Włącz wymuszanie Sprawdzania aplikacji

Kiedy już zrozumiesz, jak Kontrola aplikacji wpłynie na Twoich użytkowników i będziesz gotowy, aby kontynuować, możesz włączyć wymuszanie Sprawdzania aplikacji.

Aby włączyć wymuszanie dla bazy danych czasu rzeczywistego, Cloud Firestore, przechowywania w chmurze i uwierzytelniania (beta), postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami. Po włączeniu egzekwowania zasad dla produktu wszystkie niezweryfikowane żądania dotyczące tego produktu zostaną odrzucone.

  1. Otwórz sekcję Sprawdzanie aplikacji w konsoli Firebase.

  2. Rozwiń widok metryk produktu, dla którego chcesz włączyć egzekwowanie.

  3. Kliknij opcję Wymuś i potwierdź swój wybór.

    (Twój projekt musi zostać uaktualniony do uwierzytelniania Firebase z platformą tożsamości, aby umożliwić wymuszanie uwierzytelniania).

Pamiętaj, że od włączenia wymuszania może minąć do 15 minut, zanim zacznie ono obowiązywać.