Catch up on everything announced at Firebase Summit, and learn how Firebase can help you accelerate app development and run your app with confidence. Learn More

מגבלות אימות Firebase

קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

לפעולות האימות הבאות יש מגבלות על התדירות שבה תוכל לבצע אותן. מגבלות אלו יכולות להשתנות ללא הודעה מוקדמת. צור קשר עם התמיכה של Firebase כדי לדון במקרים מיוחדים של שימוש.

מגבלות שימוש יומיות ללא מכשירים

המגבלות הבאות הן מגבלות שימוש יומיות עבור משתמשי אימות Firebase עם פלטפורמת Identity בתוכנית Spark ללא עלות. מגבלות שימוש אלו מתאימות ישירות לשכבות התמחור של Google Cloud .

נוֹהָג גבול ללא מכשירים
משתמשים פעילים יומיים ברמה 1 3000 ליום
משתמשים פעילים ברמה 2 יומית 2 ליום
SMS נשלח 10 ליום
אימות רב גורמים 10 ליום

מגבלות יצירה ומחיקה של חשבון

מבצע לְהַגבִּיל
יצירת חשבון חדש 100 חשבונות/כתובת IP/שעה
מחיקת חשבון 10 חשבונות לשנייה

חשבונות לכל פרויקט

סוג החשבון לְהַגבִּיל
חשבונות משתמש אנונימיים 100 מיליון
חשבונות משתמש רשומים ללא הגבלה

מגבלות אימייל

מבצע מגבלת תוכנית Spark מגבלת תוכנית Blaze
מיילים לאימות כתובת 1000 מיילים ליום 100,000 מיילים ליום
אימיילים לשינוי כתובת 1000 מיילים ליום 10,000 מיילים ליום
אימיילים לאיפוס סיסמה 150 מיילים ליום 10,000 מיילים ליום
דוא"ל כניסה לקישור אימייל 5 מיילים ליום 25,000 מיילים ליום
מבצע מגבלת תוכנית Spark מגבלת תוכנית Blaze
קישורי אימות כתובת 10,000 מיילים ליום 1,000,000 מיילים ליום
קישורים לאיפוס סיסמה 1500 מיילים ליום 100,000 מיילים ליום
קישורי כניסה 20,000 מיילים ליום 250,000 מיילים ליום

מגבלות כניסה למספרי טלפון

מבצע לְהַגבִּיל
כניסות משתמש 1600/פרויקט/דקה, כמו גם התמחור וההגבלות המפורטות בדף התמחור
קוד אימות הודעות SMS

אימות Firebase, ללא עלות (Spark): 50 SMS ליום

אימות Firebase, שלם תוך כדי (Blaze): מגבלה של 3000 SMS/יום

אימות Firebase עם Identity Platform, ללא עלות (Spark): 10 SMS ליום

אימות Firebase עם Identity Platform, שלם תוך כדי (Blaze): ללא הגבלה

בקשות אימות 150 בקשות/כתובת IP/שעה

מגבלות API

מבצע לְהַגבִּיל
פעולות לכל חשבון שירות 500 בקשות לשנייה
פעולות לכל פרויקט 1000 בקשות לשנייה, 10 מיליון בקשות ליום