Xử lý lỗi với Cloud Storage cho C++

Đôi khi, khi bạn đang xây dựng một ứng dụng, mọi thứ không diễn ra như kế hoạch và xảy ra lỗi.

Khi nghi ngờ, hãy kiểm tra lỗi được trả về và xem thông báo lỗi nói gì.

Nếu bạn đã kiểm tra thông báo lỗi và có Quy tắc bảo mật lưu trữ đám mây cho phép bạn thực hiện hành động nhưng vẫn đang cố gắng khắc phục lỗi, hãy truy cập trang Hỗ trợ của chúng tôi và cho chúng tôi biết cách chúng tôi có thể trợ giúp.

Xử lý thông báo lỗi

Có một số lý do có thể xảy ra lỗi, bao gồm tệp không tồn tại, người dùng không có quyền truy cập vào tệp mong muốn hoặc người dùng hủy tải tệp lên.

Để chẩn đoán chính xác sự cố và xử lý lỗi, đây là danh sách đầy đủ tất cả các lỗi mà khách hàng của chúng tôi sẽ nêu ra và cách chúng có thể xảy ra.

Tên Lý do
kErrorNone Không có lỗi.
kErrorUnknown Đã xảy ra lỗi không xác định.
kErrorObjectNotFound Không có đối tượng nào tồn tại tại tham chiếu mong muốn.
kErrorBucketNotFound Không có nhóm nào được định cấu hình cho Cloud Storage.
kErrorProjectNotFound Không có dự án nào được định cấu hình cho Cloud Storage.
kErrorQuotaExceeded Hạn ngạch trên bộ chứa Cloud Storage của bạn đã bị vượt quá. Nếu bạn đang sử dụng gói miễn phí, hãy nâng cấp lên gói trả phí. Nếu bạn đang sử dụng gói trả phí, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Firebase.
kErrorUnauthenticated Người dùng chưa được xác thực. Xác thực và thử lại.
kErrorUnauthorized Người dùng không được phép thực hiện hành động mong muốn. Kiểm tra các quy tắc của bạn để đảm bảo chúng đúng.
kErrorRetryLimitExceeded Đã vượt quá giới hạn thời gian tối đa cho một thao tác (tải lên, tải xuống, xóa, v.v.). Hãy thử tải lên lại.
kErrorNonMatchingChecksum Tệp trên máy khách không khớp với tổng kiểm tra của tệp mà máy chủ nhận được. Hãy thử tải lên lại.
kErrorCanceled Người dùng đã hủy thao tác.
kErrorDownloadSizeExceeded Kích thước của tệp đã tải xuống vượt quá dung lượng bộ nhớ được phân bổ để tải xuống. Tăng giới hạn bộ nhớ và thử tải xuống lại.