Kullanıcılar ve gruplar için güvenli veri erişimi

Birçok ortak çalışmaya dayalı uygulama, kullanıcıların bir dizi izin temelinde farklı veri parçalarını okumasına ve yazmasına olanak tanır. Örneğin bir belge düzenleme uygulamasında kullanıcılar, istenmeyen erişimi engellerken birkaç kullanıcının belgelerini okumasına ve yazmasına izin vermek isteyebilir.

Çözüm: Rol Tabanlı Erişim Kontrolü

Uygulamanızda rol tabanlı erişim kontrolü uygulamak için Cloud Firestore'un veri modelinin yanı sıra özel güvenlik kurallarından da yararlanabilirsiniz.

Kullanıcıların aşağıdaki güvenlik gereksinimleriyle "hikayeler" ve "yorumlar" oluşturabilecekleri ortak bir yazma uygulaması oluşturduğunuzu varsayalım:

 • Her hikayenin bir sahibi vardır ve "yazarlar", "yorumcular" ve "okuyucular" ile paylaşılabilir.
 • Okuyucular yalnızca hikayeleri ve yorumları görebilir. Hiçbir şeyi düzenleyemezler.
 • Yorum yapanlar okuyucuların tüm erişimine sahiptir ve ayrıca bir hikayeye yorum da ekleyebilirler.
 • Yazarlar , yorum yapanların tüm erişimine sahiptir ve ayrıca hikaye içeriğini düzenleyebilirler.
 • Sahipler, hikayenin herhangi bir bölümünü düzenleyebilir ve diğer kullanıcıların erişimini kontrol edebilir.

Veri yapısı

Uygulamanızın, her belgenin bir hikayeyi temsil ettiği bir stories koleksiyonuna sahip olduğunu varsayalım. Her hikayede ayrıca her belgenin o hikayeye ilişkin bir yorum olduğu bir comments alt koleksiyonu bulunur.

Erişim rollerini takip etmek için kullanıcı kimliklerinin rollere eşlendiği bir roles alanı ekleyin:

/hikayeler/{hikaye kimliği}

{
 title: "A Great Story",
 content: "Once upon a time ...",
 roles: {
  alice: "owner",
  bob: "reader",
  david: "writer",
  jane: "commenter"
  // ...
 }
}

Yorumlar yalnızca iki alan içerir: yazarın kullanıcı kimliği ve bazı içerikler:

/stories/{storyid}/comments/{commentid}

{
 user: "alice",
 content: "I think this is a great story!"
}

Tüzük

Artık veritabanında kayıtlı kullanıcı rollerine sahip olduğunuza göre, bunları doğrulamak için Güvenlik Kuralları yazmanız gerekir. Bu kurallar, request.auth.uid değişkeninin kullanıcının kimliği olması için uygulamanın Firebase Auth kullandığını varsayar.

Adım 1 : Hikayeler ve yorumlar için boş kurallar içeren temel bir kurallar dosyasıyla başlayın:

service cloud.firestore {
  match /databases/{database}/documents {
   match /stories/{story} {
     // TODO: Story rules go here...

     match /comments/{comment} {
      // TODO: Comment rules go here...
     }
   }
  }
}

Adım 2 : Sahiplere hikayeler üzerinde tam kontrol sağlayan basit bir write kuralı ekleyin. Tanımlanan işlevler, kullanıcının rollerini ve yeni belgelerin geçerli olup olmadığını belirlemeye yardımcı olur:

service cloud.firestore {
  match /databases/{database}/documents {
   match /stories/{story} {
    function isSignedIn() {
     return request.auth != null;
    }

    function getRole(rsc) {
     // Read from the "roles" map in the resource (rsc).
     return rsc.data.roles[request.auth.uid];
    }

    function isOneOfRoles(rsc, array) {
     // Determine if the user is one of an array of roles
     return isSignedIn() && (getRole(rsc) in array);
    }

    function isValidNewStory() {
     // Valid if story does not exist and the new story has the correct owner.
     return resource == null && isOneOfRoles(request.resource, ['owner']);
    }

    // Owners can read, write, and delete stories
    allow write: if isValidNewStory() || isOneOfRoles(resource, ['owner']);

     match /comments/{comment} {
      // ...
     }
   }
  }
}

Adım 3 : Herhangi bir roldeki kullanıcının hikayeleri ve yorumları okumasına izin veren kurallar yazın. Önceki adımda tanımlanan işlevlerin kullanılması, kuralların kısa ve okunabilir olmasını sağlar:

service cloud.firestore {
  match /databases/{database}/documents {
   match /stories/{story} {
    function isSignedIn() {
     return request.auth != null;
    }

    function getRole(rsc) {
     return rsc.data.roles[request.auth.uid];
    }

    function isOneOfRoles(rsc, array) {
     return isSignedIn() && (getRole(rsc) in array);
    }

    function isValidNewStory() {
     return resource == null
      && request.resource.data.roles[request.auth.uid] == 'owner';
    }

    allow write: if isValidNewStory() || isOneOfRoles(resource, ['owner']);

    // Any role can read stories.
    allow read: if isOneOfRoles(resource, ['owner', 'writer', 'commenter', 'reader']);

    match /comments/{comment} {
     // Any role can read comments.
     allow read: if isOneOfRoles(get(/databases/$(database)/documents/stories/$(story)),
                   ['owner', 'writer', 'commenter', 'reader']);
    }
   }
  }
}

Adım 4 : Hikaye yazarlarının, yorum yapanların ve hikaye sahiplerinin yorum göndermesine izin verin. Bu kuralın aynı zamanda yorumun owner istekte bulunan kullanıcıyla eşleştiğini de doğruladığını ve bu sayede kullanıcıların birbirlerinin yorumlarının üzerine yazmasını engellediğini unutmayın:

service cloud.firestore {
  match /databases/{database}/documents {
   match /stories/{story} {
    function isSignedIn() {
     return request.auth != null;
    }

    function getRole(rsc) {
     return rsc.data.roles[request.auth.uid];
    }

    function isOneOfRoles(rsc, array) {
     return isSignedIn() && (getRole(rsc) in array);
    }

    function isValidNewStory() {
     return resource == null
      && request.resource.data.roles[request.auth.uid] == 'owner';
    }

    allow write: if isValidNewStory() || isOneOfRoles(resource, ['owner'])
    allow read: if isOneOfRoles(resource, ['owner', 'writer', 'commenter', 'reader']);

    match /comments/{comment} {
     allow read: if isOneOfRoles(get(/databases/$(database)/documents/stories/$(story)),
                   ['owner', 'writer', 'commenter', 'reader']);

     // Owners, writers, and commenters can create comments. The
     // user id in the comment document must match the requesting
     // user's id.
     //
     // Note: we have to use get() here to retrieve the story
     // document so that we can check the user's role.
     allow create: if isOneOfRoles(get(/databases/$(database)/documents/stories/$(story)),
                    ['owner', 'writer', 'commenter'])
            && request.resource.data.user == request.auth.uid;
    }
   }
  }
}

Adım 5 : Yazarlara hikaye içeriğini düzenleme yeteneği verin, ancak hikaye rollerini düzenlemeyin veya belgenin diğer özelliklerini değiştirmeyin. Yazarlar yalnızca hikayeleri güncelleyebildiğinden, bu, hikaye write kuralının create , update ve delete için ayrı kurallara bölünmesini gerektirir:

service cloud.firestore {
  match /databases/{database}/documents {
   match /stories/{story} {
    function isSignedIn() {
     return request.auth != null;
    }

    function getRole(rsc) {
     return rsc.data.roles[request.auth.uid];
    }

    function isOneOfRoles(rsc, array) {
     return isSignedIn() && (getRole(rsc) in array);
    }

    function isValidNewStory() {
     return request.resource.data.roles[request.auth.uid] == 'owner';
    }

    function onlyContentChanged() {
     // Ensure that title and roles are unchanged and that no new
     // fields are added to the document.
     return request.resource.data.title == resource.data.title
      && request.resource.data.roles == resource.data.roles
      && request.resource.data.keys() == resource.data.keys();
    }

    // Split writing into creation, deletion, and updating. Only an
    // owner can create or delete a story but a writer can update
    // story content.
    allow create: if isValidNewStory();
    allow delete: if isOneOfRoles(resource, ['owner']);
    allow update: if isOneOfRoles(resource, ['owner'])
           || (isOneOfRoles(resource, ['writer']) && onlyContentChanged());
    allow read: if isOneOfRoles(resource, ['owner', 'writer', 'commenter', 'reader']);

    match /comments/{comment} {
     allow read: if isOneOfRoles(get(/databases/$(database)/documents/stories/$(story)),
                   ['owner', 'writer', 'commenter', 'reader']);
     allow create: if isOneOfRoles(get(/databases/$(database)/documents/stories/$(story)),
                    ['owner', 'writer', 'commenter'])
            && request.resource.data.user == request.auth.uid;
    }
   }
  }
}

Sınırlamalar

Yukarıda gösterilen çözüm, Güvenlik Kuralları kullanılarak kullanıcı verilerinin güvenliğinin sağlanmasını göstermektedir, ancak aşağıdaki sınırlamaların farkında olmalısınız:

 • Parçalılık : Yukarıdaki örnekte, birden fazla rolün (yazar ve sahip) aynı belgeye yazma erişimi vardır ancak farklı sınırlamalarladır. Daha karmaşık belgelerde bunu yönetmek zorlaşabilir ve tek belgeleri, her biri tek bir role ait olan birden çok belgeye bölmek daha iyi olabilir.
 • Büyük Gruplar : Çok büyük veya karmaşık gruplarla paylaşımda bulunmanız gerekiyorsa, rollerin hedef belgedeki bir alan yerine kendi koleksiyonlarında saklandığı bir sistemi düşünün.