השתמש בתבניות כידון עם תוסף Trigger Email

אם ציינת פרמטר "אוסף תבניות" במהלך הגדרת התוסף, תוכל ליצור ולנהל תבניות של תבניות כידון עבור המיילים שלך.

מבנה אוסף תבניות

תן לכל מסמך מזהה בלתי נשכח שבו אתה משתמש כשם התבנית במסמכים שאתה כותב לאוסף התבניות שלך.

מסמך התבנית יכול לכלול כל אחד מהשדות הבאים:

 • נושא: מחרוזת תבנית עבור נושא המייל.
 • טקסט: מחרוזת תבנית עבור תוכן הטקסט הפשוט של האימייל.
 • html: מחרוזת תבנית עבור תוכן ה-HTML של האימייל.
 • amp: מחרוזת תבנית עבור תוכן AMP4EMAIL של האימייל.
 • קבצים מצורפים: מערך של קבצים מצורפים עם מחרוזות תבנית כערכים; אפשרויות Nodemailer נתמכות: מחרוזת utf-8, סוג תוכן מותאם אישית, כתובת URL, מחרוזת מקודדת, URI נתונים וצומת MIME שנוצר מראש (שים לב שלמייל שלך אין גישה למערכת הקבצים של שרת הענן).

תבנית לדוגמה עשויה לכלול מזהה של following ותוכן כמו:

{
 subject: "@{{username}} is now following you!",
 html: "Just writing to let you know that <code>@{{username}}</code> ({{name}}) is now following you.",
 attachments: [
  {
   filename: "{{username}}.jpg",
   path: "{{imagePath}}"
  }
 ]
}

שלח מיילים באמצעות תבניות

כדי להעביר דואר אלקטרוני באמצעות תבניות, בעת הוספת מסמכים לאוסף הדואר שלך, כלול שדה template עם מאפייני name data . לדוגמה, באמצעות התבנית following שלנו מלמעלה:

admin
 .firestore()
 .collection("MAIL_COLLECTION")
 .add({
  toUids: ["abc123"],
  template: {
   name: "following",
   data: {
    username: "ada",
    name: "Ada Lovelace",
    imagePath: "https://example.com/path/to/file/image-name.jpg"
   },
  },
 });

חלקי תבנית

אתה יכול לחבר תבניות באמצעות חלקים לשימוש חוזר על ידי ציון {partial: true} במסמך התבנית. כל אחד משדות הנתונים הסטנדרטיים ( subject , html , text ו- amp ) יוגדר כחלקי בשימוש רק בסביבה שלו. לדוגמה, חלק שנקרא footer עשוי לכלול נתונים כמו:

{
 partial: true,
 html: "<p>This mail was sent by ExampleApp, Inc. <a href='https://example.com/unsubscribe'>Unsubscribe</a></p>",
 text: "This mail was sent by ExampleApp, Inc. Unsubscribe here: https://example.com/unsubscribe"
}

בתבנית אחרת, כלול את החלק על ידי הפניה של שמו (מזהה מסמך):

<p>This is my main template content, but it will use a common footer.</p>

{{> footer }}