C++ için Cloud Storage ile dosya meta verilerini kullanma

Bir dosyayı Cloud Storage referansına yükledikten sonra, örneğin içerik türünü güncellemek için dosya meta verilerini de alabilir ve güncelleyebilirsiniz. Dosyalar, ek dosya meta verileriyle birlikte özel anahtar/değer çiftlerini de depolayabilir.

Dosya Meta Verilerini Alın

Dosya meta verileri, name , size ve content_type (genellikle MIME türü olarak adlandırılır) gibi ortak özelliklerin yanı sıra content_disposition ve time_created gibi daha az yaygın olan bazı özellikleri içerir. Bu meta veriler, GetMetadata yöntemi kullanılarak bir Bulut Depolama referansından alınabilir.

// Create reference to the file whose metadata we want to retrieve
StorageReference forest_ref = storage_ref.Child("images/forest.jpg");

// Get metadata properties
Future future = forest_ref.GetMetadata();

// Wait for Future to complete...

if (future.Error() != firebase::storage::kErrorNone) {
  // Uh-oh, an error occurred!
} else {
  // We can now retrieve the metadata for 'images/forest.jpg'
  Metadata* metadata = future.Result();
}

Dosya Meta Verilerini Güncelle

Dosya meta verilerini, dosya yükleme tamamlandıktan sonra UpdateMetadata yöntemini kullanarak istediğiniz zaman güncelleyebilirsiniz. Hangi özelliklerin güncellenebileceği hakkında daha fazla bilgi için tam listeye bakın. Yalnızca meta verilerde belirtilen özellikler güncellenir, diğerleri değiştirilmeden bırakılır.

// Create reference to the file whose metadata we want to change
firebase::storage::StorageReference forest_ref = storage_ref.child("images/forest.jpg");

// Create file metadata to update
Metadata new_metadata;
newMetadata.set_cache_control("public,max-age=300");
newMetadata.set_content_type("image/jpeg");

// Update metadata properties
Future future = forest_ref.UpdateMetadata(new_metadata);

// Wait for Future to complete...

if (future.Error() != firebase::storage::kErrorNone) {
  // Uh-oh, an error occurred!
} else {
  // We can now retrieve the updated metadata for 'images/forest.jpg'
  Metadata* metadata = future.Result();
}

Boş dizeyi ileterek yazılabilir meta veri özelliklerini silebilirsiniz:

// Create file metadata with property to delete
StorageMetadata new_metadata;
new_metadata.set_content_type("");

// Delete the metadata property
Future future = forest_ref.UpdateMetadata(new_metadata);

// Wait for Future to complete...

if (future.Error() != 0) {
  // Uh-oh, an error occurred!
} else {
  // metadata.content_type() should be an empty string
  Metadata* metadata = future.Result();
}

İşleme Hataları

Dosyanın mevcut olmaması veya kullanıcının istenen dosyaya erişim iznine sahip olmaması da dahil olmak üzere, meta verileri alırken veya güncellerken hataların ortaya çıkmasının birkaç nedeni vardır. Hatalar hakkında daha fazla bilgi, belgelerin Hataları İşle bölümünde bulunabilir.

Özel Meta Veriler

Özel meta verileri, std::string özelliklerini içeren bir std::map olarak belirtebilirsiniz.

std::map* custom_metadata = metadata.custom_metadata();
custom_metadata->insert(std::make_pair("location", "Yosemite, CA, USA");
custom_metadata->insert(std::make_pair("activity", "Hiking");

Her dosya için uygulamaya özel verileri özel meta verilerde depolayabilirsiniz, ancak bu tür verileri depolamak ve senkronize etmek için bir veritabanı ( Firebase Gerçek Zamanlı Veritabanı gibi) kullanmanızı kesinlikle öneririz.

Dosya Meta Veri Özellikleri

Bir dosyadaki meta veri özelliklerinin tam listesi aşağıda mevcuttur:

Mülk Tip yazılabilir
bucket sabit karakter* HAYIR
generation sabit karakter* HAYIR
metageneration sabit karakter* HAYIR
full_path sabit karakter* HAYIR
name sabit karakter* HAYIR
size int64_t HAYIR
time_created int64_t HAYIR
updated int64_t HAYIR
cache_control sabit karakter* EVET
content_disposition sabit karakter* EVET
content_encoding sabit karakter* EVET
content_language sabit karakter* EVET
content_type sabit karakter* EVET
download_urls std::vector<std::string> HAYIR
custom_metadata std::map<std::string, std::string> EVET

Sonraki adımlar

Dosyaları yüklemek, indirmek ve güncellemek önemlidir, ancak bunları kaldırabilmek de önemlidir. Cloud Storage'dan dosyaların nasıl silineceğini öğrenelim.