پاسخ هوشمند

با API پاسخ هوشمند ML Kit، می توانید به طور خودکار پاسخ های مرتبط به پیام ها را ایجاد کنید. پاسخ هوشمند به کاربران شما کمک می کند تا به سرعت به پیام ها پاسخ دهند و پاسخ دادن به پیام ها را در دستگاه هایی با قابلیت ورودی محدود آسان تر می کند.

iOS اندروید

قابلیت های کلیدی

پیشنهادهای مرتبط با زمینه را ایجاد می کند مدل Smart Reply پیشنهادات پاسخ را بر اساس متن کامل یک مکالمه و نه فقط یک پیام واحد تولید می‌کند و در نتیجه پیشنهادهایی را ارائه می‌دهد که برای کاربران شما مفیدتر است.
روی دستگاه اجرا می شود مدل روی دستگاه به سرعت پاسخ‌ها را تولید می‌کند و نیازی به ارسال پیام‌های کاربران به سرور راه دور ندارد.

محدودیت ها

  • Smart Reply برای مکالمات معمولی در برنامه های مصرف کننده در نظر گرفته شده است. پیشنهادات پاسخ ممکن است برای سایر زمینه ها یا مخاطبان مناسب نباشد.
  • در حال حاضر فقط انگلیسی پشتیبانی می شود. این مدل به طور خودکار تشخیص می دهد که آیا از زبان دیگری استفاده شده است و در این صورت پیشنهادی ارائه نمی دهد.

نحوه کار مدل

  • این مدل از 10 مورد از جدیدترین پیام‌های تاریخچه مکالمه برای ایجاد پیشنهادات پاسخ استفاده می‌کند.
  • زبان مکالمه را تشخیص می‌دهد و تنها زمانی تلاش می‌کند تا زمانی پاسخ دهد که زبان انگلیسی باشد.
  • سپس، مدل پیام‌ها را با فهرستی از موضوعات حساس مقایسه می‌کند و زمانی که موضوع حساسی را تشخیص می‌دهد، پیشنهادی ارائه نمی‌دهد.
  • اگر زبان انگلیسی مشخص شود و هیچ موضوع حساسی شناسایی نشود، مدل حداکثر سه پاسخ پیشنهادی را ارائه می‌کند. تعداد پاسخ ها بستگی به این دارد که چه تعداد از آنها سطح اطمینان کافی را بر اساس ورودی به مدل داشته باشند.

ارائه بازخورد

به دلیل پیچیدگی پردازش زبان طبیعی، پیشنهادات ارائه شده توسط مدل ممکن است برای همه زمینه ها یا مخاطبان مناسب نباشد. اگر با پیشنهادات پاسخ نامناسب مواجه شدید، با پشتیبانی Firebase تماس بگیرید. بازخورد شما به ادامه بهبود مدل و فیلتر موضوع حساس کمک می کند.

نتایج نمونه

ورودی

مهر زمان شناسه کاربر کاربر محلی؟ پیام
پنجشنبه 21 فوریه 13:13:39 PST 2019 درست است، واقعی در راه هستی؟
پنجشنبه 21 فوریه 13:15:03 PST 2019 FRIEND0 نادرست دیر آمدم، ببخشید!

پاسخ های پیشنهادی

پیشنهاد شماره 1 پیشنهاد شماره 2 پیشنهاد شماره 3
جای نگرانی نیست 😞 مشکلی نیست!