่แสดงเป็นตัวเลขได้ดีกว่าก็ได้ หลังจากที่คุณบันทึกพารามิเตอร์ที่กำหนดเองโดยใช้ SDK แล้ว ให้ลงทะเบียนมิติข้อมูลหรือเมตริกเพื่อให้แน่ใจว่าพารามิเตอร์ที่กำหนดเองเหล่านั้นจะปรากฏในรายงาน Analytics ดำเนินการนี้โดยใช้ Analytics > เหตุการณ์ > จัดการคำจำกัดความที่กำหนดเอง > สร้างมิติข้อมูลที่กำหนดเอง

  พารามิเตอร์ที่กำหนดเองสามารถนำมาใช้ในคำจำกัดความของกลุ่มเป้าหมายที่อาจนำไปใช้กับทุกรายงานได้ พารามิเตอร์ที่กำหนดเองจะรวมอยู่ในข้อมูลที่ ส่งออกไปยัง BigQuery ด้วยหากแอปลิงก์กับโปรเจ็กต์ BigQuery ค้นหาตัวอย่างการค้นหาและอื่นๆ อีกมากมายได้ที่ BigQuery Export ของ Google Analytics 4

 • พารามิเตอร์ VALUE: VALUE เป็นพารามิเตอร์อเนกประสงค์ที่เป็นประโยชน์สำหรับการสะสมเมตริกหลักที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ เช่น รายได้ ระยะทาง เวลา และคะแนน

หากแอปพลิเคชันของคุณมีความต้องการที่เฉพาะเจาะจงซึ่งไม่ได้ครอบคลุมอยู่ในประเภทเหตุการณ์ที่แนะนำ คุณสามารถบันทึกเหตุการณ์ที่กำหนดเองได้ดังที่แสดงในตัวอย่างนี้

Kotlin+KTX

firebaseAnalytics.logEvent("share_image") {
  param("image_name", name)
  param("full_text", text)
}

Java

Bundle params = new Bundle();
params.putString("image_name", name);
params.putString("full_text", text);
mFirebaseAnalytics.logEvent("share_image", params);

ตั้งค่าพารามิเตอร์เหตุการณ์เริ่มต้น

คุณบันทึกพารามิเตอร์ในเหตุการณ์ต่างๆ ได้โดยใช้ setDefaultEventParameters พารามิเตอร์เริ่มต้นจะเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ในอนาคตทั้งหมดที่บันทึกไว้

เช่นเดียวกับพารามิเตอร์ที่กำหนดเอง ให้บันทึกพารามิเตอร์เหตุการณ์เริ่มต้นเพื่อให้แน่ใจว่าจะปรากฏในรายงาน Analytics

Kotlin+KTX

val parameters = Bundle().apply {
  this.putString("level_name", "Caverns01")
  this.putInt("level_difficulty", 4)
}

firebaseAnalytics.setDefaultEventParameters(parameters)

Java

Bundle parameters = new Bundle();
params.putString("level_name", "Caverns01");
params.putInt("level_difficulty", 4);
mFirebaseAnalytics.setDefaultEventParameters(parameters);

หากระบุพารามิเตอร์ในเมธอด logEvent() ระบบจะใช้ค่าดังกล่าวแทนค่าเริ่มต้น

หากต้องการล้างพารามิเตอร์เริ่มต้น ให้เรียกเมธอด setDefaultEventParameters โดยตั้งค่าพารามิเตอร์เป็น null

ดูเหตุการณ์ในบันทึกการแก้ไขข้อบกพร่องของ Android Studio

คุณสามารถเปิดใช้การบันทึกแบบละเอียดเพื่อตรวจสอบการบันทึกเหตุการณ์โดย SDK เพื่อช่วยยืนยันว่ามีการบันทึกเหตุการณ์อย่างถูกต้อง ซึ่งรวมทั้งเหตุการณ์ที่บันทึกโดยอัตโนมัติ และด้วยตนเอง

คุณสามารถเปิดใช้การบันทึกแบบละเอียดด้วยชุดคำสั่ง adb ดังนี้

adb shell setprop log.tag.FA VERBOSE
adb shell setprop log.tag.FA-SVC VERBOSE
adb logcat -v time -s FA FA-SVC

คำสั่งนี้จะแสดงกิจกรรมใน Logcat ของ Android Studio ซึ่งจะช่วยให้คุณยืนยันได้ทันทีว่ามีการส่งเหตุการณ์

ดูเหตุการณ์ในแดชบอร์ด

คุณสามารถดูสถิติแบบรวมเกี่ยวกับเหตุการณ์ได้ในแดชบอร์ดคอนโซล Firebase หน้าแดชบอร์ดเหล่านี้จะอัปเดต เป็นระยะๆ ตลอดทั้งวัน สำหรับการทดสอบทันที ให้ใช้เอาต์พุต Logcat ตามที่อธิบายไว้ในส่วนก่อนหน้า

คุณเข้าถึงข้อมูลนี้ได้จากหน้าแดชบอร์ดเหตุการณ์ในคอนโซล Firebase แดชบอร์ดนี้จะแสดงรายงานเหตุการณ์ที่แอปสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติสำหรับเหตุการณ์แต่ละประเภทที่แอปบันทึกไว้