พารามิเตอร์และเงื่อนไขการกำหนดค่าระยะไกล

คุณกำหนดค่าเทมเพลตได้สำหรับทั้ง Use Case ของไคลเอ็นต์และเซิร์ฟเวอร์ เทมเพลตของไคลเอ็นต์จะใช้กับอินสแตนซ์ของแอปที่ใช้ SDK ของไคลเอ็นต์ Firebase สำหรับการกำหนดค่าระยะไกล ซึ่งรวมถึงแอป Android, Apple, Web, Unity, Flutter และ C++ พารามิเตอร์การกำหนดค่าระยะไกลและค่าจากเทมเพลตเฉพาะเซิร์ฟเวอร์จะแสดงในการติดตั้งใช้งานการกำหนดค่าระยะไกล (รวมถึง Cloud Run และ Cloud Functions) ที่ใช้ Firebase Admin Node.js SDK v12.1.0 ขึ้นไป

เมื่อใช้คอนโซล Firebase หรือ API แบ็กเอนด์ของการกำหนดค่าระยะไกล คุณจะต้องกำหนดพารามิเตอร์อย่างน้อย 1 รายการ (คู่คีย์-ค่า) และระบุค่าเริ่มต้นในแอปสำหรับพารามิเตอร์เหล่านั้น คุณลบล้างค่าเริ่มต้นในแอปได้โดยกำหนดค่าพารามิเตอร์ คีย์พารามิเตอร์และค่าพารามิเตอร์เป็นสตริง แต่คุณแคสต์ค่าพารามิเตอร์เป็นข้อมูลประเภทอื่นๆ ได้เมื่อใช้ค่าเหล่านี้ในแอป

เมื่อใช้คอนโซล Firebase, Admin SDK หรือ API ของ REST การกำหนดค่าระยะไกล คุณสามารถสร้างค่าเริ่มต้นใหม่สำหรับพารามิเตอร์ รวมถึงค่าแบบมีเงื่อนไขที่ใช้กำหนดเป้าหมายกลุ่มอินสแตนซ์แอปได้ ทุกครั้งที่คุณอัปเดตการกำหนดค่าในคอนโซล Firebase Firebase จะสร้างและเผยแพร่เทมเพลตการกำหนดค่าระยะไกลเวอร์ชันใหม่ เวอร์ชันก่อนหน้าจะจัดเก็บอยู่ ซึ่งคุณสามารถเรียกหรือย้อนกลับได้ตามต้องการ การดำเนินการเหล่านี้พร้อมให้คุณใช้งานผ่านคอนโซล Firebase, Firebase Admin SDK และ REST API ซึ่งมีการอธิบายอย่างละเอียดในเวอร์ชันเทมเพลตการกำหนดค่าระยะไกล

คู่มือนี้อธิบายเกี่ยวกับพารามิเตอร์ เงื่อนไข กฎ ค่าตามเงื่อนไข และวิธีจัดลำดับความสำคัญของค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ในเซิร์ฟเวอร์การกำหนดค่าระยะไกลและในแอป นอกจากนี้ยังให้รายละเอียดเกี่ยวกับประเภทของกฎที่ใช้สร้างเงื่อนไขอีกด้วย

เงื่อนไข กฎ และค่าแบบมีเงื่อนไข

ระบบใช้เงื่อนไขเพื่อกำหนดเป้าหมายกลุ่มของอินสแตนซ์แอป เงื่อนไขประกอบด้วยกฎอย่างน้อย 1 ข้อที่ต้องประเมินเป็น true เพื่อให้เงื่อนไขประเมินกับ true สำหรับอินสแตนซ์ของแอปหนึ่งๆ หากไม่ได้ระบุค่าของกฎ (เช่น เมื่อไม่มีค่า) กฎนั้นจะประเมินเป็น false

ตัวอย่างเช่น พารามิเตอร์ที่กำหนดหน้าเริ่มต้นของแอปอาจแสดงรูปภาพที่แตกต่างกันตามประเภทระบบปฏิบัติการโดยใช้กฎง่ายๆ if device_os = Android ดังนี้

ภาพหน้าจอแสดงพารามิเตอร์ "firebase_page" ในคอนโซล Firebase ที่แสดงค่าเริ่มต้นสำหรับ iOS และค่าแบบมีเงื่อนไขสำหรับ Android

หรืออาจใช้เงื่อนไขเวลาเพื่อควบคุมเวลาที่แอปแสดงสินค้าโปรโมชันพิเศษ

พารามิเตอร์หนึ่งๆ สามารถมีค่าตามเงื่อนไขหลายค่าที่ใช้เงื่อนไขที่ต่างกัน และพารามิเตอร์สามารถแชร์เงื่อนไขภายในโปรเจ็กต์ได้ ดูเปอร์เซ็นต์การดึงข้อมูลสำหรับค่าตามเงื่อนไขของแต่ละพารามิเตอร์ได้ในแท็บพารามิเตอร์ของคอนโซล Firebase เมตริกนี้ระบุเปอร์เซ็นต์ของคำขอในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาที่ได้รับแต่ละค่า

ลำดับความสำคัญของค่าพารามิเตอร์

พารามิเตอร์อาจมีค่าตามเงื่อนไขหลายค่าที่เกี่ยวข้อง กฎต่อไปนี้จะกำหนดว่าค่าใดจะดึงจากเซิร์ฟเวอร์การกำหนดค่าระยะไกล และค่าที่จะใช้ในอินสแตนซ์ของแอปหนึ่งๆ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง

ระบบจะดึงข้อมูลค่าพารามิเตอร์ตามรายการลำดับความสำคัญต่อไปนี้

 1. โดยระบบจะใช้ค่าแบบมีเงื่อนไขก่อน หากมีเงื่อนไขที่ประเมินเป็น true สำหรับอินสแตนซ์แอปที่ระบุ หากมีการประเมินเงื่อนไขหลายรายการเป็น true เงื่อนไขแรก (บนสุด) ที่แสดงใน UI ของคอนโซล Firebase จะมีความสำคัญเหนือกว่า และระบบจะระบุค่าตามเงื่อนไขที่เชื่อมโยงกับเงื่อนไขนั้นเมื่อแอปดึงค่าจากแบ็กเอนด์ คุณเปลี่ยนลำดับความสำคัญของเงื่อนไขได้โดยลากและวางเงื่อนไขในแท็บเงื่อนไข

 2. หากไม่มีค่าตามเงื่อนไขที่ประเมินเป็น true ระบบจะระบุค่าเริ่มต้นของการกำหนดค่าระยะไกลเมื่อแอปดึงค่าจากแบ็กเอนด์ หากไม่มีพารามิเตอร์อยู่ในแบ็กเอนด์หรือกําหนดค่าเริ่มต้นเป็นใช้ค่าเริ่มต้นในแอป จะไม่มีการระบุค่าสําหรับพารามิเตอร์นั้นเมื่อแอปดึงค่า

ในแอป ระบบจะแสดงผลค่าพารามิเตอร์ผ่านเมธอด get ตามรายการลำดับความสำคัญต่อไปนี้

 1. หากมีการดึงข้อมูลจากแบ็กเอนด์และเปิดใช้งานแล้ว แอปจะใช้ค่าที่ดึงมา ค่าพารามิเตอร์ที่เปิดใช้งานจะเป็นค่าถาวร
 2. หากไม่ได้ดึงค่าจากแบ็กเอนด์หรือยังไม่ได้เปิดใช้งานค่าที่ดึงมาจากแบ็กเอนด์ของการกำหนดค่าระยะไกล แอปจะใช้ค่าเริ่มต้นในแอป

  โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับและการตั้งค่าเริ่มต้นที่หัวข้อดาวน์โหลดค่าเริ่มต้นของเทมเพลตการกำหนดค่าระยะไกล

 3. หากไม่ได้กำหนดค่าเริ่มต้นในแอป แอปจะใช้ค่าประเภทคงที่ (เช่น 0 สำหรับ int และ false สำหรับ boolean)

กราฟิกนี้จะสรุปวิธีจัดลําดับความสําคัญของค่าพารามิเตอร์ในแบ็กเอนด์การกําหนดค่าระยะไกลและในแอป

แผนภาพแสดงโฟลว์ที่อธิบายตามรายการที่เรียงลำดับด้านบน

ประเภทข้อมูลค่าพารามิเตอร์

การกำหนดค่าระยะไกลช่วยให้คุณเลือกประเภทข้อมูลสำหรับแต่ละพารามิเตอร์ และตรวจสอบค่าการกำหนดค่าระยะไกลทั้งหมดเทียบกับประเภทนั้นได้ก่อนการอัปเดตเทมเพลต ประเภทข้อมูลจะได้รับการจัดเก็บและแสดงผลในคำขอ getRemoteConfig

ประเภทที่รองรับในปัจจุบัน ได้แก่

 • String
 • Boolean
 • Number
 • JSON

คุณเลือกประเภทข้อมูลได้จากเมนูแบบเลื่อนลงข้างคีย์พารามิเตอร์ใน UI ของคอนโซล Firebase ในประเภท API ของ REST คุณตั้งค่าได้โดยใช้ช่อง value_type ภายในออบเจ็กต์พารามิเตอร์

กลุ่มพารามิเตอร์

การกำหนดค่าระยะไกลช่วยให้คุณจัดกลุ่มพารามิเตอร์เข้าด้วยกันได้เพื่อ UI และโมเดลด้านจิตใจที่เป็นระเบียบมากขึ้น

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณต้องเปิดหรือปิดใช้การตรวจสอบสิทธิ์ 3 ประเภทขณะเปิดตัวฟีเจอร์การเข้าสู่ระบบใหม่ การกำหนดค่าระยะไกลช่วยให้คุณสร้างพารามิเตอร์ 3 รายการเพื่อเปิดใช้ประเภทที่ต้องการ แล้วจัดระเบียบพารามิเตอร์เหล่านี้ในกลุ่มที่ชื่อว่า "การเข้าสู่ระบบใหม่" โดยไม่ต้องเพิ่มคำนำหน้าหรือการจัดเรียงพิเศษ

คุณสร้างกลุ่มพารามิเตอร์ได้โดยใช้คอนโซล Firebase หรือ API ของ REST สำหรับการกำหนดค่าระยะไกล แต่ละกลุ่มพารามิเตอร์ที่คุณสร้างจะมีชื่อที่ไม่ซ้ำกันในเทมเพลตการกำหนดค่าระยะไกล สิ่งที่ควรทราบเมื่อสร้างกลุ่มพารามิเตอร์

 • คุณจะรวมพารามิเตอร์ไว้ในกลุ่มเดียวเท่านั้นได้ทุกเมื่อ และคีย์พารามิเตอร์ต้องไม่ซ้ำกันในพารามิเตอร์ทั้งหมด
 • ชื่อกลุ่มพารามิเตอร์มีอักขระได้ไม่เกิน 256 ตัว
 • หากคุณใช้ทั้ง REST API และคอนโซล Firebase โปรดตรวจสอบว่ามีการอัปเดตตรรกะ REST API เพื่อจัดการกลุ่มพารามิเตอร์เมื่อนำไปใช้จริง

สร้างหรือแก้ไขกลุ่มพารามิเตอร์โดยใช้คอนโซล Firebase

คุณจัดกลุ่มพารามิเตอร์ได้ในแท็บพารามิเตอร์ของคอนโซล Firebase หากต้องการสร้างหรือแก้ไขกลุ่ม ให้ทำดังนี้

 1. เลือกจัดการกลุ่ม
 2. เลือกช่องทำเครื่องหมายของพารามิเตอร์ที่ต้องการเพิ่ม แล้วเลือกย้ายไปยังกลุ่ม
 3. เลือกกลุ่มที่มีอยู่หรือสร้างกลุ่มใหม่โดยการป้อนชื่อและคำอธิบาย แล้วเลือกสร้างกลุ่มใหม่ หลังจากบันทึกกลุ่มแล้ว คุณจะเผยแพร่กลุ่มได้โดยใช้ปุ่มเผยแพร่การเปลี่ยนแปลง

สร้างกลุ่มโดยใช้โปรแกรม

API ของ REST สำหรับการกำหนดค่าระยะไกลมีวิธีสร้างและเผยแพร่กลุ่มพารามิเตอร์แบบอัตโนมัติ สมมติว่าคุณคุ้นเคยกับ REST และมีการตั้งค่าเพื่อให้สิทธิ์คำขอแก่ API คุณจะสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อจัดการกลุ่มด้วยการเขียนโปรแกรมได้

 1. ดึงข้อมูลเทมเพลตปัจจุบัน
 2. เพิ่มออบเจ็กต์ JSON เพื่อแสดงถึงกลุ่มพารามิเตอร์
 3. เผยแพร่กลุ่มพารามิเตอร์โดยใช้คำขอ HTTP PUT

ออบเจ็กต์ parameterGroups มีคีย์กลุ่มที่มีคำอธิบายและรายการพารามิเตอร์ที่จัดกลุ่มฝังอยู่ โปรดทราบว่าคีย์กลุ่มแต่ละรายการต้องไม่ซ้ำกันทั่วโลก

ตัวอย่างเช่น ต่อไปนี้เป็นข้อความที่ตัดตอนมาจากการแก้ไขเทมเพลตที่เพิ่มกลุ่มพารามิเตอร์ "เมนูใหม่" ที่มีพารามิเตอร์ 1 รายการ pumpkin_spice_season

{
 "parameters": {},
 "version": {
  "versionNumber": "1",

  …


 },
 "parameterGroups": {
  "new menu": {
   "description": "New Menu",
   "parameters": {
    "pumpkin_spice_season": {
     "defaultValue": {
      "value": "true"
     },
     "description": "Whether it's currently pumpkin spice season."
    }
   }
  }
 }
}

ประเภทกฎเงื่อนไข

คอนโซล Firebase รองรับกฎประเภทต่อไปนี้ ซึ่งมีฟังก์ชันการทำงานที่เทียบเท่าใน API ของ REST การกำหนดค่าระยะไกล ตามที่อธิบายไว้ในข้อมูลอ้างอิงนิพจน์เงื่อนไข

ประเภทของกฎ ผู้ดำเนินการ ค่า หมายเหตุ
แอป == เลือกจากรายการรหัสแอปสำหรับแอปที่เชื่อมโยงกับโปรเจ็กต์ Firebase เมื่อเพิ่มแอปไปยัง Firebase ให้ป้อนรหัสชุดหรือชื่อแพ็กเกจ Android ที่กำหนดแอตทริบิวต์ที่แสดงเป็นรหัสแอปในกฎการกำหนดค่าระยะไกล

ใช้แอตทริบิวต์นี้
 • สำหรับแพลตฟอร์ม Apple: ใช้ CFBundleIdentifier ของแอป คุณจะหา Bundle ID ได้ในแท็บทั่วไปของเป้าหมายหลักของแอปใน Xcode
 • สำหรับ Android: ใช้ applicationId ของแอป คุณจะพบ applicationId ในไฟล์ build.gradle ระดับแอป
เวอร์ชันแอป สำหรับค่าสตริง
ตรงทุกประการกับ
มี
ไม่มี
นิพจน์ทั่วไป

สำหรับค่าตัวเลข:
=, ≠, >, ≥, <, ≤

ระบุเวอร์ชันของแอปที่จะกำหนดเป้าหมาย

คุณต้องใช้กฎรหัสแอปเพื่อเลือกแอป Android/Apple ที่เชื่อมโยงกับโปรเจ็กต์ Firebase ก่อนที่จะใช้กฎนี้

สำหรับแพลตฟอร์ม Apple: ใช้ CFBundleShortVersionString ของแอป

หมายเหตุ: ตรวจสอบว่าแอป Apple ใช้ SDK แพลตฟอร์ม Apple ของ Firebase เวอร์ชัน 6.24.0 ขึ้นไป เนื่องจากไม่ได้ส่ง CFBundleShortVersionString ในเวอร์ชันก่อนหน้า (ดูบันทึกประจำรุ่น)

สำหรับ Android: ให้ใช้ versionName ของแอป

การเปรียบเทียบสตริงสำหรับกฎนี้จะพิจารณาตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่ คุณสามารถเลือกได้หลายค่าเมื่อใช้โอเปอเรเตอร์ที่ตรงทุกประการ, ประกอบด้วย, ไม่มี หรือนิพจน์ทั่วไป

เมื่อใช้โอเปอเรเตอร์นิพจน์ทั่วไป คุณจะสร้างนิพจน์ทั่วไปในรูปแบบ RE2 ได้ นิพจน์ทั่วไปจับคู่สตริงเวอร์ชันเป้าหมายได้ทั้งหมดหรือบางส่วน คุณยังใช้แท็ก Anchor ^ และ $ เพื่อจับคู่จุดเริ่มต้น จุดสิ้นสุด หรือทั้งหมดของสตริงเป้าหมายได้ด้วย

หมายเลขบิลด์ สำหรับค่าสตริง
ตรงทุกประการกับ
มี
ไม่มี
นิพจน์ทั่วไป

สำหรับค่าตัวเลข:
=, ≠, >, ≥, <, ≤

ระบุบิลด์ของแอปที่จะกำหนดเป้าหมาย

คุณต้องใช้กฎรหัสแอปเพื่อเลือกแอป Apple หรือ Android ที่เชื่อมโยงกับโปรเจ็กต์ Firebase ก่อนที่จะใช้กฎนี้

โอเปอเรเตอร์นี้ใช้ได้สำหรับแอป Apple และ Android เท่านั้น โดยสอดคล้องกับ CFBundleVersion ของแอปสำหรับ Apple และ versionCode สำหรับ Android การเปรียบเทียบสตริงสำหรับกฎนี้ จะคำนึงถึงตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่

เมื่อใช้โอเปอเรเตอร์ตรงกันทุกประการ ประกอบด้วย ไม่มี หรือนิพจน์ทั่วไป คุณจะเลือกได้หลายค่าได้

เมื่อใช้โอเปอเรเตอร์นิพจน์ทั่วไป คุณจะสร้างนิพจน์ทั่วไปในรูปแบบ RE2 ได้ นิพจน์ทั่วไปสามารถจับคู่สตริงเวอร์ชันเป้าหมายทั้งหมดหรือบางส่วน นอกจากนี้ คุณยังใช้ Anchor ^ และ $ เพื่อจับคู่จุดเริ่มต้น จุดสิ้นสุด หรือทั้งหมดของสตริงเป้าหมายได้

แพลตฟอร์ม == iOS
Android
เว็บ
 
ระบบปฏิบัติการ ==

ระบุระบบปฏิบัติการที่จะกำหนดเป้าหมาย

ก่อนที่จะใช้กฎนี้ คุณต้องใช้กฎรหัสแอปเพื่อเลือกเว็บแอปที่เชื่อมโยงกับโปรเจ็กต์ Firebase

กฎนี้จะประเมินเป็น true สำหรับอินสแตนซ์เว็บแอปที่ระบุ หากระบบปฏิบัติการและเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการตรงกับค่าเป้าหมายในรายการที่ระบุ
เบราว์เซอร์ ==

ระบุเบราว์เซอร์ที่จะกำหนดเป้าหมาย

ก่อนที่จะใช้กฎนี้ คุณต้องใช้กฎรหัสแอปเพื่อเลือกเว็บแอปที่เชื่อมโยงกับโปรเจ็กต์ Firebase

กฎนี้จะประเมินเป็น true สำหรับอินสแตนซ์เว็บแอปที่ระบุ หากเบราว์เซอร์และเวอร์ชันตรงกับค่าเป้าหมายในรายการที่ระบุ
หมวดหมู่ของอุปกรณ์ เท่ากับ ไม่เท่ากับ อุปกรณ์เคลื่อนที่ กฎนี้ประเมินว่าอุปกรณ์ที่เข้าถึงเว็บแอปของคุณเป็นอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือไม่ใช่อุปกรณ์เคลื่อนที่ (เดสก์ท็อปหรือคอนโซล) กฎประเภทนี้ใช้ได้กับเว็บแอปเท่านั้น
ภาษา อยู่ใน เลือกอย่างน้อย 1 ภาษา กฎนี้จะประเมินเป็น true สำหรับอินสแตนซ์ของแอปหนึ่งๆ หากมีการติดตั้งอินสแตนซ์แอปดังกล่าวในอุปกรณ์ที่ใช้ภาษาใดภาษาหนึ่งที่แสดงอยู่
ประเทศ/ภูมิภาค อยู่ใน เลือกภูมิภาคหรือประเทศอย่างน้อย 1 รายการ กฎนี้ประเมินเป็น true สำหรับอินสแตนซ์ของแอปที่ระบุ หากอินสแตนซ์อยู่ในภูมิภาคหรือประเทศที่อยู่ในรายการ รหัสประเทศของอุปกรณ์จะกำหนดโดยใช้ที่อยู่ IP ของอุปกรณ์ในคำขอ หรือรหัสประเทศที่กำหนดโดย Firebase Analytics (หากมีการแชร์ข้อมูล Analytics กับ Firebase)
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ใช้ รวมอย่างน้อย 1 รายการ เลือกอย่างน้อย 1 กลุ่มจากรายการกลุ่มเป้าหมาย Google Analytics ที่คุณตั้งค่าไว้สำหรับโปรเจ็กต์

กฎนี้ต้องใช้กฎรหัสแอปเพื่อเลือกแอปที่เชื่อมโยงกับโปรเจ็กต์ Firebase ของคุณ

หมายเหตุ: เนื่องจากกลุ่มเป้าหมาย Analytics จำนวนมากกำหนดโดยเหตุการณ์หรือพร็อพเพอร์ตี้ผู้ใช้ ซึ่งอาจอิงจากการกระทำของผู้ใช้แอป จึงอาจใช้เวลาสักครู่ก่อนที่กฎผู้ใช้ในกลุ่มเป้าหมายจะมีผลสำหรับอินสแตนซ์ของแอปที่ระบุ

พร็อพเพอร์ตี้ผู้ใช้ สำหรับค่าสตริง
มี
ไม่มี
ตรงทุกประการกับ
นิพจน์ทั่วไป

สำหรับค่าตัวเลข:
=, ≠, >, ≥, <, ≤

หมายเหตุ: ในไคลเอ็นต์ คุณจะตั้งค่าได้เฉพาะค่าสตริงสำหรับพร็อพเพอร์ตี้ผู้ใช้เท่านั้น สำหรับเงื่อนไขที่ใช้โอเปอเรเตอร์ที่เป็นตัวเลข การกำหนดค่าระยะไกลจะแปลงค่าของพร็อพเพอร์ตี้ผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนเต็ม/ทศนิยม
เลือกจากรายการพร็อพเพอร์ตี้ผู้ใช้ Google Analytics ที่มีอยู่ เรียนรู้วิธีใช้พร็อพเพอร์ตี้ผู้ใช้เพื่อปรับแต่งแอปสำหรับฐานผู้ใช้ที่เฉพาะเจาะจงมากๆ ได้ที่ การกำหนดค่าระยะไกลและพร็อพเพอร์ตี้ผู้ใช้

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพร็อพเพอร์ตี้ผู้ใช้ โปรดดูคำแนะนำต่อไปนี้

เมื่อใช้โอเปอเรเตอร์ที่ตรงทุกประการ, ประกอบด้วย, ไม่มี หรือนิพจน์ทั่วไป คุณสามารถเลือกค่าได้หลายค่า

เมื่อใช้โอเปอเรเตอร์นิพจน์ทั่วไป คุณจะสร้างนิพจน์ทั่วไปในรูปแบบ RE2 ได้ นิพจน์ทั่วไปสามารถจับคู่สตริงเวอร์ชันเป้าหมายทั้งหมดหรือบางส่วน นอกจากนี้ คุณยังใช้ Anchor ^ และ $ เพื่อจับคู่จุดเริ่มต้น จุดสิ้นสุด หรือทั้งหมดของสตริงเป้าหมายได้

หมายเหตุ: พร็อพเพอร์ตี้ผู้ใช้ที่รวบรวมโดยอัตโนมัติจะยังไม่พร้อมใช้งานเมื่อสร้างเงื่อนไขการกำหนดค่าระยะไกล
ผู้ใช้ในเปอร์เซ็นต์แบบสุ่ม แถบเลื่อน (ในคอนโซล Firebase REST API ใช้โอเปอเรเตอร์ <=, > และ between) 0-100

ใช้ฟิลด์นี้เพื่อใช้การเปลี่ยนแปลงกับตัวอย่างอินสแตนซ์ของแอปแบบสุ่ม (ซึ่งมีตัวอย่างขนาดเล็กถึง .0001%) โดยใช้วิดเจ็ตแถบเลื่อน เพื่อแบ่งกลุ่มผู้ใช้ที่สุ่มเล่นแบบสุ่ม (อินสแตนซ์ของแอป) เป็นกลุ่มๆ

อินสแตนซ์ของแอปแต่ละรายการจะแมปกับตัวเลขจำนวนเต็มหรือเศษส่วนแบบสุ่มอย่างถาวรตาม Seed ที่กำหนดไว้ในโปรเจ็กต์นั้น

กฎจะใช้คีย์เริ่มต้น (แสดงเป็น Edit Seed ในคอนโซล Firebase) เว้นแต่คุณจะแก้ไขค่าตั้งต้น คุณสามารถนำกฎกลับมาใช้คีย์เริ่มต้นได้โดยการล้างช่อง Seed

หากต้องการจัดการอินสแตนซ์ของแอปเดียวกันภายในช่วงเปอร์เซ็นต์ที่กำหนด ให้ใช้ค่าตั้งต้นเดียวกันในทุกเงื่อนไข หรือเลือกกลุ่มของอินสแตนซ์แอปที่สุ่มกำหนดสำหรับช่วงเปอร์เซ็นต์ที่ต้องการโดยการระบุตั้งต้นใหม่

เช่น หากต้องการสร้างเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง 2 รายการ ซึ่งแต่ละรายการมีผลกับผู้ใช้แอปจำนวน 5% ที่ไม่ซ้อนทับกัน คุณอาจกำหนดค่าเงื่อนไขหนึ่งให้จับคู่เปอร์เซ็นต์ระหว่าง 0% ถึง 5% และกำหนดค่าเงื่อนไขอื่นให้ตรงกับช่วงระหว่าง 5% ถึง 10% หากต้องการอนุญาตให้ผู้ใช้บางรายปรากฏในทั้ง 2 กลุ่มแบบสุ่ม ให้ใช้ค่าตั้งต้นที่ต่างกันสำหรับกฎในแต่ละเงื่อนไข

กลุ่มที่นำเข้า อยู่ใน เลือกกลุ่มที่นำเข้าอย่างน้อย 1 กลุ่ม กฎนี้ต้องมีการตั้งค่ากลุ่มที่นําเข้าที่กําหนดเอง
วันที่/เวลา ก่อน หลัง วันที่และเวลาที่ระบุ ไม่ว่าจะอยู่ในเขตเวลาของอุปกรณ์หรือเขตเวลาที่ระบุ เช่น "(GMT+11) เวลาในซิดนีย์" เปรียบเทียบเวลาปัจจุบันกับเวลาดึงข้อมูลอุปกรณ์
การเปิดครั้งแรก ก่อน หลัง วันที่และเวลาที่ระบุในเขตเวลาที่ระบุ

จับคู่ผู้ใช้ที่เปิดแอปเป้าหมายเป็นครั้งแรกภายใน ช่วงเวลาที่ระบุ

ต้องใช้ SDK ต่อไปนี้

 • Firebase SDK สำหรับ Google Analytics
 • SDK แพลตฟอร์ม Apple v9.0.0 ขึ้นไป หรือ Android SDK v21.1.1 ขึ้นไป (Firebase BoM v30.3.0 ขึ้นไป)

รหัสการติดตั้ง อยู่ใน ระบุรหัสการติดตั้งอย่างน้อย 1 รหัส (สูงสุด 50 รหัส) ที่จะกำหนดเป้าหมาย กฎนี้จะประเมินเป็น true สำหรับการติดตั้งที่ระบุหากรหัสของการติดตั้งนั้นอยู่ในรายการค่าที่คั่นด้วยคอมมา

ดูวิธีรับรหัสการติดตั้งได้ที่ ดึงข้อมูลตัวระบุไคลเอ็นต์
มีผู้ใช้แล้ว (ไม่มีโอเปอเรเตอร์) กำหนดเป้าหมายเป็นผู้ใช้ทั้งหมดของแอปทั้งหมดภายในโปรเจ็กต์ปัจจุบัน

ใช้กฎเงื่อนไขนี้เพื่อจับคู่ผู้ใช้ทั้งหมดภายในโปรเจ็กต์ โดยไม่คํานึงถึงแอปหรือแพลตฟอร์ม

การค้นหาพารามิเตอร์และเงื่อนไข

คุณค้นหาคีย์พารามิเตอร์ ค่าพารามิเตอร์ และเงื่อนไขต่างๆ ของโปรเจ็กต์ได้จากคอนโซล Firebase โดยใช้ช่องค้นหาที่ด้านบนของแท็บพารามิเตอร์การกำหนดค่าระยะไกล

ขีดจำกัดของพารามิเตอร์และเงื่อนไข

ภายในโปรเจ็กต์ Firebase คุณมีพารามิเตอร์ได้สูงสุด 2,000 รายการและมีเงื่อนไขได้สูงสุด 500 รายการ คีย์พารามิเตอร์มีความยาวได้สูงสุด 256 อักขระ โดยต้องขึ้นต้นด้วยขีดล่างหรือตัวอักษรภาษาอังกฤษ (A-Z, a-z) และอาจมีตัวเลขได้ ความยาวรวมของสตริงค่าพารามิเตอร์ภายในโปรเจ็กต์ต้องมีความยาวไม่เกิน 1,000,000 อักขระ

การดูการเปลี่ยนแปลงของพารามิเตอร์และเงื่อนไข

คุณดูการเปลี่ยนแปลงล่าสุดในเทมเพลตการกำหนดค่าระยะไกลได้จากคอนโซล Firebase สำหรับพารามิเตอร์และเงื่อนไขแต่ละรายการ คุณจะทำสิ่งต่อไปนี้ได้

 • ดูชื่อผู้ใช้ที่แก้ไขพารามิเตอร์หรือเงื่อนไขครั้งล่าสุด

 • หากการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นภายในวันเดียวกัน ให้ดูจำนวนนาทีหรือชั่วโมงที่ผ่านไปนับจากที่มีการเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงไปยังเทมเพลตการกำหนดค่าระยะไกลที่ใช้งานอยู่

 • หากการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมาแล้วอย่างน้อย 1 วัน ให้ดูวันที่ที่เผยแพร่การเปลี่ยนแปลงไปยังเทมเพลตการกำหนดค่าระยะไกลที่ใช้งานอยู่

การอัปเดตพารามิเตอร์

ในหน้าพารามิเตอร์การกำหนดค่าระยะไกล คอลัมน์เผยแพร่ล่าสุดจะแสดงผู้ใช้คนล่าสุดที่แก้ไขพารามิเตอร์แต่ละรายการและวันที่เผยแพร่ล่าสุดสำหรับการเปลี่ยนแปลง

 • หากต้องการดูข้อมูลเมตาการเปลี่ยนแปลงสำหรับพารามิเตอร์ที่จัดกลุ่มไว้ ให้ขยายกลุ่มพารามิเตอร์

 • หากต้องการจัดเรียงลำดับจากน้อยไปมากหรือมากไปน้อยตามวันที่เผยแพร่ ให้คลิกป้ายกำกับคอลัมน์เผยแพร่ล่าสุด

การอัปเดตสภาพสินค้า

ในหน้าเงื่อนไขการกำหนดค่าระยะไกล คุณจะเห็นผู้ใช้คนล่าสุดที่แก้ไขเงื่อนไขและวันที่ที่ผู้ใช้แก้ไขข้างแก้ไขล่าสุดภายใต้เงื่อนไขแต่ละรายการ

ขั้นตอนถัดไป

หากต้องการเริ่มกำหนดค่าโปรเจ็กต์ Firebase โปรดดูตั้งค่าโปรเจ็กต์การกำหนดค่าระยะไกลของ Firebase