เรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลประสิทธิภาพคำขอเครือข่าย HTTP/S (แอปใดก็ได้)

การตรวจสอบประสิทธิภาพใช้ การติดตาม เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการที่ได้รับการตรวจสอบในแอปของคุณ การติดตามคือรายงานที่มีข้อมูลที่บันทึกระหว่างเวลาสองจุดในแอปของคุณ

สำหรับแอปทุกประเภท การตรวจสอบประสิทธิภาพจะรวบรวมการติดตามคำขอเครือข่ายแต่ละรายการที่ออกโดยแอปของคุณ โดยอัตโนมัติ ซึ่งเรียกว่า การติดตามคำขอเครือข่าย HTTP/S การติดตามเหล่านี้จะรวบรวมเมตริกในช่วงเวลาระหว่างเวลาที่แอปของคุณส่งคำขอไปยังจุดสิ้นสุดของบริการและเวลาที่การตอบสนองจากจุดสิ้นสุดนั้นเสร็จสมบูรณ์ สำหรับตำแหน่งข้อมูลใดๆ ที่แอปของคุณส่งคำขอ การตรวจสอบประสิทธิภาพจะรวบรวมตัวชี้วัดต่างๆ:

 • เวลาตอบสนอง — เวลาระหว่างที่มีการร้องขอและเมื่อได้รับการตอบกลับโดยสมบูรณ์

 • ขนาดเพย์โหลดการตอบกลับ — ขนาดไบต์ของเพย์โหลดเครือข่ายที่แอพดาวน์โหลด

 • ขนาดเพย์โหลดคำขอ — ขนาดไบต์ของเพย์โหลดเครือข่ายที่แอปอัปโหลด

 • อัตราความสำเร็จ — เปอร์เซ็นต์ของการตอบกลับที่สำเร็จ (รหัสการตอบกลับในช่วง 100 - 399) เทียบกับการตอบกลับทั้งหมด

คุณสามารถดูข้อมูลจากการติดตามเหล่านี้ได้ในแท็บย่อย คำขอเครือข่าย ของตารางการติดตาม ซึ่งอยู่ที่ด้านล่างของแดชบอร์ด ประสิทธิภาพ (เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การใช้คอนโซล ในภายหลังในหน้านี้)

ปรับแต่งการรวมข้อมูลคำขอเครือข่าย

นอกเหนือจากเครื่องมือที่พร้อมใช้งานทันทีและการรวบรวมข้อมูลสำหรับคำขอเครือข่ายแล้ว การตรวจสอบประสิทธิภาพยังรองรับตัวเลือกต่อไปนี้ด้วย:

 • ติดตามคำขอเครือข่ายด้วยตนเอง: การตรวจสอบที่พร้อมใช้งานทันทีจะรวมคำขอเครือข่ายส่วนใหญ่สำหรับแอปของคุณ อย่างไรก็ตาม คำขอบางรายการอาจไม่ได้รับการรายงานหรือคุณอาจใช้ไลบรารีอื่นเพื่อส่งคำขอเครือข่าย ในกรณีเหล่านี้ คุณสามารถใช้ Performance Monitoring API เพื่อ ติดตามคำขอเครือข่ายที่กำหนด เองได้ด้วยตนเอง
 • รวบรวมข้อมูลภายใต้รูปแบบ URL ที่กำหนดเอง: หากมี URL เฉพาะที่ Firebase ไม่ได้บันทึกด้วยการจับคู่รูปแบบ URL อัตโนมัติที่ได้รับ คุณสามารถสร้าง รูปแบบ URL ที่กำหนดเอง เพื่อตรวจสอบชุด URL ที่เฉพาะเจาะจงเมื่อเวลาผ่านไป
 • ปรับแต่งวิธีคำนวณอัตราความสำเร็จ: บางครั้งคาดว่าจะมีรหัสข้อผิดพลาดสำหรับตำแหน่งข้อมูล API บางอย่างหรือมีการจัดการในแอปของคุณแล้ว ในกรณีเหล่านี้ คุณสามารถ กำหนดค่าวิธีคำนวณอัตราความสำเร็จ และตรวจสอบอัตราความสำเร็จของการโทรผ่านเครือข่ายของแอปได้แม่นยำยิ่งขึ้น

การรวบรวมข้อมูลภายใต้รูปแบบ URL

การตรวจสอบประสิทธิภาพ Firebase จะรวบรวมข้อมูลสำหรับคำขอเครือข่ายที่คล้ายกันโดยอัตโนมัติเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจแนวโน้มในประสิทธิภาพคำขอเครือข่ายของคุณ

สำหรับคำขอแต่ละรายการ Firebase จะตรวจสอบว่า URL ของคำขอเครือข่ายตรงกับรูปแบบ URL หรือไม่ หาก URL คำขอตรงกับรูปแบบ URL Firebase จะรวมข้อมูลของคำขอไว้ภายใต้รูปแบบ URL โดยอัตโนมัติ Firebase จะแสดงรูปแบบ URL และข้อมูลรวมในแท็บ เครือข่าย ใน แดชบอร์ด ประสิทธิภาพ ของคอนโซล Firebase

รูปแบบ URL คืออะไร

รูปแบบ URL ประกอบด้วยโดเมนบวกกับรูปแบบที่สามารถจับคู่เส้นทาง URL ได้ เช่น example.com/*/animals/**

 • รูปแบบ URL สามารถมีส่วนเส้นทางต่อไปนี้:

  • ข้อความธรรมดา — ตรงกับสตริงที่ตรงกันทุกประการ
  • * — จับคู่สตริงใดๆ ในส่วนของเส้นทางเดียว
  • ** — จับคู่ส่วนต่อท้ายเส้นทางที่กำหนดเอง
 • รูปแบบ URL อาจเป็นได้ทั้ง:

ตัวอย่างเช่น: คำขอ URL ใดๆ ต่อไปนี้อาจตรงกับรูปแบบ URL example.com/*/animals/**

 • example.com/singapore/animals
 • example.com/australia/animals/spiders
 • example.com/australia/animals/marsupials/koala.png

โดเมนสำหรับรูปแบบ URL สามารถมี * เป็นส่วนแรกได้ เช่น *.example.com/*/fruits/**

Firebase จับคู่คำขอแต่ละรายการกับ รูปแบบ URL เดียวเท่านั้น หากคุณได้กำหนดค่า รูปแบบ URL ที่กำหนดเอง Firebase จะพยายามจับคู่ URL คำขอกับรูปแบบเหล่านั้นก่อน หาก Firebase ไม่พบรูปแบบ URL ที่กำหนดเองที่ตรงกัน ระบบจะจับคู่ URL คำขอกับ รูปแบบ URL อัตโนมัติ ที่เป็นตัวแทนมากที่สุด เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบ URL อัตโนมัติและแบบกำหนดเองในส่วนต่อไปนี้

รูปแบบ URL อัตโนมัติ

การตรวจสอบประสิทธิภาพจะพยายามสะท้อนพฤติกรรมการใช้งานล่าสุดของแอปโดยที่คุณไม่ต้องกำหนดค่าใดๆ โดยจับคู่คำขอของแอปกับ รูปแบบ URL อัตโนมัติ

การจับคู่รูปแบบ URL อัตโนมัติทำงานอย่างไร

Firebase จะจับคู่คำขอแต่ละรายการกับรูปแบบ URL อัตโนมัติที่เป็นตัวแทนมากที่สุดซึ่งได้มาจากคำขอที่แอปของคุณส่งมา อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่า Firebase จะพยายามจับคู่ URL คำขอกับ รูปแบบ URL ที่กำหนดเอง ที่กำหนดค่าไว้ก่อน

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างพื้นฐานสำหรับวิธีที่ Firebase พยายามจับคู่คำขอกับรูปแบบ URL อัตโนมัติที่เป็นตัวแทนมากที่สุดสำหรับแอปของคุณ

 1. แอปของคุณส่งคำขอจำนวนมากไปยัง URL เช่น:

  • example.com/germany/animals/bears
  • example.com/germany/animals/birds
  • example.com/germany/cars

  Firebase พิจารณาว่า example.com/germany/** เป็นรูปแบบคำขอทั่วไปสำหรับแอปของคุณ และเพิ่มเป็นรูปแบบ URL อัตโนมัติในโปรเจ็กต์ของคุณ

  สำหรับคำขอ ใหม่ ที่ตรงกันกับรูปแบบ URL นี้ Firebase จะรวบรวมข้อมูลของคำขอภายใต้รูปแบบ URL อัตโนมัติ example.com/germany/**

 2. หลังจากผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ คำขอส่วนใหญ่ของแอปของคุณไปที่ example.com/germany/animals/bears และ example.com/germany/animals/birds ดังนั้น Firebase จึงได้รูปแบบ URL ที่เป็นตัวแทนมากกว่าของ example.com/germany/animals/**

  สำหรับคำขอ ใหม่ ที่ตรงกันกับรูปแบบ URL ใหม่นี้ Firebase จะรวมข้อมูลของคำขอภายใต้รูปแบบ URL ใหม่ เท่านั้น Firebase ยังคงรวบรวมข้อมูลสำหรับคำขอไปยัง example.com/germany/cars ภายใต้ example.com/germany/**

 3. อย่างไรก็ตาม ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า คำขอของแอปที่ส่งไปยัง example.com/germany/animals/bears และ example.com/germany/animals/birds ลดลงอย่างมาก Firebase พิจารณาว่า example.com/germany/animals/** ไม่ได้เป็นตัวแทนของพฤติกรรมการใช้งานล่าสุดของแอปของคุณ ดังนั้น Firebase จึงเริ่มจับคู่คำขอทั้งสองนี้กลับไปที่ example.com/germany/**

  Firebase จะไม่รวบรวมข้อมูลคำขอเพิ่มเติมใดๆ ภายใต้ example.com/germany/animals/** เนื่องจากไม่มีรูปแบบ URL อัตโนมัติที่เป็นตัวแทนมากที่สุดอีกต่อไป

เนื่องจากการจับคู่รูปแบบ URL อัตโนมัติเป็นแบบไดนามิก โปรดคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้:

 • การจับคู่และข้อมูลรวมจากคำขอ ก่อนหน้า ไม่ได้รับผลกระทบจากรูปแบบ URL ใหม่ Firebase จะไม่รวบรวมข้อมูลคำขอย้อนหลังอีกครั้ง

 • เฉพาะคำขอ ในอนาคต เท่านั้นที่ได้รับผลกระทบจากรูปแบบ URL ใหม่ Firebase จับคู่คำขอ ใหม่ แต่ละรายการกับรูปแบบ URL อัตโนมัติที่เป็นตัวแทนมากที่สุด อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่า Firebase จะพยายามจับคู่ URL คำขอกับ รูปแบบ URL ที่กำหนดเอง ที่กำหนดค่าไว้ก่อน

ดูรูปแบบ URL อัตโนมัติและข้อมูล

Firebase จะแสดงรูปแบบ URL ทั้งหมดและข้อมูลรวมในแท็บย่อย คำขอเครือข่าย ของตารางการติดตาม ซึ่งอยู่ที่ด้านล่างของ แดชบอร์ด ประสิทธิภาพ ของคอนโซล Firebase

คุณอาจเห็นรูปแบบ URL ที่มีป้าย กำกับไม่มีหมวดหมู่ รูปแบบ URL อัตโนมัติ "แบบกว้าง" เหล่านี้ซึ่ง Firebase สามารถรวบรวมข้อมูลสำหรับคำขอที่ไม่ตรงกับรูปแบบ URL ที่เฉพาะเจาะจงอีกต่อไป

เมื่อ ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล สิ้นสุดลงสำหรับข้อมูลที่รวบรวมภายใต้รูปแบบ URL แล้ว Firebase จะลบข้อมูลนั้นออกจากรูปแบบ URL หากข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวมภายใต้รูปแบบ URL อัตโนมัติหมดอายุ Firebase จะลบรูปแบบ URL นั้นออกจากคอนโซล Firebase

รูปแบบ URL ที่กำหนดเอง

คุณสามารถสร้าง รูปแบบ URL ที่กำหนดเอง เพื่อตรวจสอบรูปแบบ URL เฉพาะที่ Firebase ไม่ได้บันทึกด้วย การจับคู่รูปแบบ URL อัตโนมัติ ที่ได้รับ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้รูปแบบ URL ที่กำหนดเองเพื่อแก้ไขปัญหา URL ที่เฉพาะเจาะจงหรือเพื่อตรวจสอบชุด URL ที่เฉพาะเจาะจงเมื่อเวลาผ่านไป

ไป ที่สร้างรูปแบบ URL ที่กำหนดเอง เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

ติดตาม ดู และกรองข้อมูลประสิทธิภาพ

หากต้องการดูข้อมูลประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแอปของคุณใช้เวอร์ชัน SDK การตรวจสอบประสิทธิภาพที่เข้ากันได้กับการประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์

ติดตามตัวชี้วัดเฉพาะในแดชบอร์ดของคุณ

หากต้องการเรียนรู้ว่าตัวชี้วัดหลักของคุณมีแนวโน้มอย่างไร ให้เพิ่มลงในกระดานตัวชี้วัดที่ด้านบนของแดชบอร์ด ประสิทธิภาพ คุณสามารถระบุการถดถอยได้อย่างรวดเร็วโดยดูการเปลี่ยนแปลงแบบสัปดาห์ต่อสัปดาห์ หรือตรวจสอบว่าการเปลี่ยนแปลงล่าสุดในโค้ดของคุณกำลังปรับปรุงประสิทธิภาพ

รูปภาพของบอร์ดเมตริกในแดชบอร์ดการตรวจสอบประสิทธิภาพ Firebase

หากต้องการเพิ่มตัววัดลงในบอร์ดตัววัดของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

 1. ไปที่ แดชบอร์ด ประสิทธิภาพ ในคอนโซล Firebase
 2. คลิกการ์ดตัววัดว่าง จากนั้นเลือกตัววัดที่มีอยู่เพื่อเพิ่มลงในบอร์ดของคุณ
 3. คลิก บนการ์ดเมตริกที่มีข้อมูลเพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติม เช่น แทนที่หรือลบเมตริก

บอร์ดหน่วยเมตริกจะแสดงข้อมูลหน่วยเมตริกที่รวบรวมไว้ในช่วงเวลาต่างๆ ทั้งในรูปแบบกราฟิกและการเปลี่ยนแปลงเปอร์เซ็นต์เป็นตัวเลข

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การใช้แดชบอร์ด

ดูร่องรอยและข้อมูล

หากต้องการดูการติดตามของคุณ ให้ไปที่ แดชบอร์ด ประสิทธิภาพ ในคอนโซล Firebase เลื่อนลงไปที่ตารางการติดตาม จากนั้นคลิกแท็บย่อยที่เหมาะสม ตารางจะแสดงตัวชี้วัดยอดนิยมสำหรับแต่ละการติดตาม และคุณยังสามารถจัดเรียงรายการตามเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงสำหรับตัวชี้วัดเฉพาะได้อีกด้วย

การตรวจสอบประสิทธิภาพมีหน้าการแก้ปัญหาในคอนโซล Firebase ที่เน้นการเปลี่ยนแปลงเมตริก ทำให้ง่ายต่อการแก้ไขและลดผลกระทบของปัญหาด้านประสิทธิภาพต่อแอปและผู้ใช้ของคุณ คุณสามารถใช้หน้าการแก้ไขปัญหาเมื่อคุณเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาประสิทธิภาพการทำงานที่อาจเกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น ในสถานการณ์ต่อไปนี้:

 • คุณเลือกเมตริกที่เกี่ยวข้องบนแดชบอร์ดและสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่
 • ในตารางการติดตาม คุณจะจัดเรียงเพื่อแสดงส่วนต่างที่ใหญ่ที่สุดที่ด้านบน และคุณจะเห็นเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ
 • คุณได้รับอีเมลแจ้งเตือนเกี่ยวกับปัญหาด้านประสิทธิภาพ

คุณสามารถเข้าถึงหน้าการแก้ไขปัญหาได้ด้วยวิธีต่อไปนี้:

 • บนแดชบอร์ดเมตริก ให้คลิกปุ่ม ดูรายละเอียดเมตริก
 • บนการ์ดเมตริกใดๆ ให้เลือก => ดูรายละเอียด หน้าการแก้ปัญหาจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับเมตริกที่คุณเลือก
 • ในตารางการติดตาม คลิกชื่อการติดตามหรือค่าเมตริกใดๆ ในแถวที่เกี่ยวข้องกับการติดตามนั้น
 • ในการแจ้งเตือนทางอีเมล คลิก ตรวจสอบทันที

เมื่อคุณคลิกชื่อการติดตามในตารางการติดตาม คุณสามารถเจาะลึกลงในเมทริกที่สนใจได้ คลิก ปุ่ม ตัวกรอง เพื่อกรองข้อมูลตามแอตทริบิวต์ เช่น

รูปภาพของข้อมูลการตรวจสอบประสิทธิภาพ Firebase ที่ถูกกรองตามแอตทริบิวต์
 • กรองตาม เวอร์ชันของแอป เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับรุ่นที่ผ่านมาหรือรุ่นล่าสุดของคุณ
 • กรองตาม อุปกรณ์ เพื่อเรียนรู้ว่าอุปกรณ์รุ่นเก่าจัดการกับแอปของคุณอย่างไร
 • กรองตาม ประเทศ เพื่อให้แน่ใจว่าตำแหน่งฐานข้อมูลของคุณไม่ส่งผลกระทบต่อภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่ง

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การดูข้อมูลการติดตามของคุณ

ขั้นตอนถัดไป

 • เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การใช้แอตทริบิวต์ เพื่อตรวจสอบข้อมูลประสิทธิภาพ

 • เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธี ติดตามปัญหาด้านประสิทธิภาพ ในคอนโซล Firebase

 • ตั้งค่าการแจ้งเตือน สำหรับคำขอเครือข่ายที่กำลังลดประสิทธิภาพของแอปของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกำหนดค่าการแจ้งเตือนทางอีเมลสำหรับทีมของคุณได้ หาก เวลาตอบสนอง สำหรับรูปแบบ URL เฉพาะเจาะจงเกินเกณฑ์ที่คุณตั้งไว้

 • ดูรายงานโดยละเอียดของ เซสชันผู้ใช้ ซึ่งคุณสามารถดูการติดตามเฉพาะในบริบทไทม์ไลน์ของการติดตามอื่นๆ ที่รวบรวมในระหว่างเซสชันเดียวกัน