C++ için Google Analytics'i kullanmaya başlama

Google Analytics, uygulamanız için kullanım ve davranış verilerini toplar. SDK, iki temel bilgi türünü günlüğe kaydeder:

  • Etkinlikler: Uygulamanızda olup bitenler (ör. kullanıcı işlemleri, sistem etkinlikleri veya hatalar)
  • Kullanıcı özellikleri: Dil tercihi veya coğrafi konum gibi kullanıcı tabanınızın segmentlerini tanımlamak için tanımladığınız özellikler.

Analytics bazı etkinlikleri ve kullanıcı özelliklerini otomatik olarak günlüğe kaydeder. Bunları etkinleştirmek için herhangi bir kod eklemeniz gerekmez. Uygulamanızın ek veri toplaması gerekiyorsa en fazla 25 farklı Analytics kullanıcı özelliği ayarlayabilir ve uygulamanızda 500'e kadar farklı Analytics etkinlik türünü kaydedebilirsiniz. Uygulamanızın günlüğe kaydettiği etkinliklerin toplam hacmiyle ilgili bir sınır yoktur.

Bu verilere erişmek için:

  1. Firebase konsolunda projenizi açın.
  2. Analytics raporlama kontrol panelini görüntülemek için menüden Analytics'i seçin.

Etkinlikler sekmesi, uygulamanız tarafından günlüğe kaydedilen her bir Analytics etkinlik türü için otomatik olarak oluşturulan etkinlik raporlarını gösterir. Kontrol paneli ile ilgili daha fazla bilgi edinin.

Analytics SDK'sı, başlamanıza yardımcı olmak için perakende ve e-ticaret, seyahat ve oyun uygulamaları da dahil olmak üzere farklı uygulama türlerinde yaygın olan bir dizi önerilen etkinliği tanımlar. Bu etkinlikler ve bunların ne zaman kullanılacağı hakkında daha fazla bilgi edinmek için Önerilen etkinlikler bölümüne bakın. Raporlarda en yüksek ayrıntıyı elde etmek için uygulamanız için mantıklı olan önerilen etkinlikleri ve bunların belirlenen parametrelerini günlüğe kaydedin. Bu sayede, yeni Google Analytics özellikleri kullanıma sunuldukça bunlardan yararlanabilirsiniz.

Başlamadan önce

Google Analytics'i kullanabilmek için şunları yapmanız gerekir:

  • C++ projenizi kaydedin ve Firebase'i kullanacak şekilde yapılandırın.

    C++ projeniz zaten Firebase'i kullanıyorsa Firebase için kaydedilmiş ve yapılandırılmış demektir.

  • Firebase C++ SDK'sını C++ projenize ekleyin.

Firebase'i C++ projenize eklemenin hem Firebase konsolundaki hem de açık C++ projenizdeki görevleri gerektirdiğini unutmayın (örneğin, Firebase yapılandırma dosyalarını konsoldan indirip C++ projenize taşırsınız).

Firebase uygulamasını oluşturma ve başlatma

Başlamadan önce, firebase uygulamasını oluşturup ilk kullanıma hazırlamanız gerekir:

Android

jni ortamını ve Java etkinliğine bir jobject referansını bağımsız değişken olarak ileterek Firebase uygulamasını oluşturun:

app = ::firebase::App::Create(::firebase::AppOptions(), jni_env, activity);

Analytics kitaplığını başlatın:

::firebase::analytics::Initialize(app);

iOS ve üzeri

Firebase uygulamasını oluşturun:

app = ::firebase::App::Create(::firebase::AppOptions());

Analytics kitaplığını başlatın:

::firebase::analytics::Initialize(app);

Etkinlikleri günlüğe kaydetme

firebase::App örneğini yapılandırdıktan sonra, LogEvent() yöntemiyle etkinlikleri günlüğe kaydetmeye başlayabilirsiniz.

Aşağıdaki örnek kullanıcının puanını günceller:

analytics::LogEvent(analytics::kEventPostScore, analytics::kParameterScore, 42);

Sonraki adımlar