Trả lời thông minh

Với API Trả lời thông minh của Bộ công cụ học máy, bạn có thể tự động tạo các câu trả lời phù hợp cho tin nhắn. Tính năng Trả lời thông minh giúp người dùng trả lời tin nhắn nhanh chóng, đồng thời giúp bạn dễ dàng trả lời tin nhắn trên các thiết bị bị hạn chế về khả năng nhập.

iOS Android

Các chức năng chính

Tạo ra các đề xuất phù hợp với ngữ cảnh Mô hình Trả lời thông minh tạo ra các gợi ý trả lời dựa trên ngữ cảnh đầy đủ của một cuộc trò chuyện chứ không chỉ một tin nhắn, từ đó đưa ra những gợi ý hữu ích hơn cho người dùng.
Chạy trên thiết bị Mô hình trên thiết bị tạo phản hồi nhanh chóng mà không yêu cầu bạn phải gửi thông báo của người dùng đến máy chủ từ xa.

Hạn chế

  • Tính năng Trả lời thông minh dành cho các cuộc trò chuyện thông thường trong ứng dụng dành cho người tiêu dùng. Các câu trả lời đề xuất có thể không phù hợp với các bối cảnh hoặc đối tượng khác.
  • Hiện tại, chúng tôi chỉ hỗ trợ tiếng Anh. Mô hình này tự động phát hiện xem bạn có sử dụng một ngôn ngữ khác hay không. Nếu có, mô hình này sẽ không đưa ra đề xuất.

Cách hoạt động của mô hình này

  • Mô hình này sử dụng tối đa 10 tin nhắn gần đây nhất từ nhật ký trò chuyện để tạo các đề xuất trả lời.
  • Tính năng này phát hiện ngôn ngữ của cuộc trò chuyện và chỉ cố đưa ra câu trả lời khi ngôn ngữ đó được xác định là tiếng Anh.
  • Tiếp theo, mô hình này sẽ so sánh các thông báo với danh sách các chủ đề nhạy cảm và sẽ không đưa ra đề xuất khi phát hiện thấy một chủ đề nhạy cảm.
  • Nếu ngôn ngữ được xác định là tiếng Anh và không phát hiện chủ đề nhạy cảm nào, thì mô hình sẽ cung cấp tối đa 3 câu trả lời đề xuất. Số lượng phản hồi phụ thuộc vào số lượng phản hồi đáp ứng mức độ tin cậy đủ lớn dựa trên dữ liệu đầu vào cho mô hình.

Gửi ý kiến phản hồi

Do tính phức tạp của quá trình xử lý ngôn ngữ tự nhiên, các đề xuất do mô hình này cung cấp có thể không phù hợp với mọi ngữ cảnh hoặc đối tượng. Nếu bạn gặp các đề xuất câu trả lời không phù hợp, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Firebase. Ý kiến phản hồi của bạn sẽ giúp chúng tôi tiếp tục cải thiện mô hình và bộ lọc chủ đề nhạy cảm.

Kết quả mẫu

Mục nhập

Dấu thời gian User ID Bạn là người dùng cục bộ? Nội dung
Thứ Năm, ngày 21 tháng 2 13:13:39 theo giờ PST 2019 đúng bạn đang trên đường đi chưa?
Thứ Năm, ngày 21 tháng 2 13:15:03 giờ PST 2019 BẠN BÈ false Xin lỗi bạn vì muộn giờ!

Câu trả lời đề xuất

Đề xuất số 1 Đề xuất số 2 Đề xuất số 3
Đừng lo 😞 Được thôi!