Rozpocznij korzystanie z Google Analytics dla Unity

Google Analytics zbiera dane dotyczące użytkowania i zachowania Twojej aplikacji. Zestaw SDK rejestruje dwa podstawowe typy informacji:

 • Zdarzenia: co dzieje się w Twojej aplikacji, np. działania użytkownika, zdarzenia systemowe lub błędy.
 • Właściwości użytkownika: Atrybuty, które definiujesz w celu opisania segmentów bazy użytkowników, takie jak preferencje językowe lub lokalizacja geograficzna.

Analytics automatycznie rejestruje niektóre zdarzenia i właściwości użytkownika ; nie musisz dodawać żadnego kodu, aby je włączyć. Jeśli Twoja aplikacja musi zbierać dodatkowe dane, możesz skonfigurować do 25 różnych właściwości użytkownika Analytics i zarejestrować w swojej aplikacji do 500 różnych typów zdarzeń Analytics. Nie ma ograniczeń co do całkowitej liczby zdarzeń rejestrowanych przez aplikację.

Aby uzyskać dostęp do tych danych:

 1. W konsoli Firebase otwórz swój projekt.
 2. Wybierz opcję Analytics z menu, aby wyświetlić panel raportowania Analytics.

Karta Zdarzenia zawiera raporty zdarzeń tworzone automatycznie dla każdego typu zdarzeń Analytics rejestrowanych przez Twoją aplikację. Przeczytaj więcej o panelu kontrolnym .

Aby ułatwić Ci rozpoczęcie pracy, pakiet SDK Analytics definiuje szereg zalecanych zdarzeń, które są wspólne dla różnych typów aplikacji, w tym aplikacji do handlu detalicznego i e-commerce, aplikacji podróżniczych i gier. Aby dowiedzieć się więcej o tych zdarzeniach i kiedy z nich korzystać, zobacz Polecane zdarzenia . Aby uzyskać jak najwięcej szczegółów w raportach, rejestruj sugerowane zdarzenia Analytics, które mają sens dla Twojej aplikacji i jej określonych parametrów. Dzięki temu będziesz mieć pewność, że będziesz korzystać z najnowszych funkcji Google Analytics, gdy tylko staną się dostępne.

Zanim zaczniesz

Zanim będziesz mógł korzystać z Google Analytics , musisz:

 • Zarejestruj swój projekt Unity i skonfiguruj go do korzystania z Firebase.

  • Jeśli Twój projekt Unity korzysta już z Firebase, oznacza to, że jest już zarejestrowany i skonfigurowany dla Firebase.

  • Jeśli nie masz projektu Unity, możesz pobrać przykładową aplikację .

 • Dodaj pakiet SDK Firebase Unity (w szczególności FirebaseAnalytics.unitypackage ) do swojego projektu Unity.

Pamiętaj, że dodanie Firebase do projektu Unity obejmuje zadania zarówno w konsoli Firebase , jak i w otwartym projekcie Unity (na przykład pobierasz pliki konfiguracyjne Firebase z konsoli, a następnie przenosisz je do projektu Unity).

Rejestruj zdarzenia

Możesz natychmiast rozpocząć rejestrowanie zdarzeń za pomocą metody LogEvent() .

Poniższy przykład rejestruje zdarzenia z różnymi typami argumentów:

// Log an event with no parameters.
Firebase.Analytics.FirebaseAnalytics
 .LogEvent(Firebase.Analytics.FirebaseAnalytics.EventLogin);

// Log an event with a float parameter
Firebase.Analytics.FirebaseAnalytics
 .LogEvent("progress", "percent", 0.4f);

// Log an event with an int parameter.
Firebase.Analytics.FirebaseAnalytics
 .LogEvent(
  Firebase.Analytics.FirebaseAnalytics.EventPostScore,
  Firebase.Analytics.FirebaseAnalytics.ParameterScore,
  42
 );

// Log an event with a string parameter.
Firebase.Analytics.FirebaseAnalytics
 .LogEvent(
  Firebase.Analytics.FirebaseAnalytics.EventJoinGroup,
  Firebase.Analytics.FirebaseAnalytics.ParameterGroupId,
  "spoon_welders"
 );

// Log an event with multiple parameters, passed as a struct:
Firebase.Analytics.Parameter[] LevelUpParameters = {
 new Firebase.Analytics.Parameter(
  Firebase.Analytics.FirebaseAnalytics.ParameterLevel, 5),
 new Firebase.Analytics.Parameter(
  Firebase.Analytics.FirebaseAnalytics.ParameterCharacter, "mrspoon"),
 new Firebase.Analytics.Parameter(
  "hit_accuracy", 3.14f)
};
Firebase.Analytics.FirebaseAnalytics.LogEvent(
 Firebase.Analytics.FirebaseAnalytics.EventLevelUp,
 LevelUpParameters);

Następne kroki