Giám sát hoạt động trên Cloud Storage

Trong quá trình quản lý các dự án Firebase, bạn nên xem lại mức sử dụng Cloud Storage (ví dụ: số byte đang được lưu trữ, số lượng yêu cầu tải xuống đến từ các ứng dụng của bạn).

Để xem mức sử dụng có tính phí của bạn trên Cloud Storage, hãy xem Trang tổng quan về mức sử dụng và thanh toán.

Đối với mức sử dụng tài nguyên, cả thẻ Mức sử dụng của Cloud Storage trong bảng điều khiển của Firebase và các chỉ số hiện có thông qua giải pháp Giám sát trên đám mây đều có thể giúp bạn theo dõi mức sử dụng Cloud Storage. Phương thức giám sát này có thể giúp bạn phát hiện các vấn đề tiềm ẩn trong ứng dụng của mình. Việc xem xét mức sử dụng ứng dụng cũng có thể cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về hoá đơn. Ngoài ra, nếu có gì bất thường, thì việc có được một cái nhìn rõ ràng về các hoạt động của bộ chứa Cloud Storage (ví dụ: bằng cách theo dõi quá trình đánh giá các Quy tắc bảo mật của Cloud Storage) có thể giúp bạn khắc phục sự cố.

bảng điều khiển của Firebase

Bảng điều khiển của Firebase có một trang tổng quan về việc sử dụng cho biết Số byte bộ nhớ đã lưu trữ, số lượng đối tượng, băng thông và các yêu cầu tải xuống theo thời gian. Chỉ số bộ nhớ (Số byte được lưu trữ và số lượng đối tượng) được cập nhật trong vòng 24 giờ. Chỉ số sử dụng (yêu cầu băng thông và yêu cầu tải xuống) được cập nhật vài giờ một lần.

Chuyển đến trang Mức sử dụng

Trang tổng quan về mức sử dụng Cloud Storage trong bảng điều khiển của Firebase.

Ngoài ra, bảng điều khiển của Firebase còn cung cấp trang tổng quan về đánh giá Quy tắc bảo mật của Firebase. Trang này cho phép bạn xem nhanh các lệnh gọi quy tắc hữu ích. Bạn có thể bổ sung dữ liệu phân tích chi tiết trong giải pháp Giám sát trên đám mây vào trang tổng quan này.

Chuyển đến trang Quy tắc

Trang tổng quan về Quy tắc của Cloud Storage trong bảng điều khiển của Firebase.

bảng điều khiển Google Cloud

Khi tạo một dự án Firebase, bạn cũng sẽ tạo một dự án Google Cloud. Trang Hạn mức của App Engine trong bảng điều khiển Google Cloud theo dõi thông tin về mức sử dụng bộ nhớ hằng ngày, bao gồm cả Số byte lưu trữ, số lượng đối tượng, băng thông đã sử dụng và các yêu cầu tải xuống.

Mức sử dụng Cloud Storage trong trang Hạn mức của App Engine.

Cloud Monitoring

Giải pháp Giám sát trên đám mây thu thập các chỉ số, sự kiện và siêu dữ liệu từ các sản phẩm của Google Cloud mà bạn có thể dùng để tạo trang tổng quan, biểu đồ và cảnh báo. Giải pháp Giám sát trên đám mây bao gồm các chỉ số sau đây liên quan đến các Quy tắc bảo mật trên Cloud Storage:

Tên chỉ số Mô tả
Đánh giá quy tắc Số lượt đánh giá Quy tắc bảo mật của Cloud Storage được thực hiện theo yêu cầu ghi hoặc đọc. Bạn có thể chia nhỏ chỉ số này theo kết quả của yêu cầu (ALLOW, DENY hoặc LỖI) hoặc tên bộ chứa.
Tốc độ lấy mẫu
Cứ 60 giây, hệ thống lấy mẫu các chỉ số của Cloud Storage, nhưng có thể mất đến 4 phút thì dữ liệu cập nhật mới xuất hiện trên trang tổng quan.

Bằng cách sử dụng các chỉ số này, bạn có thể thiết lập trang tổng quan của Cloud Storage như sau:

Mức sử dụng Cloud Storage trong trang tổng quan Cloud Monitoring.

Hãy hoàn tất các bước bên dưới để bắt đầu giám sát Cloud Storage bằng giải pháp Giám sát trên đám mây.

Tạo không gian làm việc Giám sát trên đám mây

Để dùng tính năng Giám sát trên đám mây để giám sát Firebase, bạn phải thiết lập một không gian làm việc cho dự án của mình. Một không gian làm việc sắp xếp thông tin giám sát từ một hoặc nhiều dự án. Sau khi thiết lập không gian làm việc, bạn có thể tạo trang tổng quan tuỳ chỉnh và chính sách cảnh báo.

 1. Mở trang Cloud Monitoring

  Nếu dự án của bạn đã nằm trong một không gian làm việc, thì Trang giám sát trên đám mây sẽ mở ra. Nếu không, hãy chọn một không gian làm việc cho dự án của bạn.

 2. Chọn mục Không gian làm việc mới hoặc chọn một không gian làm việc hiện có.

 3. Nhấp vào Thêm. Sau khi không gian làm việc của bạn được tạo xong, Trang giám sát trên đám mây sẽ mở ra.

Tạo trang tổng quan và thêm biểu đồ

Hiển thị các chỉ số Firebase thu thập được từ giải pháp Giám sát trên đám mây trong các biểu đồ và trang tổng quan của riêng bạn.

Trước khi tiếp tục, hãy đảm bảo dự án của bạn thuộc không gian làm việc Giám sát trên đám mây.

 1. Trong trang Giám sát trên đám mây, hãy mở không gian làm việc của bạn rồi chuyển đến trang Trang tổng quan.

  Chuyển đến trang Trang tổng quan

 2. Nhấp vào Tạo trang tổng quan rồi nhập tên trang tổng quan.

 3. Ở góc trên bên phải, hãy nhấp vào Thêm biểu đồ.

 4. Trong cửa sổ Thêm biểu đồ, hãy nhập tiêu đề biểu đồ. Nhấp vào thẻ Chỉ số.

 5. Trong trường Find resource type and metric (Tìm chỉ số và loại tài nguyên), nhập Cloud Storage cho Firebase. Trong trình đơn thả xuống được điền tự động, hãy chọn một trong các chỉ số của Cloud Storage.

 6. Để thêm các chỉ số khác vào cùng một biểu đồ, hãy nhấp vào Thêm chỉ số rồi lặp lại bước trước đó.

 7. Bạn có thể điều chỉnh biểu đồ của mình nếu cần. Ví dụ: Trong trường Bộ lọc, hãy nhấp vào + Thêm bộ lọc. Di chuyển xuống, sau đó chọn một giá trị hoặc dải ô cho chỉ số quan tâm mà bạn muốn lọc biểu đồ.

 8. Nhấp vào Lưu.

Để biết thêm thông tin về biểu đồ Giám sát trên đám mây, hãy xem phần Xử lý biểu đồ.

Tạo chính sách cảnh báo

Bạn có thể tạo chính sách cảnh báo dựa trên các chỉ số Firebase. Hãy làm theo các bước bên dưới để tạo một chính sách cảnh báo qua email bất cứ khi nào một chỉ số Firebase cụ thể đáp ứng một ngưỡng nhất định.

Trước khi tiếp tục, hãy đảm bảo dự án của bạn thuộc không gian làm việc Giám sát trên đám mây.

 1. Trong trang Giám sát trên đám mây, hãy mở không gian làm việc của bạn rồi chuyển đến trang Cảnh báo.

  Chuyển đến trang Tạo chính sách cảnh báo mới

 2. Nhấp vào Tạo chính sách.

 3. Nhập tên cho chính sách cảnh báo.

 4. Thêm điều kiện cảnh báo dựa trên một trong các chỉ số Firebase. Nhấp vào Thêm điều kiện.

 5. Chọn một Mục tiêu. Trong trường Find resource type and metric (Tìm chỉ số và loại tài nguyên), nhập Cloud Storage cho Firebase. Trong trình đơn thả xuống được điền tự động, hãy chọn một trong các chỉ số của Cloud Storage.

 6. Trong mục Điều kiện kích hoạt chính sách, hãy sử dụng các trường thả xuống để xác định điều kiện cảnh báo.

 7. Thêm kênh thông báo vào chính sách cảnh báo. Trong phần Notifications (Thông báo), hãy nhấp vào Add Notification Channel (Thêm kênh thông báo). Chọn Email trong trình đơn thả xuống.

 8. Nhập email của bạn vào trường Địa chỉ email. Nhấp vào Thêm.

 9. Bạn có thể điền vào trường tài liệu để bổ sung thông tin vào thông báo qua email.

 10. Nhấp vào Lưu.

Nếu mức sử dụng Cloud Storage của bạn vượt quá ngưỡng đã định cấu hình, bạn sẽ nhận được thông báo qua email.

Để biết thêm thông tin về các chính sách cảnh báo, hãy xem phần Giới thiệu về tính năng cảnh báo.

Bước tiếp theo