เปิดใช้การบังคับใช้ App Check

เมื่อคุณ เข้าใจว่า App Check จะส่งผลต่อผู้ใช้อย่างไร และพร้อมที่จะดำเนินการต่อ คุณจะเปิดใช้การบังคับใช้ App Check ได้

หากต้องการเปิดใช้งานการบังคับใช้ฐานข้อมูลเรียลไทม์, Cloud Firestore, Cloud Storage และการตรวจสอบสิทธิ์ (เบต้า) ให้ทำตามคำแนะนำด้านล่าง เมื่อคุณเปิดใช้งานการบังคับใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ คำขอที่ไม่ได้รับการยืนยันทั้งหมดไปยังผลิตภัณฑ์นั้นจะถูกปฏิเสธ

  1. เปิดส่วน App Check ของคอนโซล Firebase

  2. ขยายมุมมองเมตริกของผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการเปิดใช้การบังคับใช้

  3. คลิก บังคับใช้ และยืนยันการเลือกของคุณ

    (โปรเจ็กต์ของคุณจะต้อง อัปเกรดเป็น Firebase Authentication ด้วย Identity Platform เพื่อเปิดใช้การบังคับใช้สำหรับการตรวจสอบสิทธิ์)

โปรดทราบว่าอาจใช้เวลาถึง 15 นาทีหลังจากที่คุณเปิดใช้งานการบังคับใช้จึงจะมีผล