Catch up on everything announced at Firebase Summit, and learn how Firebase can help you accelerate app development and run your app with confidence. Learn More

Włącz wymuszanie sprawdzania aplikacji

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Gdy zrozumiesz, w jaki sposób Sprawdzanie aplikacji wpłynie na Twoich użytkowników i będziesz gotowy do kontynuowania, możesz włączyć wymuszanie Sprawdzania aplikacji.

Aby włączyć wymuszanie dla bazy danych czasu rzeczywistego, Cloud Firestore i Cloud Storage, wykonaj poniższe instrukcje. Gdy włączysz wymuszanie dla produktu, wszystkie niezweryfikowane żądania dotyczące tego produktu zostaną odrzucone.

  1. Otwórz sekcję Sprawdzanie aplikacji w konsoli Firebase.

  2. Rozwiń widok metryk produktu, dla którego chcesz włączyć wymuszanie.

  3. Kliknij Wymuś i potwierdź swój wybór.

Pamiętaj, że może minąć do 15 minut po włączeniu wymuszania, zanim zacznie ono obowiązywać.