Hướng dẫn: Thử nghiệm việc sử dụng các định dạng quảng cáo mới của AdMob trong Firebase

thử nghiệm hai định dạng quảng cáo và tác động của chúng đến doanh thu và tỷ lệ giữ chân

Hướng dẫn giải pháp

Việc sử dụng nhiều định dạng quảng cáo có thể phức tạp, nhưng Firebase cung cấp các công cụ giúp bạn thử nghiệm và sau đó đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu về việc áp dụng các định dạng quảng cáo mới.

 • Khi sử dụng Firebase, bạn có thể tiến hành thử nghiệm A/B hiệu suất của một định dạng quảng cáo mới với một một nhóm nhỏ người dùng.

 • Bạn có thể quan sát kết quả thử nghiệm và xem xét các đề xuất từ Firebase về việc liệu định dạng quảng cáo mới này có hoạt động tốt hơn định dạng quảng cáo hiện tại hay không.

 • Khi đã chắc chắn rằng những thay đổi này sẽ có khả năng tạo ra tác động tích cực, bạn có thể triển khai các thay đổi này cho nhiều người dùng hơn chỉ bằng một lần nhấp.

Kiến thức bạn sẽ học được

Trong hướng dẫn nhiều bước này, bạn sẽ tìm hiểu cách sử dụng Firebase để thử nghiệm định dạng quảng cáo Google AdMob mới cho ứng dụng. Công cụ này sử dụng quảng cáo xen kẽ có tặng thưởng làm ví dụ về trường hợp thử nghiệm, nhưng bạn có thể ngoại suy và sử dụng chính các bước này để thử nghiệm các định dạng quảng cáo khác.

Hướng dẫn này giả định rằng bạn đã sử dụng AdMob trong ứng dụng và bạn muốn thử nghiệm xem việc thêm một đơn vị quảng cáo khác (với định dạng quảng cáo mới) có tác động đến doanh thu hoặc các chỉ số khác của ứng dụng hay không. Tuy nhiên, nếu bạn chưa sử dụng AdMob trong ứng dụng của mình thì cũng không sao! Các bước trong hướng dẫn này cũng có thể giúp bạn hiểu liệu việc chỉ thêm đơn vị quảng cáo vào ứng dụng có tác động đến các chỉ số của ứng dụng hay không.

Hãy tìm hiểu thêm về trường hợp kinh doanh và giá trị của giải pháp này trong bài viết Tổng quan về giải pháp áp dụng định dạng quảng cáo mới của AdMob.

Sản phẩm và tính năng được sử dụng trong hướng dẫn này

Google AdMob

Google AdMob cho phép bạn tạo các biến thể đơn vị quảng cáo sẽ được phân phát trong ứng dụng của bạn. Khi bạn liên kết AdMob với Firebase, AdMob sẽ gửi thông tin về doanh thu từ quảng cáo đến Firebase để cải thiện khả năng tối ưu hoá chiến lược quảng cáo.

Google Analytics

Google Analytics cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về các chỉ số về mức độ tương tác của người dùng, tỷ lệ giữ chân và khả năng kiếm tiền, chẳng hạn như tổng doanh thu, doanh thu AdMob, doanh thu từ giao dịch mua hàng và nhiều chỉ số khác. Tính năng này cũng giúp bạn tạo đối tượng và phân khúc người dùng.

Cấu hình từ xa Firebase

Cấu hình từ xa Firebase cho phép bạn linh hoạt thay đổi và tùy chỉnh hành vi cũng như giao diện của ứng dụng cho các phân khúc người dùng mong muốn – tất cả mà không cần phát hành phiên bản mới của ứng dụng. Trong hướng dẫn này, bạn sẽ sử dụng các thông số Cấu hình từ xa để kiểm soát xem đơn vị quảng cáo mới có hiển thị cho người dùng hay không.

Thử nghiệm A/B trong Firebase

Thử nghiệm A/B trong Firebase cung cấp giao diện và cơ sở hạ tầng để chạy thử nghiệm sản phẩm và tiếp thị trong ứng dụng. Tính năng này đảm nhận việc phân phối các biến thể thử nghiệm cho người dùng, sau đó tiến hành phân tích thống kê để xác định xem biến thể thử nghiệm có hiệu quả hơn nhóm đối chứng hay không dựa trên chỉ số chính đã chọn, chẳng hạn như doanh thu hoặc tỷ lệ giữ chân người dùng.


Sơ đồ quy trình giải pháp và sản phẩm được sử dụng


Tổng quan về hướng dẫn

Truy cập trực tiếp vào hướng dẫn từng bước

 1. Sử dụng AdMob để tạo một biến thể đơn vị quảng cáo mới để thử nghiệm

  1. Tạo một đơn vị quảng cáo xen kẽ có tặng thưởng mới trong AdMob.

  2. Triển khai vị trí đơn vị quảng cáo trong mã của ứng dụng.

 2. Thiết lập thử nghiệm A/B trong bảng điều khiển của Firebase

  1. Xác định thông tin cơ bản về kiểm thử, tiêu chí nhắm mục tiêu và mục tiêu mà quy trình kiểm thử sẽ thực hiện.

  2. Xác định các biến thể thử nghiệm và thiết lập thông số Cấu hình từ xa sẽ kiểm soát việc có hiển thị đơn vị quảng cáo mới cho người dùng trong thử nghiệm hay không.

 3. Xử lý giá trị thông số Cấu hình từ xa trong mã của ứng dụng

  1. Sử dụng thông số Cấu hình từ xa trong ứng dụng của bạn.

  2. Triển khai logic để hiển thị đơn vị quảng cáo dựa trên giá trị của thông số.

 4. Bắt đầu thử nghiệm A/B và xem xét kết quả thử nghiệm trong bảng điều khiển của Firebase

  1. Sau khi bắt đầu thử nghiệm và cho phép chạy trong vài ngày hoặc vài tuần, hãy kiểm tra bảng điều khiển của Firebase để xem thử nghiệm A/B có biến thể chiến thắng dựa trên mục tiêu chính của thử nghiệm A/B hay không.

  2. Xem xét tác động đối với các chỉ số phụ của từng biến thể để đảm bảo các biến thể không gây ra tác động tiêu cực ngoài ý muốn đối với các chỉ số đó.

 5. Quyết định xem có triển khai định dạng quảng cáo mới hay không

  1. Nếu thử nghiệm A/B xác định rằng biến thể hiển thị định dạng quảng cáo mới là biến thể chiến thắng, thì bạn có thể bắt đầu hiển thị định dạng quảng cáo đó cho tất cả người dùng được nhắm mục tiêu trong thử nghiệm, tất cả người dùng ứng dụng của bạn hoặc cho một nhóm nhỏ người dùng.

  2. Nếu chưa xác định được biến thể hoạt động hiệu quả nhất rõ ràng, bạn có thể tiếp tục chạy thử nghiệm để thu thập thêm dữ liệu, hoặc kết thúc thử nghiệm nếu thử nghiệm đã chạy trong một thời gian dài mà không có kết quả rõ ràng.

Bạn cần có

 • Ứng dụng của riêng bạn (dự án iOS, Android hoặc Unity)

 • Ứng dụng của bạn đã đăng ký dưới dạng một ứng dụng Firebase được liên kết với một ứng dụng AdMob (tìm hiểu thêm)

 • Quyền truy cập vào tài khoản AdMob được liên kết với ứng dụng của bạn, với quyền tạo đơn vị quảng cáo mới

 • Quyền truy cập vào dự án Firebase được liên kết với ứng dụng của bạn, với quyền tạo và quản lý Cấu hình từ xa và Thử nghiệm A/B cũng như xem Google Analytics

 • IDE ưa thích của bạn

Bảng thuật ngữ
Bước 1: Sử dụng AdMob để tạo một biến thể đơn vị quảng cáo mới