เปิดใช้งานการบังคับใช้การตรวจสอบแอป

เมื่อคุณ เข้าใจว่าการตรวจสอบแอปจะส่งผลต่อผู้ใช้ของคุณอย่างไร และคุณพร้อมที่จะดำเนินการต่อ คุณสามารถเปิดใช้การบังคับใช้การตรวจสอบแอปได้

หากต้องการเปิดใช้งานการบังคับใช้สำหรับ Realtime Database, Cloud Firestore, Cloud Storage และการตรวจสอบสิทธิ์ (เบต้า) ให้ทำตามคำแนะนำด้านล่าง เมื่อคุณเปิดใช้งานการบังคับใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ คำขอที่ไม่ได้รับการตรวจสอบทั้งหมดสำหรับผลิตภัณฑ์นั้นจะถูกปฏิเสธ

  1. เปิดส่วน การตรวจสอบแอป ของคอนโซล Firebase

  2. ขยายมุมมองเมตริกของผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการเปิดใช้งานการบังคับใช้

  3. คลิก บังคับใช้ และยืนยันการเลือกของคุณ

    (โปรเจ็กต์ของคุณต้อง อัปเกรดเป็น Firebase Authentication ด้วย Identity Platform เพื่อเปิดใช้งานการบังคับใช้สำหรับ Authentication)

โปรดทราบว่าอาจใช้เวลาถึง 15 นาทีหลังจากที่คุณเปิดใช้งานการบังคับใช้จึงจะมีผล