ทดสอบการใช้งาน Crashlytics

บังคับข้อขัดข้องเพื่อทดสอบการใช้งาน

 1. ค้นหา GameObject ที่มีอยู่ แล้วเพิ่มลงในสคริปต์ต่อไปนี้ สคริปต์นี้จะทำให้การทดสอบขัดข้องใน 2-3 วินาทีหลังจากที่คุณเรียกใช้แอป

  using System;
  using UnityEngine;
  
  public class CrashlyticsTester : MonoBehaviour {
  
    int updatesBeforeException;
  
    // Use this for initialization
    void Start () {
     updatesBeforeException = 0;
    }
  
    // Update is called once per frame
    void Update()
    {
      // Call the exception-throwing method here so that it's run
      // every frame update
      throwExceptionEvery60Updates();
    }
  
    // A method that tests your Crashlytics implementation by throwing an
    // exception every 60 frame updates. You should see reports in the
    // Firebase console a few minutes after running your app with this method.
    void throwExceptionEvery60Updates()
    {
      if (updatesBeforeException > 0)
      {
        updatesBeforeException--;
      }
      else
      {
        // Set the counter to 60 updates
        updatesBeforeException = 60;
  
        // Throw an exception to test your Crashlytics implementation
        throw new System.Exception("test exception please ignore");
      }
    }
  }
  
 2. สร้างแอปและอัปโหลดข้อมูลสัญลักษณ์หลังจากที่งานสร้างเสร็จ

  • iOS+: ปลั๊กอิน Firebase Unity Editor จะกำหนดค่าโปรเจ็กต์ Xcode โดยอัตโนมัติเพื่ออัปโหลดไฟล์สัญลักษณ์

  • Android: สำหรับแอป Android ที่ใช้ IL2CPP ให้เรียกใช้คำสั่ง Firebase CLI crashlytics:symbols:upload เพื่ออัปโหลดไฟล์สัญลักษณ์

 3. เรียกใช้แอป เมื่อแอปทำงานแล้ว ให้คอยดูบันทึกของอุปกรณ์และรอให้ข้อยกเว้นเริ่มทำงานจาก CrashlyticsTester

  • iOS+: ดูบันทึกในแผงด้านล่างของ Xcode

  • Android: ดูบันทึกโดยเรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้ในเทอร์มินัล adb logcat

 4. ไปที่แดชบอร์ด Crashlytics ของคอนโซล Firebase เพื่อดูข้อขัดข้องในการทดสอบ

หากรีเฟรชคอนโซลแล้ว แต่ยังไม่เห็นข้อขัดข้องในการทดสอบหลังผ่านไป 5 นาที ให้ลองเปิดใช้การบันทึกการแก้ไขข้อบกพร่อง (ส่วนถัดไป)

เปิดใช้การบันทึกการแก้ไขข้อบกพร่องสำหรับ Crashlytics

หากไม่เห็นข้อขัดข้องของการทดสอบในหน้าแดชบอร์ด Crashlytics คุณใช้การบันทึกการแก้ไขข้อบกพร่องสำหรับ Crashlytics เพื่อช่วยติดตามปัญหาได้

 1. เปิดใช้การบันทึกการแก้ไขข้อบกพร่องสำหรับ Firebase โดยการเพิ่มโค้ดต่อไปนี้ในการเริ่มต้นแอป

  Firebase.FirebaseApp.LogLevel = Firebase.LogLevel.Debug;
 2. บังคับให้ทดสอบข้อขัดข้อง ส่วนแรกในหน้านี้จะอธิบายวิธีดำเนินการ

หากไม่เห็นบันทึกจาก Firebase หรือข้อขัดข้องจากการทดสอบในแดชบอร์ด Crashlytics ของคอนโซล Firebase หลังจากผ่านไปแล้ว 5 นาที โปรดติดต่อทีมสนับสนุน Firebase พร้อมแนบสำเนาเอาต์พุตบันทึกเพื่อให้เราช่วยคุณแก้ปัญหาต่อไปได้

ขั้นตอนถัดไป