Join us for Firebase Summit on November 10, 2021. Tune in to learn how Firebase can help you accelerate app development, release with confidence, and scale with ease. Register

Wyświetl problemy z wydajnością

Monitorowanie wydajności automatycznie sygnalizuje możliwe problemy z wydajnością w aplikacji, gdy znaczna liczba śladów lub żądań sieciowych przekracza wstępnie określony próg w okresie miesięcznym.

Przejrzyj listę problemów

  1. Przejdź do sekcji Monitorowanie wydajności konsoli Firebase, a następnie kliknij kartę problemy.

  2. Przejrzyj listę potencjalnych problemów z wydajnością. Najnowsze problemy są wymienione jako pierwsze.

Wycisz lub zamknij problemy

Możesz zamykać, wyciszać i ponownie otwierać problemy.

Wyciszenie ukrywa problem niezależnie od obecnego lub przyszłego stanu. Zamknięcie oznacza problem jako naprawiony, a funkcja monitorowania wydajności może ponownie otworzyć problem, jeśli się cofnie.

  1. Przejdź do sekcji Monitorowanie wydajności konsoli Firebase, a następnie kliknij kartę problemy.

  2. W kwestii chcesz ukryć, kliknij , a następnie wybierz Wycisz lub zamknąć.

    Można wrócić do zamkniętych lub wyciszony zagadnień i wybierz Otwórz ponownie z menu, aby otworzyć je ponownie.