Cloud Functions için Uygulama Kontrolü zorlamasını etkinleştirin

Çağrılabilir Bulut İşlevlerinizde Uygulama Kontrolü belirteci gereksinimlerini uygulamaya başlamak için, geçerli Uygulama Kontrolü belirteçlerini kontrol etmek için işlevlerinizi değiştirin.

Sen başlamadan önce

Apple , Android ve Web istemcilerinizde Uygulama Kontrolü'nü etkinleştirin.

Bir işleve Uygulama Kontrolü desteği ekleme

 1. Projenizin firebase-functions bağımlılığını 3.14.0 veya daha yeni bir sürüme güncelleyin:

  npm install firebase-functions@">=3.14.0"
  

  Ve projenizin firebase-admin bağımlılığını 9.8.0 veya daha yeni bir sürüme güncelleyin:

  npm install firebase-admin@">=9.8.0"
  
 2. İşlevinize context.app için bir kontrol ekleyin. context.app tanımlı değilse işleviniz başarısız olur.

  exports.yourCallableFunction = functions.https.onCall((data, context) => {
   // context.app will be undefined if the request doesn't include an
   // App Check token. (If the request includes an invalid App Check
   // token, the request will be rejected with HTTP error 401.)
   if (context.app == undefined) {
    throw new functions.https.HttpsError(
      'failed-precondition',
      'The function must be called from an App Check verified app.')
   }
  
   // Your function logic follows.
  });
  
 3. (İsteğe bağlı) Geçersiz Uygulama Kontrolü belirteçlerini kendi mantığınızla işlemek istiyorsanız (örneğin, tam yaptırımı etkinleştirmeden önce geçersiz istekleri reddetmek yerine geçici olarak günlüğe kaydetmek istiyorsanız), allowInvalidAppCheckToken true olarak ayarlayın:

  exports.yourCallableFunction = functions.
   .runWith({
    allowInvalidAppCheckToken: true // Opt-out: Requests with invalid App
                     // Check tokens continue to your code.
   })
   .https.onCall((data, context) => {
    // Now, requests with an invalid App Check token are not rejected.
    //
    // context.app will be undefined if the request:
    //  1) Does not include an App Check token
    //  2) Includes an invalid App Check token
    if (context.app == undefined) {
     // You can inspect the raw request header to check whether an App
     // Check token was provided in the request. If you're not ready to
     // fully enable App Check yet, you could log these conditions instead
     // of throwing errors.
     const rawToken = context.rawRequest.header['X-Firebase-AppCheck'];
     if (rawToken == undefined) {
      throw new functions.https.HttpsError(
        'failed-precondition',
        'The function must be called from an App Check verified app.'
      );
     } else {
      throw new functions.https.HttpsError(
        'unauthenticated',
        'Provided App Check token failed to validate.'
      );
     }
    }
  
    // Your function logic follows.
   });
  

  Tam Uygulama Kontrolü korumasını etkinleştirmek için allowInvalidAppCheckToken false olarak ayarlayın.

 4. İşlevlerinizi yeniden dağıtın:

  firebase deploy --only functions
  

Bu değişiklikler dağıtıldıktan sonra çağrılabilir Bulut İşlevleriniz için geçerli Uygulama Kontrolü belirteçleri gerekir. Çağrılabilir bir işlevi çağırdığınızda Cloud Functions istemci SDK'ları otomatik olarak bir Uygulama Kontrolü belirteci ekler.