กำหนดเวลาฟังก์ชัน


หากต้องการกำหนดเวลาให้ฟังก์ชันทำงานตามเวลาที่ระบุ ให้ใช้เครื่องจัดการ onSchedule เพื่อสร้างหัวข้อ Pub/Sub ที่ใช้ Cloud Scheduler เพื่อทริกเกอร์เหตุการณ์ในหัวข้อนั้น

ก่อนเริ่มต้น

หากต้องการใช้โซลูชันนี้ในโปรเจ็กต์ Firebase โปรเจ็กต์ต้องใช้แพ็กเกจราคา Blaze หากยังไม่ได้ใช้แพ็กเกจ Blaze ให้อัปเกรดแพ็กเกจราคา

แม้ว่าจะต้องมีการเรียกเก็บเงิน แต่คุณก็จะจัดการค่าใช้จ่ายโดยรวมได้ เนื่องจากงาน Cloud Scheduler แต่ละรายการมีค่าใช้จ่าย $0.10 (USD) ต่อเดือน และมีจำนวนงาน 3 งานต่อบัญชี Google โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ใช้เครื่องคำนวณราคา Blaze เพื่อสร้างค่าใช้จ่ายโดยประมาณตามการใช้งานที่คาดการณ์

ต้องเปิดใช้ Pub/Sub และ API ของ Cloud Scheduler สำหรับโปรเจ็กต์ ซึ่งควรเปิดใช้สำหรับโปรเจ็กต์ Firebase ส่วนใหญ่อยู่แล้ว โดยตรวจสอบได้ในคอนโซล Google Cloud Platform

เขียนฟังก์ชันที่กำหนดเวลาไว้

ใน Cloud Functions for Firebase ตรรกะการกำหนดเวลาจะอยู่ในโค้ดฟังก์ชัน โดยไม่มีข้อกำหนดเวลาทำให้ใช้งานได้พิเศษ หากต้องการสร้างฟังก์ชันที่กำหนดเวลาไว้ ให้ใช้ functions.pubsub.schedule('your schedule').onRun((context)) เช่น หากต้องการเรียกใช้ฟังก์ชันทุกๆ 5 นาทีด้วยไวยากรณ์ App Engine cron.yaml ให้ดำเนินการดังนี้

exports.scheduledFunction = functions.pubsub.schedule('every 5 minutes').onRun((context) => {
  console.log('This will be run every 5 minutes!');
  return null;
});

Cloud Scheduler รองรับทั้งไวยากรณ์ Unix Crontab และไวยากรณ์ App Engine เช่น หากต้องการใช้ Crontab เพื่อเลือกเขตเวลาเฉพาะที่จะเรียกใช้ฟังก์ชันที่กำหนดเวลาไว้ ให้ดำเนินการดังนี้

exports.scheduledFunctionCrontab = functions.pubsub.schedule('5 11 * * *')
  .timeZone('America/New_York') // Users can choose timezone - default is America/Los_Angeles
  .onRun((context) => {
  console.log('This will be run every day at 11:05 AM Eastern!');
  return null;
});

ค่าของ timeZone ต้องเป็นชื่อเขตเวลาจากฐานข้อมูล tz ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพร็อพเพอร์ตี้ที่รองรับได้ที่ข้อมูลอ้างอิงของ Cloud Scheduler

ทำให้ฟังก์ชันที่กำหนดเวลาไว้ใช้งานได้

เมื่อคุณทำให้ฟังก์ชันที่กำหนดเวลาไว้ใช้งานได้ ระบบจะสร้างงานของเครื่องจัดตารางเวลาที่เกี่ยวข้องและหัวข้อ pub/sub โดยอัตโนมัติ Firebase CLI จะพูดชื่อหัวข้อ และคุณสามารถดูงานและหัวข้อได้ในคอนโซล GCP ตั้งชื่อหัวข้อตามแบบแผนต่อไปนี้

firebase-scheduled-function_name-region

เช่น

firebase-scheduled-scheduledFunctionCrontab-us-east1