บทแนะนำ: ทดสอบการใช้รูปแบบโฆษณา AdMob ใหม่

ขั้นตอนที่ 5: ตัดสินใจว่าจะเปิดตัวรูปแบบโฆษณาใหม่หรือไม่


บทนำ: ทดสอบการใช้รูปแบบโฆษณา AdMob ใหม่โดยใช้ Firebase
ขั้นตอนที่ 1: ใช้ AdMob เพื่อสร้างหน่วยโฆษณารูปแบบใหม่สำหรับการทดสอบ
ขั้นตอนที่ 2: ตั้งค่าการทดสอบ A/B ในคอนโซล Firebase
ขั้นตอนที่ 3: จัดการค่าพารามิเตอร์การกำหนดค่าระยะไกลในโค้ดของแอป
ขั้นตอนที่ 4: เริ่มการทดสอบ A/B และตรวจสอบผลการทดสอบในคอนโซล Firebase

ขั้นตอนที่ 5: ตัดสินใจว่าจะเปิดตัวรูปแบบโฆษณาใหม่หรือไม่


หลังจากปล่อยให้การทดสอบทำงานเป็นเวลาหลายวันหรือหลายสัปดาห์ แอปของคุณอาจให้ข้อมูลเพียงพอสำหรับ Firebase ในการสร้างคำแนะนำ

หากการทดสอบ A/B ของ Firebase พิจารณาว่ารูปแบบที่แสดงรูปแบบโฆษณาใหม่เป็นผู้ชนะ คุณสามารถเริ่มแสดงรูปแบบโฆษณาแก่ผู้ใช้ทุกคนที่ได้เห็นการทดสอบได้ เพียงคลิกปุ่ม เปิดตัวรูปแบบต่างๆ ในหน้าการทดสอบ A/B

ปุ่มแสดง UI คอนโซล Firebase เพื่อเปิดตัวตัวแปรให้กับผู้ใช้ที่เลือก

หรืออีกทางหนึ่ง หาก Firebase ตัดสินผู้ชนะ คุณจะสิ้นสุดการทดสอบได้ จากนั้นตั้งค่าพารามิเตอร์การกำหนดค่าระยะไกลเป็นค่าของรูปแบบที่ชนะ คุณสามารถกำหนดให้เป็นการตั้งค่าสำหรับผู้ใช้ทั้งหมดของคุณ หรือแม้แต่เพียงบางส่วนของผู้ใช้ของคุณก็ได้

อย่างไรก็ตาม หาก Firebase ยังไม่ได้ระบุผู้ชนะที่ชัดเจน คุณสามารถดำเนินการทดสอบต่อไปเพื่อรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม หรือยุติการทดสอบหากดำเนินการมาเป็นเวลานานโดยไม่ได้ผลสรุปแน่ชัด


แค่นั้นแหละ! คุณได้เสร็จสิ้นบทแนะนำการทดสอบการนำรูปแบบโฆษณาใหม่มาใช้โดยใช้ Firebase แล้ว
ขั้นตอนที่ 4 : เริ่มการทดสอบ A/B และตรวจทานผลการทดสอบ