Przegląd

Rozszerzenia w Firebase pozwalają skrócić czas poświęcany na programowanie, utrzymywanie i rozwój aplikacji.

Gdy znajdziesz rozszerzenie Firebase, które spełnia wymagania Twojej aplikacji lub projektu, wystarczy je zainstalować i skonfigurować. Jeśli potrzebujesz wielu konfiguracji rozszerzenia, możesz je instalować wielokrotnie.

Dzięki rozszerzeniom nie musisz poświęcać czasu na analizowanie, pisanie i debugowanie kodu, który implementuje funkcje lub automatyzuje zadanie w aplikacji lub projekcie.

Aby instalować rozszerzenia lub nimi zarządzać, musisz mieć przypisaną jedną z tych ról: Właściciel lub Edytujący albo Administrator Firebase.

Aby można było zainstalować rozszerzenie, projekt musi być objęty abonamentem Blaze (płatność według wykorzystania). Chociaż instalowanie rozszerzeń jest bezpłatne, korzystanie z usług Firebase i usług Cloud, takich jak Cloud Secret Manager, może być płatne, jeśli wykorzystanie przekroczy poziom bezpłatny.

Możesz także ocenić rozszerzenia przed zainstalowaniem ich w projekcie, korzystając z emulatora rozszerzeń, który jest składnikiem Pakietu emulatorów lokalnych Firebase.

Oficjalne rozszerzenia Firebase

Oficjalne rozszerzenia Firebase są opracowywane i testowane przez usługi partnerów Firebase oraz Rozszerzenia w Firebase. Są one niezawodne i bezpieczne.

Przeglądaj oficjalne rozszerzenia Firebase

Oficjalne rozszerzenia Firebase znajdziesz w Centrum rozszerzeń.

Rozszerzenia dla partnerów w ramach wcześniejszego dostępu

Rozszerzenia dla partnerów w ramach wcześniejszego dostępu są opracowywane przez uczestników programu wcześniejszego dostępu dla wydawców rozszerzeń. Nie są tworzone ani testowane przez Google. Rozszerzenia dla partnerów w ramach wcześniejszego dostępu są dostarczane w stanie „TAKIM, W JAKIM SĄ”, bez żadnych gwarancji ze strony Google ani dorozumianych. Google wyłącza swoją odpowiedzialność za wszelkie szkody bezpośrednie i pośrednie wynikające z używania rozszerzenia.

Aby dowiedzieć się więcej o publikowaniu własnego rozszerzenia, zarejestruj się w programie wcześniejszego dostępu wydawców rozszerzeń.

Wyświetlanie kodu źródłowego rozszerzenia

Aby znaleźć link do kodu źródłowego jednego z oficjalnych rozszerzeń Firebase, kliknij Więcej informacji na karcie rozszerzenia w Centrum rozszerzeń.

Aby znaleźć link do kodu źródłowego rozszerzenia partnera w ramach wcześniejszego dostępu, rozpocznij proces instalacji, korzystając z linku instalacyjnego konsoli lub polecenia ext:install interfejsu wiersza poleceń. Link do kodu źródłowego wyświetla się razem z innymi informacjami o rozszerzeniu. Możesz anulować instalację, jeśli chcesz tylko sprawdzić źródło.

Zawartość kodu źródłowego rozszerzenia

Katalog źródłowy rozszerzenia zawiera:

  • Plik extension.yaml – zawiera metadane rozszerzenia, określa utworzone zasoby, interfejsy API Google i role dostępu wymagane do działania, a także wszelkie parametry skonfigurowane przez użytkownika (zmienne środowiskowe) rozszerzenia.

  • katalog funkcji – zawiera pliki kodu źródłowego rozszerzenia

  • Plik README – zawiera listę metadanych rozszerzenia (ale w bardziej zrozumiałym dla człowieka formacie) oraz treści z pliku PREINSTALL

  • PREINSTALL plik – opisuje, jak działa rozszerzenie, wszystkie niezbędne zadania poprzedzające instalację, wymagania dotyczące konfiguracji i szczegóły dotyczące rozszerzenia.

  • Plik POSTINSTALL – opisuje konkretne instrukcje użycia i wszelkie dodatkowe wymagania związane z integracją.

Materiały na temat rozszerzenia

Każdy projekt Firebase zawiera kilka typów „zasobów”. Zasoby projektu mogą obejmować np. wdrożone funkcje w Cloud Functions, instancje bazy danych, zasobniki Cloud Storage, zadania Cloud Scheduler oraz dane usługi Cloud Secret Manager.

Gdy zainstalujesz rozszerzenie, Firebase utworzy w projekcie nowe zasoby specyficzne dla instancji rozszerzenia. Te zasoby są niezbędne do działania rozszerzenia.

Pamiętaj, że jeśli odinstalujesz wystąpienie rozszerzenia, zostaną usunięte wszystkie zasoby utworzone przez Firebase specjalnie na potrzeby tego wystąpienia rozszerzenia do działania (np. zbiór funkcji). Te dane nie są jednak usuwane:

  • Artefakty utworzone przez rozszerzenie (np. zapisane obrazy).

  • inne zasoby w projekcie, takie jak instancja bazy danych czy zasobnik Cloud Storage. Nawet jeśli rozszerzenie wchodziło w interakcję z tymi innymi zasobami, nie są one specyficzne dla rozszerzenia, więc nie zostaną usunięte, jeśli zostanie odinstalowane.

Za pomocą konsoli Firebase lub interfejsu wiersza poleceń Firebase

Możesz zainstalować dowolne z oficjalnych rozszerzeń Firebase i zarządzać nimi za pomocą konsoli Firebase lub interfejsu wiersza poleceń Firebase.

Czynność Konsola Firebase Interfejs wiersza poleceń Firebase
Wyświetlanie szczegółowych informacji (przed instalacją)
Zainstaluj
Wyświetl konfigurację (po instalacji)
Edytuj konfigurację
Aktualizacja wersji
Odinstaluj

Następne kroki