Web'de Cloud Storage'ı kullanmaya başlayın

Cloud Storage for Firebase sayesinde görüntü ve video gibi kullanıcı tarafından oluşturulan içerikleri yükleyip paylaşabilirsiniz. Böylece, uygulamalarınızda rich media içeriği oluşturabilirsiniz. Verileriniz, yüksek kullanılabilirlik ve küresel yedekleme imkanı sunan eksabayt ölçekli nesne depolama çözümü Google Cloud Storage paketinde depolanır. Cloud Storage for Firebase, bu dosyaları doğrudan mobil cihazlardan ve web tarayıcılarından güvenli bir şekilde yüklemenizi sağlayarak sorunlu ağları kolayca yönetmenizi sağlar.

Ön koşullar

Henüz yapmadıysanız Firebase JS SDK'yı yükleyin ve Firebase'i başlatın.

Varsayılan Cloud Storage paketi oluşturma

 1. Firebase konsolunun gezinme bölmesinden Depolama'yı seçin ve ardından Başlayın'ı tıklayın.

 2. Güvenlik kurallarını kullanarak Cloud Storage verilerinizin güvenliğini sağlamayla ilgili mesajları inceleyin. Geliştirme sırasında herkese açık erişim kurallarınızı oluşturmayı düşünün.

 3. Varsayılan Cloud Storage paketiniz için bir konum seçin.

  • Bu konum ayarı, projenizin varsayılan Google Cloud Platform (GCP) kaynak konumudur. Bu konumun, projenizde konum ayarı gerektiren GCP hizmetleri, özellikle de Cloud Firestore veritabanınız ve App Engine uygulamanız (Cloud Scheduler kullanıyorsanız gereklidir) için kullanılacağını unutmayın.

  • Konum seçemiyorsanız projenizin zaten varsayılan bir GCP kaynak konumu vardır. Bu değer, proje oluşturma sırasında veya konum ayarı gerektiren başka bir hizmet kurulurken ayarlanmıştır.

  Blaze planını kullanıyorsanız her biri kendi konumuna sahip birden fazla paket oluşturabilirsiniz.

 4. Done'ı (Bitti) tıklayın.

Herkese açık erişimi ayarlama

Cloud Storage for Firebase, verilerinizin nasıl yapılandırılacağını, nasıl dizine eklenmesi gerektiğini ve verilerinizin ne zaman okunup yazılabileceğini tanımlamanıza olanak tanıyan bildirim temelli bir kural dili sağlar. Varsayılan olarak Cloud Storage'a okuma ve yazma erişimi kısıtlıdır. Böylece yalnızca kimliği doğrulanmış kullanıcılar veri okuyabilir veya yazabilir. Kimlik Doğrulama'yı ayarlamadan başlamak için kurallarınızı herkese açık erişim için yapılandırabilirsiniz.

Bu işlem, Cloud Storage'ı uygulamanızı kullanmayan kişiler dahil olmak üzere herkese açık hale getirir. Bu nedenle, kimlik doğrulamayı ayarlarken Cloud Storage'ınızı tekrar kısıtlamayı unutmayın.

Paket URL'nizi uygulamanıza ekleyin

Dahil edilmemişse Cloud Storage paketi URL'nizi Firebase uygulamanızın yapılandırma nesnesine eklemeniz gerekir.

 1. Firebase konsolunda Depolama kontrol panelinize gidin.

 2. Dosyalar sekmesini tıklayın ve ardından dosya görüntüleyicinin başlığına bakın.

 3. URL'yi panonuza kopyalayın. Genellikle project-id.appspot.com biçimindedir.

 4. Uygulamanızdaki firebaseConfig nesnenize paket URL'nizle birlikte storageBucket özelliğini ekleyin:

Web

import { initializeApp } from "firebase/app";
import { getStorage } from "firebase/storage";

// TODO: Replace the following with your app's Firebase project configuration
// See: https://firebase.google.com/docs/web/learn-more#config-object
const firebaseConfig = {
 // ...
 storageBucket: ''
};

// Initialize Firebase
const app = initializeApp(firebaseConfig);


// Initialize Cloud Storage and get a reference to the service
const storage = getStorage(app);

Web

import firebase from "firebase/app";
import "firebase/compat/storage";

// TODO: Replace the following with your app's Firebase project configuration
// See: https://firebase.google.com/docs/web/learn-more#config-object
const firebaseConfig = {
 // ...
 storageBucket: '[your-storage-bucket-url]'
};

// Initialize Firebase
firebase.initializeApp(firebaseConfig);


// Initialize Cloud Storage and get a reference to the service
const storage = firebase.storage();

Cloud Storage'ı kullanmaya hazırsınız.

Sonraki adım: Cloud Storage referansı oluşturmayı öğrenin.

Gelişmiş kurulum

Ek kurulum gerektiren birkaç kullanım alanı vardır:

Dünyanın dört bir yanında kullanıcılarınız varsa ve verilerini yakınlarında depolamak istiyorsanız ilk kullanım alanı idealdir. Örneğin ABD, Avrupa ve Asya'da bulunan paketler oluşturarak gecikmeyi azaltmak için bu bölgelerdeki kullanıcıların verilerini depolayabilirsiniz.

İkinci kullanım alanı, farklı erişim kalıplarına sahip verileriniz varsa yararlıdır. Örneğin, resimleri veya sık erişilen diğer içerikleri depolayan çok bölgeli ya da bölgesel bir paket ve kullanıcı yedeklerini veya nadiren erişilen diğer içerikleri depolayan bir Nearline veya Coldline paketi oluşturabilirsiniz.

Bu kullanım alanlarından birinde birden fazla Cloud Storage paketi kullanmanız gerekir.

Üçüncü kullanım alanı, kullanıcıların giriş yapmış birden fazla hesaba (örneğin, kişisel bir hesap ve bir iş hesabı) sahip olmasına olanak tanıyan Google Drive gibi bir uygulama geliştiriyorsanız yararlıdır. Her ek hesabın kimliğini doğrulamak için özel bir Firebase Uygulaması örneği kullanabilirsiniz.

Birden fazla Cloud Storage paketi kullanma

Yukarıda sağlanan varsayılan sürümden farklı bir Cloud Storage paketi kullanmak veya tek bir uygulamada birden çok Cloud Storage paketi kullanmak istiyorsanız özel paketinize referans veren bir firebase.storage örneği oluşturabilirsiniz:

Web

import { getApp } from "firebase/app";
import { getStorage } from "firebase/storage";

// Get a non-default Storage bucket
const firebaseApp = getApp();
const storage = getStorage(firebaseApp, "gs://my-custom-bucket");

Web

// Get a non-default Storage bucket
var storage = firebase.app().storage("gs://my-custom-bucket");

İçe aktarılan paketlerle çalışma

Mevcut bir Cloud Storage paketini Firebase'e aktarırken Firebase'e, Google Cloud SDK'da bulunan gsutil aracını kullanarak bu dosyalara erişim izni vermeniz gerekir:

gsutil -m acl ch -r -u service-<project number>@gcp-sa-firebasestorage.iam.gserviceaccount.com gs://<your-cloud-storage-bucket>

Proje numaranızı Firebase projelerine giriş bölümünde açıklandığı şekilde bulabilirsiniz.

Bu durum, yeni oluşturulan paketleri etkilemez. Çünkü bu gruplar, varsayılan erişim denetimi Firebase'e izin verecek şekilde ayarlanır. Bu geçici bir çözümdür ve gelecekte otomatik olarak yapılacaktır.

Özel bir Firebase uygulaması kullanın

Özel bir firebase.app.App kullanarak daha karmaşık bir uygulama oluşturuyorsanız söz konusu uygulamayla başlatılmış bir firebase.storage.Storage örneği oluşturabilirsiniz:

Web

import { getStorage } from "firebase/storage";

// Get the default bucket from a custom firebase.app.App
const storage1 = getStorage(customApp);

// Get a non-default bucket from a custom firebase.app.App
const storage2 = getStorage(customApp, "gs://my-custom-bucket");

Web

// Get the default bucket from a custom firebase.app.App
var storage = customApp.storage();

// Get a non-default bucket from a custom firebase.app.App
var storage = customApp.storage("gs://my-custom-bucket");

Sonraki adımlar