บทแนะนำ: ทดสอบการใช้รูปแบบโฆษณา AdMob ใหม่

ขั้นตอนที่ 4: เริ่มการทดสอบ A/B และตรวจสอบผลการทดสอบในคอนโซล Firebase


บทนำ: ทดสอบการใช้รูปแบบโฆษณา AdMob ใหม่โดยใช้ Firebase
ขั้นตอนที่ 1: ใช้ AdMob เพื่อสร้างหน่วยโฆษณารูปแบบใหม่สำหรับการทดสอบ
ขั้นตอนที่ 2: ตั้งค่าการทดสอบ A/B ในคอนโซล Firebase
ขั้นตอนที่ 3: จัดการค่าพารามิเตอร์การกำหนดค่าระยะไกลในโค้ดของแอป

ขั้นตอนที่ 4: เริ่มการทดสอบ A/B และตรวจสอบผลการทดสอบในคอนโซล Firebase

ขั้นตอนที่ 5: ตัดสินใจว่าจะเปิดตัวรูปแบบโฆษณาใหม่หรือไม่


เมื่อคุณได้ตั้งค่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว คุณก็พร้อมที่จะเริ่มต้นและเรียกใช้การทดสอบ A/B ของคุณแล้ว ขณะที่การทดสอบดำเนินอยู่ คุณสามารถตรวจสอบผลลัพธ์ได้ในคอนโซล Firebase

ปรับใช้แอปของคุณและเริ่มการทดสอบ

  1. หลังจากที่คุณเพิ่มตรรกะเพื่อจัดการค่าพารามิเตอร์การกำหนดค่าระยะไกล (ขั้นตอนก่อนหน้า) แล้ว ให้ปรับใช้บิลด์ล่าสุดของแอปของคุณที่รวมค่าเหล่านั้นไว้

  2. ในคอนโซล Firebase ให้เริ่มการทดสอบ A/B โดยคลิก เริ่มการทดสอบ

ตรวจสอบผลลัพธ์

  1. การทดสอบ A/B ของ Firebase จะทำการทดสอบของคุณ หลังจากที่ผู้ใช้เห็นตัวแปรต่างๆ แล้ว คอนโซล Firebase จะแสดงคำแนะนำในการปรับปรุง

  2. ตรวจสอบประสิทธิภาพของแต่ละตัวแปรโดยอิงตามเมตริกที่คุณเลือกระหว่างการตั้งค่าการทดสอบ

    การทดสอบ A/B ของ Firebase จะตัดสินตามเมตริกหลักที่คุณเลือก แต่การทดสอบ A/B ยังให้ข้อมูลสำหรับเมตริกรองอื่นๆ ทั้งหมดที่คุณเลือกอีกด้วย วิธีนี้ช่วยให้คุณคำนึงถึงเมตริกรองเหล่านี้เมื่อทำการตัดสินขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับประสิทธิภาพของตัวแปร

รูปภาพด้านล่างแสดงตัวอย่างการทดสอบการทำงานกับตัวแปรสี่ตัว รวมถึงค่าพื้นฐานด้วย (โปรดทราบว่าในบทช่วยสอนนี้ เราได้ทำให้มันง่ายขึ้นโดยมีเพียงสองตัวแปรเท่านั้น) ในตัวอย่างนี้ด้านล่าง การทดสอบ A/B ได้พิจารณาว่ารูปแบบที่ชนะคือ รูปแบบ A เนื่องจากการปรับปรุงในเมตริกหลักของ รายได้รวมโดยประมาณ

UI คอนโซล Firebase แสดงตัวอย่างผลการทดสอบ A/B
ขั้นตอนที่ 3 : จัดการค่าพารามิเตอร์การกำหนดค่าระยะไกล ขั้นตอนที่ 5 : ตัดสินใจว่าจะเปิดตัวรูปแบบโฆษณาใหม่หรือ