Mô hình tùy chỉnh

Nếu bạn sử dụng các mô hình TensorFlow Lite tuỳ chỉnh, thì công nghệ học máy của Firebase có thể giúp đảm bảo rằng người dùng luôn sử dụng phiên bản hiện có tốt nhất của mô hình tuỳ chỉnh. Khi bạn triển khai mô hình của mình bằng Firebase, Firebase ML chỉ tải mô hình xuống khi cần và tự động cập nhật phiên bản mới nhất cho người dùng.

iOS+ Android

Các chức năng chính

Triển khai mô hình TensorFlow Lite Triển khai các mô hình của bạn bằng Firebase để giảm kích thước tệp nhị phân của ứng dụng và đảm bảo ứng dụng luôn sử dụng phiên bản mới nhất hiện có của mô hình
Suy luận học máy trên thiết bị Tiến hành suy luận trong ứng dụng Apple hoặc Android bằng cách sử dụng trình thông dịch TensorFlow Lite cho mô hình của bạn.
Tự động cập nhật mô hình Định cấu hình những điều kiện mà ứng dụng của bạn tự động tải các phiên bản mới của mô hình xuống: khi thiết bị của người dùng ở trạng thái rảnh, đang sạc hoặc có kết nối Wi-Fi

Lộ trình triển khai

Đào tạo mô hình TensorFlow Xây dựng và huấn luyện một mô hình tuỳ chỉnh bằng TensorFlow. Hoặc đào tạo lại một mô hình hiện có giúp giải quyết một vấn đề tương tự như điều bạn muốn đạt được.
Chuyển đổi mô hình thành TensorFlow Lite Chuyển đổi mô hình của bạn từ định dạng biểu đồ HDF5 hoặc cố định sang TensorFlow Lite bằng trình chuyển đổi TensorFlow Lite.
Triển khai mô hình TensorFlow Lite cho Firebase Không bắt buộc: Khi bạn triển khai mô hình TensorFlow Lite cho Firebase và đưa SDK học máy Firebase vào ứng dụng của mình, công nghệ học máy Firebase sẽ giúp người dùng nắm được phiên bản mới nhất của mô hình. Bạn có thể định cấu hình tính năng này để tự động tải các bản cập nhật mô hình xuống khi thiết bị của người dùng ở trạng thái rảnh hoặc đang sạc, hoặc có kết nối Wi-Fi.
Sử dụng mô hình TensorFlow Lite để suy luận Sử dụng trình thông dịch TensorFlow Lite trong ứng dụng Apple hoặc Android để tiến hành suy luận với các mô hình được triển khai bằng Firebase.

Phòng thí nghiệm lập trình

Hãy thử một số lớp học lập trình để tìm hiểu cách Firebase có thể giúp bạn sử dụng các mô hình TensorFlow Lite dễ dàng và hiệu quả hơn.