เริ่มต้นใช้งาน Firebase Remote Config


คุณใช้การกำหนดค่าระยะไกลของ Firebase เพื่อกำหนดพารามิเตอร์ในแอปและอัปเดตค่าในระบบคลาวด์ได้ ช่วยให้คุณปรับเปลี่ยนลักษณะและการทำงานของแอปได้โดยไม่ต้องเผยแพร่การอัปเดตแอป คู่มือนี้จะแนะนำคุณตลอดขั้นตอนในการเริ่มต้นและให้โค้ดตัวอย่าง ซึ่งทั้งหมดนั้นพร้อมสำหรับการโคลนหรือดาวน์โหลดจากที่เก็บ firebase/quickstart-js GitHub

เพิ่มและเริ่มต้น Remote Config SDK

 1. หากคุณยังไม่ได้ ติดตั้ง ให้ติดตั้ง Firebase JS SDK และเริ่มต้น Firebase

 2. เพิ่ม Remote Config JS SDK และเริ่มต้นการกำหนดค่าระยะไกล:

Web version 9

import { initializeApp } from "firebase/app";
import { getRemoteConfig } from "firebase/remote-config";

// TODO: Replace the following with your app's Firebase project configuration
// See: https://firebase.google.com/docs/web/learn-more#config-object
const firebaseConfig = {
 // ...
};

// Initialize Firebase
const app = initializeApp(firebaseConfig);


// Initialize Remote Config and get a reference to the service
const remoteConfig = getRemoteConfig(app);

Web version 8

import firebase from "firebase/app";
import "firebase/remote-config";

// TODO: Replace the following with your app's Firebase project configuration
// See: https://firebase.google.com/docs/web/learn-more#config-object
const firebaseConfig = {
 // ...
};

// Initialize Firebase
firebase.initializeApp(firebaseConfig);


// Initialize Remote Config and get a reference to the service
const remoteConfig = firebase.remoteConfig();

ออบเจ็กต์นี้ใช้เพื่อเก็บค่าพารามิเตอร์เริ่มต้นในแอป ดึงค่าพารามิเตอร์ที่อัปเดตจากแบ็กเอนด์การกำหนดค่าระยะไกล และควบคุมเมื่อทำให้ค่าที่ดึงมาพร้อมใช้งานในแอปของคุณ

กำหนดช่วงเวลาการดึงข้อมูลขั้นต่ำ

ในระหว่างการพัฒนา ขอแนะนำให้ตั้งค่าช่วงการดึงข้อมูลขั้นต่ำที่ค่อนข้างต่ำ ดูการ ควบคุมปริมาณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

Web version 9

remoteConfig.settings.minimumFetchIntervalMillis = 3600000;

Web version 8

remoteConfig.settings.minimumFetchIntervalMillis = 3600000;

ตั้งค่าพารามิเตอร์เริ่มต้นในแอป

คุณสามารถตั้งค่าพารามิเตอร์เริ่มต้นในแอปได้ในออบเจ็กต์ Remote Config เพื่อให้แอปของคุณทำงานตามที่ตั้งใจไว้ก่อนที่จะเชื่อมต่อกับแบ็กเอนด์ Remote Config และเพื่อให้ค่าดีฟอลต์พร้อมใช้งานหากไม่มีการตั้งค่าบนแบ็กเอนด์

Web version 9

remoteConfig.defaultConfig = {
 "welcome_message": "Welcome"
};

Web version 8

remoteConfig.defaultConfig = {
 "welcome_message": "Welcome"
};

หากคุณได้กำหนดค่าพารามิเตอร์แบ็คเอนด์การกำหนดค่าระยะไกลแล้ว คุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์ JSON ที่สร้างขึ้นซึ่งมีค่าเริ่มต้นทั้งหมดและรวมไว้ใน App Bundle ของคุณ:

พักผ่อน

curl --compressed -D headers -H "Authorization: Bearer token" -X GET https://firebaseremoteconfig.googleapis.com/v1/projects/my-project-id/remoteConfig:downloadDefaults?format=JSON -o remote_config_defaults.json

คอนโซล Firebase

 1. ในแท็บ Parameters ให้เปิด Menu และเลือก Download default values
 2. เมื่อได้รับแจ้ง ให้เปิดใช้งาน . json สำหรับเว็บ จากนั้นคลิก ดาวน์โหลดไฟล์

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงสองวิธีที่คุณสามารถนำเข้าและตั้งค่าเริ่มต้นในแอปของคุณ ตัวอย่างแรกใช้ fetch ซึ่งจะสร้างคำขอ HTTP ไปยังไฟล์เริ่มต้นที่รวมอยู่ในชุดแอปของคุณ:


 const rcDefaultsFile = await fetch('remote_config_defaults.json');
 const rcDefaultsJson = await rcDefaultsFile.json();
 remoteConfig.defaultConfig = rcDefaultsJson;
 

ตัวอย่างต่อไปใช้ require ซึ่งรวบรวมค่าลงในแอพของคุณในเวลาบิลด์:

 let rcDefaults = require('./remote_config_defaults.json');
 remoteConfig.defaultConfig = rcDefaults;

รับค่าพารามิเตอร์เพื่อใช้ในแอปของคุณ

ตอนนี้คุณสามารถรับค่าพารามิเตอร์จากอ็อบเจ็กต์ Remote Config หากคุณตั้งค่าในแบ็กเอนด์ในภายหลัง ดึงข้อมูล จากนั้นเปิดใช้งาน ค่าเหล่านั้นจะใช้ได้กับแอปของคุณ หากต้องการรับค่าเหล่านี้ ให้เรียกเมธอด getValue() โดยระบุคีย์พารามิเตอร์เป็นอาร์กิวเมนต์

Web version 9

import { getValue } from "firebase/remote-config";

const val = getValue(remoteConfig, "welcome_messsage");

Web version 8

const val = remoteConfig.getValue("welcome_messsage");

ตั้งค่าพารามิเตอร์

เมื่อใช้คอนโซล Firebase หรือ Remote Config backend API คุณสามารถสร้างค่าเริ่มต้นฝั่งเซิร์ฟเวอร์ใหม่ที่แทนที่ค่าในแอปตามตรรกะตามเงื่อนไขที่คุณต้องการหรือการกำหนดเป้าหมายผู้ใช้ ส่วนนี้จะอธิบายขั้นตอนคอนโซล Firebase เพื่อสร้างค่าเหล่านี้

 1. ใน คอนโซล Firebase ให้เปิดโปรเจ็กต์ของคุณ
 2. เลือก Remote Config จากเมนูเพื่อดูแดชบอร์ด Remote Config
 3. กำหนดพารามิเตอร์ที่มีชื่อเดียวกับพารามิเตอร์ที่คุณกำหนดในแอปของคุณ สำหรับแต่ละพารามิเตอร์ คุณสามารถตั้งค่าเริ่มต้น (ซึ่งในที่สุดจะแทนที่ค่าเริ่มต้นในแอป) และคุณยังสามารถตั้งค่าตามเงื่อนไขได้อีกด้วย หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูที่ พารามิเตอร์และเงื่อนไขการกำหนดค่าระยะไกล

ดึงและเปิดใช้งานค่า

 1. ในการดึงค่าพารามิเตอร์จากแบ็กเอนด์ Remote Config ให้เรียก fetchConfig() ค่าใดๆ ที่คุณตั้งค่าไว้ในแบ็กเอนด์จะถูกดึงข้อมูลและแคชในออบเจ็กต์ Remote Config
 2. หากต้องการให้ค่าพารามิเตอร์ที่ดึงมาใช้ได้กับแอปของคุณ ให้เรียกใช้เมธอด activate()

สำหรับกรณีที่คุณต้องการดึงข้อมูลและเปิดใช้งานค่าในการโทรครั้งเดียว ให้ใช้ fetchAndActivate() ดังที่แสดงในตัวอย่างนี้:

Web version 9

import { fetchAndActivate } from "firebase/remote-config";

fetchAndActivate(remoteConfig)
 .then(() => {
  // ...
 })
 .catch((err) => {
  // ...
 });

Web version 8

remoteConfig.fetchAndActivate()
 .then(() => {
  // ...
 })
 .catch((err) => {
  // ...
 });

เนื่องจากค่าพารามิเตอร์ที่อัปเดตเหล่านี้ส่งผลต่อการทำงานและรูปลักษณ์ของแอป คุณจึงควรเปิดใช้งานค่าที่ดึงมาในแต่ละครั้ง ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่ราบรื่น เช่น ในครั้งถัดไปที่ผู้ใช้เปิดแอปของคุณ ดู กลยุทธ์การโหลดการกำหนดค่าระยะไกล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและตัวอย่าง

การควบคุมปริมาณ

หากแอปดึงข้อมูลหลายครั้งเกินไปในช่วงเวลาสั้นๆ อาจมีการควบคุมการดึงข้อมูล ในกรณีดังกล่าว SDK จะแสดงข้อผิดพลาด FETCH_THROTTLE ขอแนะนำให้คุณตรวจจับข้อผิดพลาดนี้และลองอีกครั้งในโหมดแบ็คออฟแบบเอ็กซ์โพเนนเชียล โดยรอเป็นระยะเวลานานขึ้นระหว่างคำขอดึงข้อมูลในครั้งต่อๆ ไป

ในระหว่างการพัฒนาแอป คุณอาจต้องการรีเฟรชแคชบ่อยมาก (หลาย ๆ ครั้งต่อชั่วโมง) เพื่อให้คุณสามารถทำซ้ำได้อย่างรวดเร็วขณะพัฒนาและทดสอบแอปของคุณ เพื่อรองรับการวนซ้ำอย่างรวดเร็วของโปรเจ็กต์ที่มีนักพัฒนาจำนวนมาก คุณสามารถเพิ่มพร็อพเพอร์ตี้ชั่วคราวด้วยช่วงเวลาการดึงข้อมูลขั้นต่ำที่ต่ำ ( Settings.minimumFetchIntervalMillis ) ในแอปของคุณชั่วคราว

ค่าเริ่มต้นและช่วงเวลาการดึงข้อมูลที่ใช้งานจริงที่แนะนำสำหรับการกำหนดค่าระยะไกลคือ 12 ชั่วโมง ซึ่งหมายความว่าระบบจะไม่ดึงการกำหนดค่าจากแบ็กเอนด์มากกว่าหนึ่งครั้งในหน้าต่าง 12 ชั่วโมง ไม่ว่าจะมีการเรียกการดึงข้อมูลจริงกี่ครั้งก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ช่วงเวลาการดึงข้อมูลขั้นต่ำจะถูกกำหนดในลำดับต่อไปนี้:

 1. พารามิเตอร์ใน Settings.minimumFetchIntervalMillis
 2. ค่าเริ่มต้นคือ 12 ชั่วโมง

ขั้นตอนถัดไป

If you haven't already, explore the Remote Config use cases , and take a look at some of the key concepts and advanced strategies documentation, including: