فایل ها را با Cloud Storage for Unity حذف کنید

پس از آپلود فایل ها در فضای ذخیره سازی ابری، می توانید آنها را نیز حذف کنید.

حذف یک فایل

برای حذف یک فایل، ابتدا یک مرجع برای آن فایل ایجاد کنید . سپس متد DeleteAsync() را روی آن مرجع فراخوانی کنید.

// Create a reference to the file to delete.
StorageReference desertRef = storageRef.Child("images/desert.jpg");

// Delete the file
desertRef.DeleteAsync().ContinueWithOnMainThread(task => {
  if (task.IsCompleted) {
    Debug.Log("File deleted successfully.");
  }
  else {
    // Uh-oh, an error occurred!
  }
});

رسیدگی به خطاها

دلایل متعددی وجود دارد که ممکن است در حذف فایل خطا رخ دهد، از جمله اینکه فایل موجود نیست یا کاربر اجازه حذف فایل مورد نظر را ندارد. اطلاعات بیشتر در مورد خطاها را می توانید در بخش Handle Errors در اسناد پیدا کنید.