Mô hình tùy chỉnh

Nếu bạn là một nhà phát triển máy học có kinh nghiệm và các mô hình tạo sẵn của Bộ công cụ học máy không đáp ứng nhu cầu của bạn, thì bạn có thể sử dụng mô hình TensorFlow Lite tuỳ chỉnh bằng Bộ công cụ học máy.

Lưu trữ các mô hình TensorFlow Lite bằng Firebase hoặc đóng gói các mô hình đó với ứng dụng của bạn. Sau đó, dùng SDK Bộ công cụ học máy để tiến hành suy luận bằng phiên bản hiện có tốt nhất của mô hình tuỳ chỉnh. Nếu bạn lưu trữ mô hình bằng Firebase, Bộ công cụ học máy sẽ tự động cập nhật phiên bản mới nhất cho người dùng.

iOS Android

Các chức năng chính

Lưu trữ mô hình TensorFlow Lite Lưu trữ các mô hình của bạn bằng Firebase để giảm kích thước tệp nhị phân của ứng dụng và đảm bảo ứng dụng luôn sử dụng phiên bản mới nhất hiện có của mô hình
Suy luận học máy trên thiết bị Tiến hành suy luận trong ứng dụng iOS hoặc Android bằng cách sử dụng SDK Bộ công cụ học máy để chạy mô hình TensorFlow Lite tuỳ chỉnh. Mô hình có thể được đi kèm với ứng dụng, được lưu trữ trong Đám mây hoặc cả hai.
Dự phòng mô hình tự động Chỉ định nhiều nguồn mô hình; sử dụng mô hình được lưu trữ cục bộ khi không có mô hình được lưu trữ trên đám mây
Tự động cập nhật mô hình Định cấu hình những điều kiện mà ứng dụng của bạn tự động tải các phiên bản mới của mô hình xuống: khi thiết bị của người dùng ở trạng thái rảnh, đang sạc hoặc có kết nối Wi-Fi

Lộ trình triển khai

Đào tạo mô hình TensorFlow Xây dựng và huấn luyện một mô hình tuỳ chỉnh bằng TensorFlow. Hoặc đào tạo lại một mô hình hiện có giúp giải quyết một vấn đề tương tự như điều bạn muốn đạt được. Xem Hướng dẫn cho nhà phát triển về TensorFlow Lite.
Chuyển đổi mô hình thành TensorFlow Lite Chuyển đổi mô hình của bạn từ định dạng TensorFlow tiêu chuẩn sang TensorFlow Lite bằng cách cố định biểu đồ, rồi sử dụng Trình chuyển đổi tối ưu hóa TensorFlow (TOCO). Xem Hướng dẫn cho nhà phát triển về TensorFlow Lite.
Lưu trữ mô hình TensorFlow Lite bằng Firebase Không bắt buộc: Khi bạn lưu trữ mô hình TensorFlow Lite bằng Firebase và đưa SDK Bộ công cụ học máy vào ứng dụng của mình, Bộ công cụ học máy sẽ giúp người dùng nắm được phiên bản mới nhất của mô hình. Bạn có thể định cấu hình Bộ công cụ học máy để tự động tải các bản cập nhật mô hình xuống khi thiết bị của người dùng ở trạng thái rảnh hoặc đang sạc, hoặc có kết nối Wi-Fi.
Sử dụng mô hình TensorFlow Lite để suy luận Sử dụng các API mô hình tuỳ chỉnh của Bộ công cụ học máy trong ứng dụng iOS hoặc Android để tiến hành suy luận với mô hình được lưu trữ trong Firebase hoặc theo gói ứng dụng.