Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase

Lưu trữ và đồng bộ hoá dữ liệu với cơ sở dữ liệu đám mây NoSQL. Dữ liệu được đồng bộ hoá trên tất cả ứng dụng theo thời gian thực và luôn sẵn sàng khi ứng dụng bị ngắt kết nối mạng.

Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực

Cloud Firestore

Ưu tiên

Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase là một cơ sở dữ liệu được lưu trữ trên đám mây. Dữ liệu được lưu trữ dưới dạng JSON và được đồng bộ hoá theo thời gian thực với mọi ứng dụng được kết nối. Khi tạo bản dựng đa nền tảng với các nền tảng của Apple, Android và SDK JavaScript, tất cả khách hàng chia sẻ một phiên bản Cơ sở dữ liệu thời gian thực và tự động nhận các thông tin cập nhật cùng với dữ liệu mới nhất.

Ngoài ra, hãy cân nhắc dùng thử Cloud Firestore cho những phiên bản hiện đại các ứng dụng đòi hỏi mô hình dữ liệu phong phú hơn, khả năng truy vấn, khả năng có thể mở rộng và các ứng dụng cao hơn tình trạng còn hàng.

Thiết lập iOS+

Thiết lập Android

Thiết lập Flutter

Thiết lập web

API REST

Thiết lập C++

Thiết lập Unity

Thiết lập quản trị viên

Các chức năng chính

Theo thời gian thực Thay vì các yêu cầu HTTP thông thường, Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase sử dụng dữ liệu đồng bộ hoá—mỗi khi dữ liệu thay đổi, mọi thiết bị đã kết nối sẽ nhận được bản cập nhật đó trong vòng vài mili giây. Hỗ trợ quá trình cộng tác và trải nghiệm trực quan mà không cần nghĩ đến mã lập trình nối mạng.
Ngoại tuyến Các ứng dụng Firebase vẫn có thể phản hồi ngay cả khi không có mạng vì SDK cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase lưu giữ dữ liệu của bạn vào ổ đĩa. Sau khi kết nối được thiết lập lại, thiết bị khách nhận được mọi thay đổi đã bỏ lỡ, đồng bộ hoá nó với trạng thái máy chủ hiện tại.
Có thể truy cập từ thiết bị của khách hàng Bạn có thể truy cập Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase ngay từ thiết bị di động hoặc trình duyệt web; không cần máy chủ ứng dụng. Bảo mật và xác thực dữ liệu được cung cấp thông qua Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase Quy tắc bảo mật, quy tắc dựa trên biểu thức được thực thi khi dữ liệu đọc hoặc viết.
Mở rộng quy mô trên nhiều cơ sở dữ liệu Với Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase trong Gói giá linh hoạt, bạn có thể hỗ trợ ứng dụng của bạn cần dữ liệu trên quy mô lớn bằng cách chia dữ liệu thành nhiều phần thực thể cơ sở dữ liệu trong cùng một dự án Firebase. Đơn giản hoá quy trình xác thực bằng tính năng Xác thực Firebase trên dự án của bạn và xác thực người dùng trên các bản sao cơ sở dữ liệu của bạn. Kiểm soát quyền truy cập vào dữ liệu trong mỗi cơ sở dữ liệu bằng Quy tắc bảo mật cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase cho mỗi phiên bản cơ sở dữ liệu.

Tính năng này hoạt động như thế nào?

Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase cho phép bạn tạo các ứng dụng phong phú, có tính cộng tác bằng cách cho phép truy cập an toàn vào cơ sở dữ liệu trực tiếp từ mã phía máy khách. Dữ liệu được duy trì cục bộ và ngay cả khi ngoại tuyến, các sự kiện theo thời gian thực vẫn tiếp tục kích hoạt, mang lại cho người dùng cuối trải nghiệm thích ứng. Khi thiết bị có lại kết nối, Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực đồng bộ hoá các thay đổi về dữ liệu cục bộ với các bản cập nhật từ xa đã xảy ra khi máy khách không kết nối mạng, giúp tự động hợp nhất mọi xung đột.

Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực cung cấp ngôn ngữ quy tắc linh hoạt dựa trên biểu thức, có tên là Quy tắc bảo mật cơ sở dữ liệu theo thời gian thực Firebase để xác định cách dữ liệu của bạn có cấu trúc và thời điểm dữ liệu có thể được đọc hoặc ghi vào. Khi tích hợp với Xác thực Firebase, nhà phát triển có thể xác định ai có quyền truy cập vào dữ liệu nào và cách thức họ có thể truy cập vào nội dung đó.

Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực là một cơ sở dữ liệu NoSQL nên có nhiều cách tối ưu hoá so với một cơ sở dữ liệu quan hệ. Realtime Database API (API Cơ sở dữ liệu thời gian thực) được thiết kế để chỉ cho phép các thao tác có thể được thực thi nhanh chóng. Điều này cho phép bạn tạo dựng trải nghiệm tuyệt vời theo thời gian thực có thể phục vụ hàng triệu người dùng mà không cần ảnh hưởng đến khả năng phản hồi. Do đó, bạn cần nghĩ đến cách người dùng cần truy cập vào dữ liệu của bạn, sau đó và điều chỉnh cấu trúc cho phù hợp.

Lộ trình triển khai

Tích hợp SDK cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase Nhanh chóng đưa các ứng dụng vào bằng Gradle, CocoaPods hoặc một tập lệnh bao gồm.
Tạo tham chiếu cơ sở dữ liệu theo thời gian thực Tham chiếu dữ liệu JSON của bạn, chẳng hạn như "users/user:1234/phone_number" để đặt hoặc đăng ký nhận thông báo về các thay đổi về dữ liệu.
Đặt dữ liệu và theo dõi các thay đổi Hãy sử dụng các thông tin tham chiếu này để ghi dữ liệu hoặc đăng ký nhận thông báo về các thay đổi.
Bật lưu trữ ngoại tuyến Cho phép ghi dữ liệu vào ổ đĩa cục bộ của thiết bị để dữ liệu có thể truy cập được khi không có kết nối mạng.
Bảo mật dữ liệu của bạn Sử dụng Quy tắc bảo mật cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase để bảo mật dữ liệu của bạn.

Lưu trữ các loại dữ liệu khác

  • Cloud Firestore là cơ sở dữ liệu linh hoạt, có thể mở rộng để phát triển thiết bị di động, web và máy chủ từ Firebase và Google Cloud. Để tìm hiểu thêm về sự khác biệt giữa các tuỳ chọn cơ sở dữ liệu, hãy xem Chọn một cơ sở dữ liệu: Cloud Firestore hoặc Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực.
  • Cấu hình từ xa Firebase lưu trữ nhà phát triển do nhà phát triển chỉ định các cặp khoá-giá trị để thay đổi hành vi và giao diện của ứng dụng mà không cần yêu cầu người dùng tải bản cập nhật xuống.
  • Lưu trữ Firebase lưu trữ HTML, CSS và JavaScript cho trang web của bạn cũng như các tài sản khác do nhà phát triển cung cấp như đồ hoạ, phông chữ và biểu tượng.
  • Cloud Storage lưu trữ các tệp như hình ảnh, video và âm thanh cũng như nội dung khác do người dùng tạo.

Các bước tiếp theo: